Giải quyết tranh chấp khi ký kết hợp đồng với giám đốc thuê

0
24/07/2022 07:00

Giải quyết tranh chấp khi ký kết hợp đồng với giám đốc thuê có thể bằng các hình thức khác nhau như hòa giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động hoặc tòa án. Tuy nhiên, khi giải quyết tranh chấp, các bên ký kết hợp đồng với nhau có những thỏa thuận lựa chọn để đưa ra quyết định chọn thẩm quyền giải quyết đối với hợp đồng thuê giám đốc. Luật Long Phan sẽ cung cấp về luật áp dụng về hợp đồng thuê giám đốc và dịch vụ, tư vấn trong hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng giám đốc thuê

Hợp đồng thuê giám đốc là gì?

Hợp đồng thuê giám đốc là văn bản thỏa thuận giữa một bên là công ty cổ phần, có nhu cầu và một bên là cá nhân có khả năng chuyên môn, trình độ phù hợp. Đối tượng hướng tới là vị trí Giám đốc, quản lý cao nhất trong công ty cổ phần trong một phạm vi chuyên môn nhất định. Đây là dạng hợp đồng lao động đối với đối tượng được thuê làm giám đốc

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng với giám đốc thuê

 • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.
 • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

Cơ sở pháp lý: Điều 180 Bộ luật Lao động 2019

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp lao động

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng với giám đốc thuê

Thông qua hòa giải viên lao động

Các tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Các trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải nêu trên hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định tại thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Điều 188, 189 của Bộ luật Lao động 2019.

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thông qua hội đồng trọng tài lao động

 • Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp không bắt buộc phải thông qua Hòa giải viên thì các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp.
 • Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết.

Lưu ý: Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Điều 189 Bộ luật Lao động 2019.

Tại Tòa án Nhân dân

 • Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trong trường hợp không bắt buộc phải thông qua Hòa giải viên.
 • Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Điều 187 Bộ luật Lao động 2019

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động thời vụ

Ký kết hợp đồng giám đốc thuê

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp với hợp đồng thuê giám đốc

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Cơ sở pháp lý: Điều 190 Bộ luật Lao động 2019.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng với giám đốc thuê

 • Tư vấn các vấn đề phát sinh tranh chấp hợp đồng với giám đốc thuê
 • Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp;
 • Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ;
 • Tham gia đàm phán, hòa giải trong tranh chấp hợp đồng với giám đốc thuê;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án lao động;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước Hội đồng trọng tài lao động, Tòa án;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giai đoạn thi hành án.
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn yêu cầu,… chuẩn bị hồ sơ liên quan đến thủ tục khởi kiện
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn tố cáo hành vi, quyết định vi phạm của cơ quan có tiến hành tố tụng khi quyền và lợi ích của khách hàng bị xâm phạm.
 • Trực tiếp tham gia với tư cách đại diện ủy quyền giải quyết, liên hệ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Trực tiếp tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Hợp đồng thuê giám đốc là một dạng hợp đồng về lao động nên khi có sự tranh chấp thì Bộ luật Lao động sẽ áp dụng và tuân theo những gì mà bộ luật ban hành. Việc ký kết và đưa ra quyết định tranh chấp tùy thuộc vào sự lựa chọn của đôi bên. Để tránh những khó khăn khi giải quyết tranh chấp trên, vui lòng liên hệ với Luật Long Phan qua Hotline 1900.63.63.87 để được các luật sư tư vấn luật lao động, hỗ trợ tận tình. Xin cảm ơn!

Scores: 4.6 (67 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87