Trường hợp được hỗ trợ tái định cư khi nhà chung cư hết hạn sử dụng

Trường hợp được hỗ trợ tái định cư khi nhà chung cư hết hạn sử dụng là trường hợp nhà nước, chủ đầu tư bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu khi nhà ở chung cư hết hạn sử dụng và được cải tạo, xây dựng lại hoặc xây dựng một công trình mới. Khi nhà ở chung cư hết hạn sử dụng, chủ đầu tư cần lên phương án hỗ trợ, bồi thường tái định cư nhà ở cho các chủ sở hữu. Do vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và giải đáp cho quý khách vấn đề trên

Trường hợp được hỗ trợ tái định cư

Trường hợp được hỗ trợ tái định cư

Tái định cư là gì?

Hiện không có pháp luật quy định cụ thể về tái định cư. Tuy nhiên, ta thường hay thấy những nội dung liên quan đến tái định cư được đề cập trong các quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Như vậy, ta có thể hiểu tái định cư là chính sách của nhà nước nhằm giúp ổn định cuộc sống, bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất khi bị thu hồi đất theo quy định. Các chủ sở hữu được bồi thường bằng nhiều phương thức khác nhau như cấp nền đất để ở, cấp nhà xây sẵn, nhà tái định cư, cấp chung cư, tiền,…

Theo đó, quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

Nhà chung cư hết hạn sử dụng khi nào?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở 2014 quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư:

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.

Như vậy, thời hạn sử dụng nhà chung cư không có quy định số năm cụ thể là bao nhiêu mà nó sẽ được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

Trường hợp nào được hỗ trợ tái định cư khi nhà chung cư hết hạn sử dụng

Trường hợp 1: Phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại chung cư

Căn cứ khoản 1 Điều 116 Luật Nhà ở năm 2014, bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau:

 • Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư.
 • Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt; nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên.

Ngoài việc được bố trí tái định cư, người được bố trí tái định cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp 2: Phá dỡ để xây dựng công trình khác

Theo khoản 2 Điều 116 Luật Nhà ở năm 2014, bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng công trình khác được thực hiện như sau:

 • Được thuê, thuê mua, mua nhà ở thương mại.
 • Được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội.

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân được thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt.

Về chỗ ở tạm thời khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

 • Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ đầu tư dự án phải lo chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền để người được tái định cư tự lo chỗ ở trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.
 • Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời của chủ sở hữu nhà chung cư trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.

Hỗ trợ tái định cư khi nhà chung cư bị phá vỡ để cải tạo, xây dựng lại

Hỗ trợ tái định cư khi nhà chung cư bị phá vỡ để cải tạo, xây dựng lại

Nếu chủ sử hữu không có nhu cầu hỗ trợ tái định cư thì phải làm sao?

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 21 Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng như sau:

Trường hợp 1: Chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ

Nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà chủ đầu tư có diện tích nhà, đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì được bố trí tái định cư theo cơ chế như đối với chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ.

Trường hợp 2: Chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư

Nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư (không có nhu cầu tái định cư tại chỗ và tái định cư tại nơi khác) thì được bồi thường bằng tiền theo giá trị căn hộ sau khi quy đổi theo hệ số k quy định như trường hợp có nhu cầu tái định cư tại chỗ; trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu thì thực hiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Như vậy, theo quy định trên chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà chủ đầu tư có diện tích đất tại điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì được bố trí tái định cư theo cơ chế quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 69/2021/NĐ-CP. Còn nếu chủ sử hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ hoặc nơi khác thì sẽ được bồi thường tiền theo giá trị căn hộ dựa trên quy định pháp luật.

>>>Xem thêm: Điều kiện mua nhà ở tái định cư thuộc sở hữu của nhà nước

Dịch vụ tư vấn tái định cư khi nhà chung cư hết hạn sử dụng

Nhằm hỗ trợ quý khách về vấn đề tái định cư khi nhà chung cư hết hạn sử dụng, Luật Long Phan PMT đem đến cho quý khách những dịch vụ tư vấn sau:

 • Tư vấn các trường hợp được hỗ trợ tái định cư;
 • Tư vấn về thời hạn sử dụng nhà ở chung cư;
 • Tư vấn về vấn đề bồi thường thiệt hại nếu không được hỗ trợ tái định cư;
 • Tư vấn, xác định tính đúng đắn của các phương án hỗ trợ, bồi thường tái định cư nhà ở;
 • Tư vấn những vấn đề khác có liên quan đến tái định cư

Luật sư tư vấn tái định cư khi nhà chung cư hết hạn sử dụng

Luật sư tư vấn tái định cư khi nhà chung cư hết hạn sử dụng

Như vậy, chủ sở hữu sẽ được hỗ trợ tái định cư khi chung cư hết hạn sử dụng trong trường hợp nhà ở chung cư bị phá vỡ để cải tại, xây dựng lại hoặc phá dỡ để xây dựng công trình xây dựng khác. Ngoài ra, nếu chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư sẽ được bồi thường tiền theo giá trị căn hộ dựa trên quy định pháp luật. Nếu bạn đọc còn thắc mắc về vấn đề hỗ trợ tái định cư khi nhà ở hết hạn sử dụng vui lòng liên hệ qua hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư nhà đất hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Scores: 4.9 (56 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88