Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

0
12 Tháng Mười, 2021

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực là điều kiện cần phải có khi một tổ chức, cá nhân muốn tham gia hoạt động điện lực. Hoạt động kinh doanh điện lực có nhiều lĩnh vực khác nhau và trong từng lĩnh vực sẽ có hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực riêng. Để giúp quý đọc giả hiểu rõ hơn về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, Công ty Luật Long Phan PMT sẽ trình bày cụ thể trong bài viết dưới đây.

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

>>>Xem thêm:
Tư vấn thủ tục cấp giấy phép thiết loại trang thông tin điện tử

Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Căn cứ Điều 6 Thông tư 21/2020/TT-BCT, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 tại Phụ lục Thông tư này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
 • Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác theo Mẫu 3a quy định tại Phụ lục tại Thông tư này; các bằng cấp chứng chỉ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm quy định chi tiết trong thông tư này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện

Căn cứ Điều 7 Thông tư 21/2020/TT-BCT, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục Thông tư này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục Thông tư 21/2020/TT-BCT; các bằng cấp, tài liệu chứng minh khác quy định chi tiết trong thông tư này.
 • Bản sao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy điện, dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).
 • Bản sao biên bản nghiệm thu tùy thuộc vào từng loại nhà máy.
 • Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng không nối lưới và chỉ phát điện để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lưới điện quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không bao gồm nội dung quy định tại Khoản 8 Điều này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Căn cứ Điều 8 Thông Tư 21/2020/TT-BCT, hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức.
 • Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 3b Phụ lục; bản sao bằng tốt nghiệp của người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành; các tài liệu theo quy định tại Điều 64 Luật Điện lực, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành của đội ngũ trưởng ca vận hành.
 • Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính và phạm vi lưới điện do tổ chức đang quản lý. Trường hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao không hoàn vốn tài sản lưới điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản bàn giao tài sản.
 • Bản sao Thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo quy định; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

>>>Xem thêm:
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện

Căn cứ Điều 9 Thông tư 21/2020/TT-BCT, hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
 • Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục; bản sao bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực

Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép gửi cho cơ quan cấp phép 01 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có), và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
 • Bước 2: Cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở
 • Bước 3: Cấp giấy phép

Cách thức thực hiện

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 21/2020/TT-BCT

 • Chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.
 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

>>>Xem thêm:
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh công  ty

Thẩm quyền giải quyết

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 21/2020/TT-BCT: Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực được quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Ủy quyền nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực đối với một số lĩnh vực quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

Thời gian giải quyết

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra lại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

Kết quả

Giấy phép được cấp gồm 03 bản chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép.

>>>Xem thêm:
Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu tìm TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.6 (31 votes)

: Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87