Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường do phá hoại hoa màu trên đất

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường do phá hoại hoa màu trên đất là thủ tục yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Các tổ chức, cá nhân khi có xung đột nhưng không tìm được cách giải quyết, họ thường chọn giải pháp giải quyết xung đột bằng các hành động phá hoại tài sản, hoa màu của nhau. Nếu bạn là người bị hại trong trường hợp này, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách khởi kiện để bảo vệ bản thân.

Khởi kiện yêu cầu bồi thường do phá hoại hoa màu

Khởi kiện yêu cầu bồi thường do phá hoại hoa màu

Hoa màu trên đất bao gồm những gì?

Theo quy định của pháp luật đất đai, đất nông nghiệp được giao cho người dân phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất chủ yếu, là tài liệu lao động, là đối tượng lao động, và đặc biệt không thể thay thế, là tiền đề cho mọi quá trình sản xuất.

Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì căn cứ vào mục đích sử dụng đất thì đất nông nghiệp có mục đích trồng cây hàng năm là loại đất dùng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng và thu hoạch trong thời gian rất ngắn như cây hoa màu, cây trồng lúa. Như vậy, cây hoa màu bao gồm ngô, khoai, sắn và các loại cây lương thực ngoài lúa

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Theo Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 khi có thiệt hại xảy ra, để được bồi thường, pháp luật quy định cụ thể về nguyên tắc bồi thường thiệt hại do phá hoại hoa màu trên đất:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hai do phá hoại hoa màu trên đất

Thời hiệu khởi kiện

Cây cối, hoa màu bị phá hoại phải bồi thường

Thời gian khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, căn cứ Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Theo quy định pháp luật dân sự thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Tuy nhiên việc áp dụng thời hiệu khởi kiện khi giải quyết tranh chấp dân sự sẽ do một trong các bên đương sự yêu cầu thì Tòa án mới áp dụng thời hiệu theo quy định Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. 

Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường do hành vi phá hoại rau màu là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú, làm việc của bị đơn. Ngoài ra theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết.

Như vậy, người khởi kiện có quyền xem xét và lựa chọn Tòa án có thẩm quyền nêu trên để được tiếp hành giải quyết tranh chấp. 

Cach xac dinh tham quyen cua toa an de yeu cau boi thuong thiet hai

Tòa án quyết bồi thường hoa màu trên đất

Hồ sơ khởi kiện

Để khởi kiện ra Tòa án thì hồ sơ cần có bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo
 • Giấy tờ nhân thân (chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, căn cước công dân,…)
 • Đơn xác nhận cư trú của bị đơn

>>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn tố cáo phá hoại tài sản

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN TỐ CÁO PHÁ HOẠI TÀI SẢN

Trình tự khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do phá hoại hoa màu trên đất.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng một trong các phương thức sau

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Bước 2: Toà án tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện

Thứ nhất, tiếp nhận đơn

 • Nếu nộp trực tiếp, Tòa án cấp ngay giấy xác nhận đơn cho người khởi kiện
 • Nếu nộp theo đường dịch vụ bưu chính, Tòa án gửi thông báo nhận đơn cho  người khởi kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn
 • Nếu nộp bằng phương thức gửi trực tuyến, Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có)

Thứ hai, xử lý đơn

Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện và ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 3: Thụ lý đơn khởi kiện

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, khi xét thấy hồ sơ khởi kiện đầy đủ và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ ra thông báo cho người khởi kiện thực hiện thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng kể từ ngày thụ lý. Trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì có thể gia hạn nhưng không quá 02 tháng.

Bước 5: Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng

Bước 6: Thẩm phán ban hành bản án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên về việc giải quyết tranh chấp yêu cầu bồi thường khi nhãn hiệu bị xâm phạm

Dịch vụ khởi kiện yêu cầu bồi thường do phá hoại hoa màu trên đất

Luật sư chuyên tư vấn giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ hỗ trợ khách hàng 

 • Tư vấn quyền yêu cầu bên phá hoại hoa màu bồi thường
 • Tư vấn xác định mức yêu cầu bồi thường
 • Tham gia thương lượng giải quyết tranh chấp
 • Hướng dẫn soạn thảo, chuẩn bị đơn từ và tài liệu khởi kiện
 • Tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa bảo vệ thân chủ khi bị thiệt hại từ hành vi phá hoại hoa màu trên đất

Phá hoại hoa màu trên đất của người khách là hành vi phá hoại tài sản của người khác một cách bất hợp pháp. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Song song đó, người có hành vi phá hoại này phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật dân sự. Trường hợp người có hành vi trên không chịu tự nguyện bồi thường thì có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bồi thường. Trong trường hợp khởi kiện ra Tòa án, người bị thiệt hại có thể sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện tranh chấp dân sự hoặc liên hệ tư vấn chuyên sâu với luật sư tư vấn chuyên lĩnh vực dân sự qua hotline 1900636387 để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi tham gia giải quyết tranh chấp. 

Scores: 4.25 (4 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8