Thủ tục đăng ký phương án sử dụng lao động

Thủ tục đăng ký phương án sử dụng lao động được rất nhiều người sử dụng lao động, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô lớn quan tâm. Vậy phương án sử dụng lao động có phải đăng ký không, thủ tục như thế nào? Sau đây, Công ty Luật Long Phan PMT xin trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề trên.

Phương án sử dụng lao động có phải đăng ký không?

Phương án sử dụng lao động có phải đăng ký không?

Trường hợp phải đăng ký phương án sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 42, khoản 1 Điều 43 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động;
 • Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc;
 • Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động.

Thay đổi cơ cấu, công nghệ mà buộc phải cho nhiều người lao động thôi việc

Thay đổi cơ cấu, công nghệ

Thay đổi cơ cấu, công nghệ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động 2019, các trường hợp sau đây được xem là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

 • Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
 • Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;
 • Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

Như vậy, khi thuộc một trong các trường hợp trên mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng, trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm. Việc cho thôi việc đối với người lao động chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Vì lý do kinh tế mà buộc phải cho nhiều người lao động thôi việc

Theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Bộ luật lao động 2019, những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

 • Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;
 • Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Nếu thuộc một trong các trường hợp trên mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm. Việc cho thôi việc đối với người lao động chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Nghĩa vụ trao đổi ý kiến khi cho người lao động thôi việc

Nghĩa vụ trao đổi ý kiến khi cho người lao động thôi việc

Thay đổi loại hình doanh nghiệp mà dẫn đến dư thừa lao động

Người sử dụng lao động thực hiện thay đổi loại hình, tổ chức doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập, chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp, hợp tác xã dẫn đến dư thừa người lao động. Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp tuy không thường xuyên xảy ra nhưng khi doanh nghiệp tính đến việc này thì người bị ảnh hưởng trực tiếp là người lao động.

Như vậy, khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động.

Theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua. Trường hợp người lao động bị thôi việc thì được nhận trợ cấp mất việc làm.

Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp cho người sử dụng lao động khác

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Bộ luật lao động 2019, khi người sử dụng lao động chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản của doanh nghiệp mà người sử dụng lao động xác định thấy khả năng phải cho nhiều người lao động nghỉ việc hoặc không sử dụng hết lao động thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải xây dựng phương án sử dụng lao động.

Nội dung phương án sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động 2019, phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;
 • Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;
 • Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;
 • Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Thủ tục xây dựng phương án sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Bộ luật lao động 2019, thủ tục xây dựng phương án sử dụng lao động như sau:

 • Đối với đơn vị sử dụng lao động có tổ chức công đoàn cơ sở: Khi tiến hành xây dựng phương án sử dụng lao động thì phải tham mưu ý kiến của tổ chức đại diện của tập thể lao động tại cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Đối với đơn vị sử dụng lao động chưa có tổ chức công đoàn cơ sở: Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cấp trên cấp cơ sở.

Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

Phương án sử dụng lao động có phải đăng ký không?

Theo pháp luật lao động, phương án sử dụng lao động không phải đăng ký. Tuy nhiên, phương án này cần được sự tham mưu ý kiến của tổ chức đại diện người lao động và phải được thông báo công khai cho người lao động biết.

>> Xem thêm: Thủ Tục Giải Quyết Chế Độ Cho Người Lao Động Do Thay Đổi Cơ Cấu

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Thủ tục đăng ký phương án sử dụng lao động. Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.9 (65 votes)

: Thạc Sỹ - Luật Sư Võ Mộng Thu

Thạc sĩ Luật sư Võ Mộng Thu - Thạc sĩ Luật sư 10 năm kinh nghiệm tố tụng, tranh chấp lao động, doanh nghiệp. Là LS thường trực Công ty Luật Long Phan PMT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87