Con nuôi có được quyền hưởng thừa kế từ ông bà?

Con nuôi có được quyền hưởng thừa kế từ ông bà là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, quan hệ con nuôingười nhận con nuôi không mặc nhiên pháp sinh quan hệ pháp lý mà phải được thực hiện theo trình tự pháp luật. Điều kiện, thủ tục để con nuôi được nhận thừa kế theo quy định của pháp luật sẽ được Luật Long Phan trình bày trong bài viết dưới đây.

con nuôi hưởng thừa kế từ ông bàCon nuôi hưởng thừa kế từ ông bà.

>> Xem thêm: Di Chúc Bằng Video Có Hiệu Lực Không?

Quy định pháp luật về con nuôi

Con nuôi là gì ai?

con nuôiCon nuôi

Căn cứ khoản 3, Điều 3, Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định: Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Hậu quả pháp lý của việc nhận nuôi con nuôi

Căn cứ Điều 24, Luật Nuôi con nuôi 2010, Điều 78, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc nuôi con nuôi có hệ quả pháp lý sau:

 • Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định của pháp luật liên quan;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi, theo yêu cầu của cha mẹ nuôi;
 • Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó;
 • Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

Điều kiện để nhận nuôi con nuôi theo pháp luật

Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Căn cứ Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010, khi nhận nuôi con nuôi trong, người nhân nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư cách đạo đức tốt.

Như vậy không phải mọi cá nhân đều được phép nuôi con nuôi, muốn nuôi con nuôi người nhận nuôi phải đáp ứng các điều kiện trên theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp sau đây không được nhận con nuôi căn cứ Khoản 2, Điều 14, Luật Nuôi con nuôi 2010:

 • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Như vậy, nếu một cá nhân rơi vào một trong các trường hợp trên thì sẽ không được nhận con nuôi.

Điều kiện đối với người được nhận nuôi

Căn cứ Điều 8, Luật Nuôi con nuôi 2010, người được nhận nuôi bao gồm các đối tượng sau đây:

 • Trẻ em dưới 16 tuổi.
 • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Quy định chung về pháp luật thừa kế Việt Nam

pháp luật Việt Nam về thừa kếPháp luật Việt Nam về thừa kế.

Căn cứ Chương XXI, Bộ luật Dân sự 2015, pháp luật thừa kế Việt Nam quy định chung:

Mọi cá nhân đều có quyền để lại tài sản của mình cho người khác, và được quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong phần tài sản chung của người khác.

Nếu có di chúc thì chia theo di chúc, tuy nhiên nếu rơi vào một trong các trường hợp sau khi sẽ chia theo pháp luật (Điều 650, Bộ luật Dân sự 2015).

 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Pháp luật quy định con nuôi hưởng thừa kế từ ông bà

Trường hợp con nuôi chưa đăng ký

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi 2010, để việc nuôi con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật thì người nhận con nuôi phải đủ điều kiện tại Điều 14, và sẽ phải tiến hành đăng ký nhận nuôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, căn cứ Khoản 1, Điều 78, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Khoản 1, Điều 24, Luật Nuôi con nuôi 2010, cha nuôi, mẹ nuôi, các thành viên khác trong gia đình và con nuôi có quyền và nghĩa vụ với nhau kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật nuôi con nuôi 2010.

Như vậy, việc nhận con nuôi chưa đăng ký không làm phát sinh, xác lập quan hệ nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật. Do đó, các quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ nuôi cũng không phát sinh với con nuôi và ngược lại.

Do đó, trường hợp con nuôi chưa đăng ký sẽ không được quyền hưởng thừa kế từ ông bà.

Trường hợp con nuôi đã đăng ký

Trường hợp con nuôi đăng ký, cha nuôi, mẹ nuôi, các thành viên khác trong gia đình và con nuôi có quyền và nghĩa vụ với nhau kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Khi đó, con nuôi cũng có quyền và nghĩa vụ như con ruột, cháu ruột đối với cha, mẹ, ông bà.

Căn cứ Khoản 1, Điều 651, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hàng thừa kế, con nuôi sẽ là hàng thừa kế thứ nhất đối với cha mẹ, tuy nhiên quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều này thì chỉ có cháu ruột mới là hàng thừa kế thứ hai của ông bà, mà không có cháu nuôi.

Căn cứ Điều 652, Bộ luật Dân sự 2015, quy định về thừa kế thế vị, con sẽ được hưởng lại di sản của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản mà nếu còn sống cha, mẹ sẽ hưởng phần di sản này.

Do đó, con nuôi có quyền được hưởng quyền thừa kế của ông bà nếu cha, mẹ nuôi được ông bà để lại di sản nhưng cũng chết.

Trên đây là bài viết liên quan đến vấn đề con nuôi có quyền hưởng thừa kế từ ông bà. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc liên quan đến thừa kế hoặc con nuôi, cần Tư Vấn Luật Thừa Kế. Vui lòng liên hệ LUẬT LONG PHAN qua hotline: 1900.63.63.87 để được LUẬT SƯ DÂN SỰ tư vấn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (46 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87