Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn là mẫu đơn cần phải có để chuẩn bị hồ sơ xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Thông qua hỗ trợ của luật sư, khách hàng sẽ nắm bắt được các quy định về quyền nuôi dưỡng cũng như những căn cứ để yêu cầu thay đổi người nuôi con. Xin mời đọc bài viết sau đây của Luật Long Phan để biết thêm thông tin và chi tiết.

Mẫu đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Ai có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con

Chủ thể có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con được quy định tại khoản 1, 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 bao gồm:

 • Cha, mẹ
 • Người thân thích;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
 • Hội liên hiệp phụ nữ.

Căn cứ giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con

Tòa án giải quyết yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn khi có một trong các căn cứ được quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

 • Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Căn cứ này thuộc trường hợp có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con nhưng không phát sinh tranh chấp;
 • Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Lưu ý:Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn mới nhất

Đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn gồm những nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu ;
 • Tên Tòa án nơi người làm đơn cư trú;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người làm đơn. Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ;
 • Lý do yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,… (bản sao).

>>>Tải về: Mẫu đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người nuôi con theo Luật định

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người nuôi con theo Luật định

Thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn khi có tranh chấp

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết tranh thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn được xác định như sau:

Thứ nhất, thẩm quyền về vụ việc

Căn cứ khoản 3 Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về thay đổi trực tiếp người nuôi con sau ly hôn khi có tranh chấp

Thẩm quyền theo cấp

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thẩm quyền giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con thuộc về Tòa án cấp huyện. Tuy nhiên, trong trường hợp mà có đương sự hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện tỉnh (khoản 3 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Thứ ba, thẩm quyền theo lãnh thổ

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thẩm quyền theo lãnh thổ được xác định như sau:

 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc
 • Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn

Ngoài ra, nguyên đơn có thể thể lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải quyết khi thuộc một trong các trường hợp sau theo quy định tại điểm a , c khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 • Nếu không biết nơi cư trú, làm việc của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;
 • Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;

 Hồ sơ cần có

Căn cứ khoản 4, 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 hồ sơ đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con khi có tranh chấp bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (Mẫu số 23 – DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017
 • Giấy tờ tùy thân: CCCD, hộ chiếu
 • Bản án/quyết định ly hôn của Tòa án;
 • Giấy khai sinh của con;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú;
 • Các tài liệu, chứng cứ làm căn cứ để thay đổi quyền nuôi con;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Trình tự thực hiện

Khi tranh chấp xảy ra các đương sự nộp đơn khởi kiện đến Tòa án cấp có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về trình tự, thủ tục đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Bước 2: Toà án tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện

Thứ nhất, tiếp nhận đơn

 • Nếu nộp trực tiếp, Tòa án cấp ngay giấy xác nhận đơn cho người khởi kiện
 • Nếu nộp theo đường dịch vụ bưu chính, Tòa án gửi thông báo nhận đơn cho  người khởi kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn
 • Nếu nộp bằng phương thức gửi trực tuyến, Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có)

Thứ hai, xử lý đơn

Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện và ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 3: Thụ lý đơn khởi kiện

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, khi xét thấy hồ sơ khởi kiện đầy đủ và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ ra thông báo cho người khởi kiện thực hiện thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày thụ lý. Trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì có thể gia hạn nhưng không quá 02  tháng.

(Điểm a Khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

Bước 5: Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng

Bước 6: Ra bản án giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con

Bước 7: Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm nếu có kháng cáo, kháng nghị

Theo quy định của Điều 270, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án

 • Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 • Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con sau ly hôn

Tư vấn giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Luật Long Phan xin cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ về giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn:

 • Tư vấn, đưa ra phương án xử lý khi thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
 • Tư vấn quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Tư vấn các điều kiện để được giành quyền nuôi con khi thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để chứng minh có đủ điều kiện được nuôi con
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Tư vấn hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị khi khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con
 • Cung cấp các biểu mẫu đơn từ, soạn thảo đơn từ và các văn bản khác có liên quan
 • Luật sư tham gia tranh tụng để đảm bảo quyền lợi khách hàng trong việc giành quyền nuôi con
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Dịch vụ luật sư tư vấn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Dịch vụ luật sư tư vấn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

>>>Xem thêm: Hướng dẫn khởi kiện đòi lại quyền nuôi con sau ly hôn

Khi có đầy đủ căn cứ theo luật định, người không trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con cái có quyền đề nghị đến Tòa án để thay đổi người nuôi con. Để thực hiện được thủ tục trên một cách hiệu quả, chúng tôi đã giới thiệu các dịch vụ pháp lý phù hợp với tất cả các nhu cầu của khách hàng. Nếu còn thắc mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ Giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con sau ly hôn quý khách vui lòng liên hệ với Luật Long  Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Các bài viết liên quan đến thay đổi người trực tiếp nuôi con có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.9 (57 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8