Nhượng quyền thương mại trong nước có cần đăng ký không?

Nhượng quyền thương mại trong nước có cần đăng ký không? Đây là câu hỏi được đặt ra khi các bên tiến hành giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại trong nước. Việc tuân thủ các quy định pháp luật về đăng ký nhượng quyền thương mại giúp đảm bảo quyền và lợi ích của bên trong hoạt động nhượng quyền. Để tìm hiểu cụ thể về vấn đề nêu trên, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Hoạt động nhượng quyền thương mại

Hoạt động nhượng quyền thương mại

Quy định pháp luật về trường hợp phải đăng ký nhượng quyền thương mại

Đối với trường hợp sau thì thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải tiến hành đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với Bộ Công thương trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại: Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.

Còn đối với các trường hợp sau thì không phải tiến hành thủ tục đăng ký nhượng quyền mà phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương, cụ thể:

 • Nhượng quyền trong nước;
 • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo đó, đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước thì không cần đăng ký mà phải thực hiện chế độ báo cáo với Sở Công Thương.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 17, Điều 17a và điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2011/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Điều kiện cần có khi tiến hành nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Để tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị đăng ký với các tài liệu sau:

Đối với hồ sơ đăng ký nhượng quyền tại Bộ Công thương, gồm:

 1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Công thương hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BCT.
 3. Văn bản xác nhận về tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại:
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.
 1. Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 2. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Lưu ý đối với các giấy tờ được nêu tại vị trí số 2, 3 và 4 phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở pháp lý: Điều 19 Nghị định 35/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2011/NĐ-CP; Mục 2 và 3 Phần II Thông tư 09/2006/TT-BTM được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2024/TT-BCT.

Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm tiến hành đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thủ tục dưới đây:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại chuẩn bị đầy đủ các tài liệu hồ sơ đề nghị đăng ký như đã nêu trên.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Chủ thể đăng ký nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 3. Xử lý hồ sơ và thông báo kết quả

 • Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó;
 • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Các thời hạn nêu trên không tính thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Sau khi hết thời hạn nêu trên mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

Lưu ý đối với thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 20 Nghị định 35/2006/NĐ-CP

Thẩm quyền xử lý đăng ký nhượng quyền thương mại

Thẩm quyền xử lý đăng ký nhượng quyền thương mại thuộc về Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương.

Cơ sở pháp lý: Mục 1 Phần I Thông tư 09/2006/TT-BTM; khoản 4 Điều 2 Quyết định 977/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thị trường trong nước.

Luật sư tư vấn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với các nội dung công việc sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn quy trình thực hiện nhượng quyền thương mại
 • Tư vấn các trường hợp cần đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn các điều kiện cần có khi tiến hành nhượng quyền thương mại
 • Tư vấn hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Tư vấn thực hiện báo cáo đối với nhượng quyền thương mại trong nước;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ đề nghị đăng ký nhượng quyền.

Trên đây là một số dịch vụ cơ bản, tuỳ vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ với nội dung công việc phù hợp nhất.

>>> Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tư vấn trường hợp phải đăng ký nhượng quyền

Tư vấn trường hợp phải đăng ký nhượng quyền

Khi thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước thì bên dự kiến nhượng quyền không cần thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, bên dự kiến nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo với Sở Công thương. Nếu quý bạn đọc cần tư vấn chi tiết hơn hoặc sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn thông qua tổng đài: 1900.63.63.87.

Scores: 4.9 (44 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8