Nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư cho khách hàng khi tư vấn trực tuyến

0
29 Tháng Mười Hai, 2021

Vấn đề giữ bí mật thông về khách hàng của luật sư là vấn đề mang tính pháp lý, Nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư cho khách hàng khi tư vấn trực tuyến được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Qua bài viết dưới đây, Chuyên tư vấn luật sẽ có những chia sẻ liên quan đến nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư cho khách hàng khi tư vấn trực tuyến.

Nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư cho khách hàng

Cơ sở pháp lý quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của luật sư

Hiện nay quy định về giữ bí mật thông tin của khách hàng được quy định trong Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư, cụ thể:

Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012

Điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư năm 2006, cấm Luật sư thực hiện hành vi: Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Và Điều 25 Luật Luật sư năm 2006 có quy định: Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm các nhân viên trong tổ chức hành nghề không tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng của mình

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc. Tại Quy tắc 7 quy định như sau: “7.1. Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và sau khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật. 7.2. Luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên trong tổ chức hành nghề của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và luật sư có trách nhiệm giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Nội dung của quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của luật sư

Những thông tin nào của khách hàng luật sư cần bảo mật

Theo khoản 1 Điều 25 Luật Luật sư năm 2006, có quy định: “Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề”.

Như vậy, theo Luật Luật sư đã những thông tin khách hàng mà Luật sư cần giữ bí mật là: Thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà luật sư biết được khi hành nghề. Ngoài ra, Luật sư và khách hàng có thể thỏa thuận cụ thể về những thông tin về khách hàng cần được bảo mật, loại thông tin gì và những thông tin không bắt buộc phải giữ nó mật.

Thông tin khách hàng được bảo mật theo quy định của pháp luật

Thời gian bảo mật thông tin của khách hàng

Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý và ngay cả sau khi kết thúc. Tuy nhiên, pháp luật không bắt buộc Luật sư có nghĩa vụ phải giữ bí mật thông tin khách hàng nếu đó là những thông tin Luật sư biết được sau khi kết thúc vụ việc hoặc những thông tin không liên quan đến việc giải quyết vụ án (Quy tắc 7(7.1) quy định về “Giữ bí mật thông tin”)

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư riêng tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp mùa Covid

Những chủ thể có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho khách hàng

Theo khoản 3 Điều 25 Luật Luật sư năm 2006 có quy định: Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm các nhân viên trong tổ chức hành nghề không tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng của mình;

Và Quy tắc 7.2 quy định: Luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên trong tổ chức hành nghề của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và luật sư có trách nhiệm giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 • Như vậy, Luật sư, các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên trong tổ chức hành nghề luật sư là những chủ thể có nghĩa vụ bảo mật những thông tin bí mật của khách hàng quy định theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp luật sư được tiết lộ thông tin của khách hàng

Có hai trường hợp Luật sư được tiết lộ thông tin khách hàng (khoản 1 Điều 25 Luật Luật sư năm 2006) đó là:

 • Khách hàng đồng ý bằng văn bản: Khi được khách hàng đồng ý, Luật sư có thể tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng tuy nhiên phải được thực hiện bằng văn bản;
 • Các trường hợp khác do pháp luật quy định

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư cố vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Hệ quả pháp lý khi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng:

Luật sư vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin về vụ án, về khách hàng; gây thiệt hại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm, mà bị hủy bỏ việc đăng ký bào chữa, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

Trách nhiệm kỷ luật:

Điều 85 Luật Luật sư năm 2006 quy định về xử lý kỷ luật với Luật sư trong trường hợp Luật sư vi phạm quy định của Luật này, Điều lệ, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và quy định khác của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có hình thức cụ thể.

Trách nhiệm hành chính:

Khoản 7 Điều 6 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định: “7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: c) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác”.

Trách nhiệm dân sự:

Luật sư tiết lộ thông tin khách hàng dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của khách hàng, khách hàng có thể yêu cầu Luật sư bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trách nhiệm hình sự:

Khoản 3 Điều 19 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “3. Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Ðiều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này

>> Xem thêm: Chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội thực hiện thủ tục gì

Các dịch vụ pháp lý mà luật sư Long Phan PMT cung cấp cho khách hàng

Hiện nay ở Chuyên tư vấn luật có đội ngũ Luật sư hoạt động nghề nghiệp nhiều năm với kinh nghiệm dày dặn. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn tranh chấp hợp đồng tín dụng nhằm bảo vệ hiệu quả tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng. Cụ thể:

 • Tư vấn soạn thảo, điều khoản,… đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, dự kiến được các rủi ro có thể phát sinh trong tương lai để điều chỉnh hợp đồng tín dụng phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan giúp hạn chế tối đa các tranh chấp có thể xảy ra.
 • Tư vấn hỗ trợ giải quyết các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng,..

Luật sư tư vấn và hỗ trợ khách hàng tận tâm

Chi phí luật sư

 • Thứ nhất, chi phí luật sư được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa hai bên.
 • Thứ hai, chi phí Luật sư được tính trên các căn cứ sau:

+ Mức độ phức tạp của công việc.

+ Thời gian của luật sư bỏ ra để thực hiện công việc.

+ Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư chính, của Văn phòng luật sư.

+ Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả công việc.

 • Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ nội dung vụ việc, đặc thù công việc và yêu cầu của khách hàng thì Luật sư thỏa thuận với khách hàng áp dụng cách tính chi phí sau:

+ Chi phí tính theo giờ làm việc.

+ Chi phí trọn gói theo vụ việc.

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư tư vấn thường xuyên về lao động cho doanh nghiệp?

Cam kết của luật sư

Chúng tôi cam kết sẽ mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng với các tiêu chí:

 • An tâm về chất lượng dịch vụ: Chuyên tư vấn luật có đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực. Chúng tôi thực hiện cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối và cập nhật thường xuyên tiến trình thực hiện yêu cầu của quý khách.
 • Hiệu quả: Vụ việc được xử lý nhanh gọn, đảm bảo đúng luật, triệt tiêu các rủi ro pháp lý về sau.
 • Chi phí rõ ràng, cụ thể, căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và đảm bảo hỗ trợ tối đa mức phí theo khả năng tài chính của khách hàng.

Cách thức liên hệ luật sư Long Phan PMT

Chuyên tư vấn luật nhận hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

 • Để nhận hỗ trợ tư vấn luật hợp đồng qua EMAIL: Thực hiện bằng cách gửi mail trình bài nội dung tư vấn đính kèm tư liệu/tài liệu liên quan đến E-mai: longphanpmt@gmail.com, sẽ được Luật sư hợp đồng trả lời bằng văn bản qua email, giải quyết nhanh chóng các vấn đề nhất
 • Để nhận hỗ trợ tư vấn luật hợp đồng  qua tổng đài điện thoại: Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân gọi về số tổng đài trực tuyến 1900.63.63.87 và trình bày nội dung về hợp đồng cần tham vấn với Luật sư. Mọi vướng mắc pháp lý của bạn sẽ được Luật sư Chuyên tư vấn luật lắng nghe và tận tình giải đáp.
 • Tư vấn pháp luật hợp đồng qua ZALO: Trường hợp quý khách có tài liệu cần gửi nhanh, và tư vấn nhanh vui lòng gửi qua Zalo theo số điện thoại 0819700748 để Luật sư xem xét và trả lời.
 • Tư vấn qua FACEBOOK: FANPAGE Luật Long Phan
 • Kênh Youtube: Công ty Luật Long Phan PMT

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến những vấn đề cần lưu ý về Nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư cho khách hàng khi tư vấn trực tuyến. Nếu như bạn có nhu cầu gửi hồ sơ tài liệu hoặc đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 4.6 (38 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87