Thủ Tục Khởi Kiện Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Năm 2024

Trong quá trình sử dụng đất, nhiều trường hợp đã phát sinh các tranh chấp về các vấn đề như quyền sử dụng, quyền quản lý, quyền chiếm hữu,… khi các bên đều cho rằng mình phải được quyền đó do pháp luật quy định và bảo hộ. Họ không thể cùng nhau tự giải quyết các tranh chấp phát sinh đó mà phải yêu cầu, khởi kiện lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Vấn đề về thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai luôn là vấn đề quan tâm đầu tiên của các bên nhằm giúp cho quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình được giải quyết một cách nhanh chóng và hợp lý.

Khi nào thì tiến hành khởi kiện ra Tòa yêu cầu giải quyết

Khởi kiện ra Tòa yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

>>> Xem thêm: Khởi kiện tại Tòa án để giải quyết tranh chấp đất đai có được không?

Tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai có thể hiểu là trong quá trình sử dụng đất, giữa người sử dụng hợp pháp đất đó với các nhân, tổ chức khác, với Nhà nước (vấn đề bồi thường đất) hoặc giữa những người sử dụng chung mảnh đất đó với nhau có phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất, về ranh giới đất, về mục đích sử dụng đất hay về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất… Tranh chấp đất đai cũng có thể được hiểu là tranh chấp giữa hai cá nhân chưa xác định được ai là người sử dụng đất hợp pháp. 

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 149 BLDS 2015, thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Trong đó, thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác và thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Tuy nhiên đối với các tranh chấp về đất đai thuộc trường hợp không yêu cầu thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 155 BLDS 2015 về những trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện:

 • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản
 • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai
 • Trường hợp khác do luật quy định

Như vậy, những tranh chấp về quyền sử dụng đất của các nhân, tổ chức,… sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện . Khi phát hiện quyền và nghĩa vụ bị xâm phạm thì các bên có quyền gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai mà không phụ thuộc vào thời hạn tính từ thời điểm xảy ra vi phạm.

Trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai

>>> Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Trình tự khởi kiện giải quyết tranh chấp

Hòa giải là bước bắt buộc đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 như sau:

 • Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở;
 • Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải;
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp;
 • Nếu hòa giải thành thì sự việc dừng lại ở đây mà không cần khởi kiện.
Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

Khi các bên hòa giải không thành thì người khởi kiện bổ sung biên bản hòa giải ở UBND Xã vào hồ sơ khởi kiện, tiến hành nộp đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền được xác định theo Điều 203 Luật Đất đai 2013, Điều 34 và Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

 • Tranh chấp mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì Người khởi kiện nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án nhân dân Huyện nơi có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm vụ án;
 • Tranh chấp mà đương sự không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp Huyện có thẩm quyền để giải quyết sơ thẩm

>>> Xem thêm: Hướng giải quyết tranh chấp đất đai không có sổ đỏ

Về thủ tục khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền, người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện và gửi đến Tòa án. Đơn khởi kiện phải đáp ứng được các yêu cầu về hình thức và nội dung được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Theo đó, người làm đơn phải căn cứ trên mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự được niêm yết tại Tòa án các cấp. Nội dung đơn khởi kiện phải có các nội dung cơ bản như ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; Tòa án nhận đơn khởi kiện; thông tin người khởi kiện (họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại…); thông tin người bị kiện (họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân,…); nội dung vụ việc tranh chấp; êu cầu cụ thể của người khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết…

Theo Điều 191 và Điều 193 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, sau khi Tòa án nhận đơn khởi kiện, Tòa sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện, yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện và quyết định có thụ lý vụ án tranh chấp đất hay không. Sau khi thụ lý vụ án và thông báo thụ lý vụ án theo Điều 195 và Điều 196 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án sẽ tiến hành các công việc, thủ tục để chuẩn bị xét xử vụ án. Các công việc mà Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử là thu thập chứng cứ, tổ chức hòa giải, tổ chức xem xét thẩm định tại chỗ, tiến hành định giá đất, tiến hành xác định nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất.

Tòa án sẽ căn cứ vào nguồn gốc tạo lập đất, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất của các bên để tiến hành xét xử vụ án.

Sau khi có bản án sơ thẩm thì theo Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong thời hạn 15 ngày (thời hạn kháng cáo), kể từ ngày Tòa tuyên án, nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của bản án sơ thẩm, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự có quyền nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu TAND cấp Tỉnh  giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

>>> Xem thêm: Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án thường kéo dài bao lâu?

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai. Nếu Quý khách có bất cứ thắc mắc hay điều chưa rõ, xin hãy liên hệ ngay đến Luật Long Phan PMT qua Hotline 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI một cách nhanh chóng nhất.

Scores: 4.33 (9 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

4 thoughts on “Thủ Tục Khởi Kiện Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Năm 2024

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87