Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công

Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công là một vấn đề pháp lý đáng quan tâm trong lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh doanh – thương mại. Hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trách nhiệm giao, nhận sản phẩm gia công cũng như trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công giúp các bên thực hiện hợp đồng gia công đạt hiệu quả cao hơn. Quý bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi về vấn đề này.

Trách nhiệm rủi ro pháp lý trong hợp đồng gia công

Trách nhiệm rủi ro pháp lý trong hợp đồng gia công

Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công

Rủi ro được hiểu là những tổn thất xảy đến với tài sản là đối tượng của hợp đồng nói chung và hợp đồng gia công nói riêng do nguyên nhân khách quan. Quy định về trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công tại Bộ luật Dân sự 2015 giúp các bên có hướng giải quyết trong trường hợp có rủi ro dẫn đến thiệt hại cho tài sản.

Bên đặt gia công

Theo quy định tại Điều 548 Bộ luật Dân sự 2015, bên đặt gia công chịu trách nhiệm rủi ro như sau:

 • Trường hợp bên nhận gia công đã giao sản phẩm cho bên đặt gia công thì trách nhiệm chịu rủi ro thuộc về bên đặt gia công.
 • Trường hợp trước khi bên nhận gia công giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên đặt gia công phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu mà bên đặt gia công là chủ sở hữu. Quy định này cũng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 162 Bộ luật Dân sự 2015 “Chủ sở hữu phải chịu rủi ro về tài sản thuộc sở hữu của mình…”
 • Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì trong thời gian chậm nhận sản phẩm đó, bên đặt gia công phải tự chịu trách nhiệm đối với bất kì rủi ro nào xảy ra mà không phụ thuộc sản phẩm gia công đó có được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công hay bên đặt gia công.

Bên nhận gia công

 • Trường hợp trước khi giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nhận gia công chỉ phải chịu rủi ro xảy ra đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu mà bên nhận gia công là chủ sở hữu.
 • Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì trong thời gian chậm giao sản phẩm, bên nhận gia công phải có trách nhiệm BỒI THƯỜNG cho bên đặt gia công nếu có thiệt hại xảy ra đối với sản phẩm gia công.

Trách nhiệm giao, nhận sản phẩm gia công

Trong hợp đồng gia công dân sự

Theo quy định tại Điều 545 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

 • Bên đặt gia công có quyền nhận sản phẩm gia công theo đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm.
 • Khi sản phẩm không đảm bảo chất lượng bên đặt gia công có quyền yêu cầu bên nhận gia công sửa chữa.
 • Khi bên nhận đặt gia công không thể sửa chữa hàng không đảm bảo chất lượng, bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo quy định tại Điều 546 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

Ngược lại, bên nhận gia công có nghĩa vụ giao sản phẩm cho bên đặt gia công theo đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng và phương thức, thời hạn và địa điểm.

Theo quy định tại Điều 550 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

 • Nếu bên nhận gia công chậm giao sản phẩm, bên đặt gia công có thể GIA HẠN. Khi hết thời hạn gia hạn, bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên nhận gia công chưa hoàn thành công việc.
 • Nếu bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm, bên đặt gia công có thể gửi sản phẩm tại nơi nhận và thông báo cho bên đặt gia công được biết, chi phí phát sinh từ việc gửi giữ do bên đặt gia công chi trả.

Giao, nhận sản phẩm gia công

Giao, nhận sản phẩm gia công

Trong hợp đồng gia công thương mại

Hợp đồng gia công trong thương mại có phạm vi và hình thức hẹp hơn so với hợp đồng gia công trong dân sự.

Cụ thể, bên nhận gia công trong gia công thương mại hưởng thù lao từ bên đặt gia công bằng việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công.

Trách nhiệm giao, nhận sản phẩm trong hợp đồng gia công thương mại được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 như trình bày ở trên.

Giải quyết tranh chấp về trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công

Hòa giải tại trọng tài thương mại

Đối với hợp đồng gia công thương mại, trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp, các bên có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Các bên có thể thỏa thuận xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài (Tòa án cấp tỉnh) hoặc việc xác định Tòa án được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Trọng tài thương mại 2010.

>>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Tranh chấp hợp đồng gia công

Tranh chấp hợp đồng gia công

Khởi kiện tại Tòa án

Theo quy định tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại 2010, việc yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công theo thủ tục tố tụng tại Tòa án được thực hiện trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hoặc các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài nhưng thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Khi xảy ra tranh chấp, các bên có thể gửi đơn khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền để tòa án tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp về hợp đồng gia công theo bước sau:

 1. Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền
 2. Tòa án xem xét và thụ lý Đơn khởi kiện
 3. Người khởi kiện tiến hành nộp tạm ứng án phí và nộp biên lai thu tạm ứng án phí
 4. Tòa án tiến hành giai đoạn chuẩn bị xét xử (họp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải,…)
 5. Khi tòa án đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và có bản án, nếu các bên không đồng ý với bản án thì có quyền nộp đơn kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Tư vấn các vấn đề pháp lý về trách nhiệm rủi ro hợp đồng gia công

Luật Long Phan PMT với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn đến quý khách hàng về các vấn đề pháp lý trách nhiệm rủi ro hợp đồng gia công như sau:

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công và bên đặt gia công
 • Tư vấn đối tượng của hợp đồng gia công
 • Tư vấn về trách nhiệm giao, nhận hàng gia công
 • Tư vấn trách nhiệm rủi ro của các bên trong hợp đồng gia công
 • Tư vấn thù lao của bên đặt gia công phải trả cho bên nhận gia công
 • Soạn thảo, review, cung cấp mẫu hợp đồng gia công chuẩn theo quy định
 • Tư vấn giao kết hợp đồng gia công thương mại
 • Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp về trách nhiệm rủi ro hợp đồng gia công
 • Hướng dẫn trình tự thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp trọng tài hoặc Tòa án theo yêu cầu của khách hàng
 • Tư vấn hồ sơ, tài liệu cần có để tham gia giải quyết tranh chấp
 • Soạn thảo đơn từ và các văn bản có liên quan trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp
 • Đưa ra các lập luân, đánh giá và tham gia tranh tụng để bảo vệ lợi ích khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng gia công sản phẩm sở hữu trí tuệ

Trách nhiệm rủi ro trong hợp đồng gia công là vấn đề mà bên gia công và bên đặt gia công cần lưu ý trước khi đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng gia công. Nếu không sự quy định chặc chẽ trong hợp đồng gia công cũng như không lương trước được rủi ro thì có thể xảy ra tranh chấp về sau. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc về các vấn đề trên hoặc nhu cầu sử dụng dịch về hợp đồng của chúng tôi thì hãy liên hệ qua Hotline:  1900.63.63.87 để được luật sư dân sựluật sư hợp đồng tư vấn và hướng dẫn cụ thể nhất.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.5 (53 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88