Xâm phạm quyền tác giả trên internet có bị xử lý hình sự

Xâm phạm quyền tác giả trên internet có bị xử lý hình sự là thắc mắc chung của nhiều người. Bởi vì, tình trạng xâm phạm quyền tác giả trên internet diễn ra ngày càng nhiều với các hình thức phổ biến như: chiếm đoạt, sao chép, sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc… các tác phẩm chia sẻ lên mạng xã hội. Để tìm hiểu cụ thể về các hình thức xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet

Hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì các loại hình tác phẩm dưới đây được bảo hộ quyền tác giả:

 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
 1. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Lưu ý các tác phẩm trên chỉ được bảo hộ khi do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không phải do sao chép từ tác phẩm của người khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2022.

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký quyền bảo hộ tác giả

Những hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet

Căn cứ quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2022, hành vi xâm phạm quyền tác giả gồm các hành vi sau đây:

 1. Xâm phạm quyền nhân thân quy định tại Điều 19 của Luật này.
 2. Xâm phạm quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.
 3. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại các điều 25, 25a và 26 của Luật này.
 4. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình nhằm thực hiện hành vi quy định tại Điều này và Điều 35 của Luật này.
 5. Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền tác giả.
 6. Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 7. Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng bản sao tác phẩm khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 8. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật này.

Theo đó, dù cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi nêu trên trên không gian mạng thì vẫn là hành vi xâm phạm quyền tác giả và tuỳ mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Các trường hợp giới hạn quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ

Hướng xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet

Trách nhiệm dân sự

Cá nhân, tổ chức bị xâm phạm quyền tác giả trên internet có quyền khởi kiện ra Toà án có thẩm quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp dân sự dưới đây với cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền tác giả để xử lý hành vi xâm phạm:

 1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
 2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
 3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 4. Buộc bồi thường thiệt hại;
 5. Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ sở pháp lý: điểm d khoản 1 Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2022 và Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả bị xâm phạm

Trách nhiệm hành chính

Tuỳ từng hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ có mức xử phạt hành chính tương ứng, cụ thể:

 • Đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật, bút danh tác giả, tên tác phẩm thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai lệch và buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm;
 • Đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Bên cạnh đó áp dụng các biện pháp: Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật và buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm trên môi trường mạng;
 • Đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời áp dụng các biện pháp: Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật và buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm trên môi trường mạng;
 • Đối với hành vi công bố tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;
 • Đối với hành vi làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm trên môi trường mạng;
 • Đối với hành vi phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm trên môi trường mạng;
 • Đối với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng mạng thông tin điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, đồng thời buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm;
 • Đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng và buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm trên môi trường mạng.

Lưu ý đây là mức phạt đối với cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả. Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền nêu trên.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 2, Điều 9, Điều 17 Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Điều 10, Điều 12, Điều 15,  Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trách nhiệm hình sự

Ngoài trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hành chính, trường hợp hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự, thì cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm phải chịu trách nhiệm hình sự tại Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 về Tội xâm phạm quyền tác giả. Cụ thể:

 1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm.
 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả 500.000.000 đồng trở lên;
 1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 2. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
 • Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;
 • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả với các công việc sau:

 • Tư vấn các hành vi xâm phạm quyền tác giả;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục cần thực hiện để tiến hành tố giác hành vi xâm phạm quyền tác giả trên không gian mạng;
 • Tư vấn và soạn thảo đơn trình báo, đơn tố giác hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet;
 • Hỗ trợ khách hàng thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm quyền tác giả;
 • Tư vấn trình tự thủ tục khởi kiện tranh chấp sở hữu trí tuệ;

Trên đây là một số công việc cơ bản, tùy vào tính chất vụ việc và yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ với các công việc phù hợp nhất.

Soạn thảo đơn khởi kiện hành vi xâm phạm quyền tác giả

Soạn thảo đơn khởi kiện hành vi xâm phạm quyền tác giả

Theo đó, đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi xâm phạm có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Việc quy định các hình thức xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả. Nếu quý độc giả cần được tư vấn chi tiết hơn vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ của chúng tôi thông qua tổng đài: 1900.63.63.87.

Scores: 4.9 (36 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8