Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương lai tại Cần Thơ

Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương lai được thực hiện bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn của chúng tôi. Việc chuyển nhượng loại hợp đồng này khá phức tạp vì có xuất hiện của bên thứ ba và đáp ứng đủ điều kiện theo luật định. Bài viết dưới đây Luật Long Phan PMT sẽ đưa ra hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhàhình thành trong tương lai.

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương laiChuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương lai

Quy định về chuyển nhượng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thế nào là nhà ở hình thành trong tương lai?

 • Căn cứ khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 nhà ở hình thành trong tương lai được định nghĩa như sau: Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 • Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bất động sản (LKDBĐS) 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 cũng quy định về nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại khoản 4 Điều 3: Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ví dụ điển hình về nhà ở hình thành trong tương lai là các căn hộ trong tòa nhà chung cư đang trong quá trình xây dựng.

Như vậy, nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng  và chưa đưa vào nghiệm thu sử dụng.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo quy định tại khoản 1 Điều 59 LKDBĐS 2014 sửa đổi, bổ sung 2020; Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP; khoản 1 và khoản 2 Điều 119 Luật Nhà ở 2014 việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai phải đảm bảo các điều kiện sau:

Về chủ thể:

Đối với bên chuyển nhượng:

 • Bên chuyển nhượng phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
 • Cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân.

Đối với bên nhận chuyển nhượng:

 • Cá nhân trong nước phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch;
 • Cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

Về hình thức hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai phải lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 59 LKDBĐS 2014 sửa đổi, bổ sung 2020;

Về đối tượng mua bán trong hợp đồng: Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Về tình trạng pháp lý của nhà ở:

 • Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN);
 • Hợp đồng chuyển nhượng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;
 • Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý;

Lưu ý:

 • Trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày 01/3/2022 thì phải có hợp đồng đã ký kết (điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP).
 • Khi mua bán nhiều căn nhà trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng. (khoản 3 Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP).

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương lai có cần công chứng, chứng thực không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không phải mọi trường hợp lập hợp đồng mua bán nhà ở tương lai đều bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Cụ thể:

 • Đối với trường hợp bên chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực (điểm a khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)
 • Đối với trường hợp các bên trong hợp đồng chuyển nhượng là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng không bắt buộc mà do các bên tự thỏa thuận (điểm b khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo khoản 1 Điều 8 của Nghị định 02/2022/NĐ-CP trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo đó, trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được quy định tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng như sau:

Bước 1: Hai bên lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hợp đồng phải có các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Thông tư này;

Bước 2: Công chứng, chứng thực hợp đồng.

Hồ sơ đề nghị công chứng hợp đồng bao gồm:

 • 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng;
 • Bản chính hợp đồng đã ký lần đầu với chủ đầu tư dự án;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó;
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Lưu ý: Bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng việc chuyển nhượng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu (điểm b khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD).

Bước 3: Bên nhận chuyển nhượng nộp thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng;

Bước 4: Bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng;

Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng;
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại;
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng: thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó.

Bước 5: Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau đây:

 • 02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã có xác nhận của chủ đầu tư, trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng;
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó (đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi); bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng (đối với trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc);
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 33 và khoản 1 Điều 34 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

>>>Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương laiThủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương lai

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng hợp đồng tại Cần Thơ

 • Việc ký kết hợp đồng đặc biệt là hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cần có sự am hiểu về pháp luật. Tài sản hình thành trong tương lai nhà loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ dẫn đến tranh chấp sau khi ký kết hợp đồng. Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng hợp đồng tại Cần Thơ do chúng tôi cung cấp sẽ giải đáp thắc mắc, gỡ rối các vấn đề của khách hàng trước, trong và sau khi ký kết loại hợp đồng này.
 • Chi phí hợp lý. Tùy vào nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể chọn dịch vụ riêng lẻ nếu chỉ cần hỗ trợ một hay một vài vấn đề. Hoặc chọn gói dịch vụ trọn gói để được hỗ trợ toàn bộ quá trình ký kết hợp đồng.
 • Quy trình tiếp nhận hồ sơ, tài liệu nhanh chóng. Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch dịch vụ tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn online để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng.
 • Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tận tâm. Khi được giao hồ sơ, tài liệu của khách hàng, đội ngũ Luật sư và Chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm sẽ tiến hành nghiên cứu và đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
 • Bảo mật thông tin của khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng khi khách hàng sử dụng dịch vụ.

Nội dung tư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Cần Thơ

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Cần Thơ nằm trong gói dịch vụ tư vấn hợp đồng do chúng tôi cung cấp. Bao gồm những nội dung sau:

 • Tư vấn quá trình chuẩn bị, đàm phán, giao kết và thực hiện;
 • Rà soát hợp đồng để hạn chế các rủi ro xảy ra;
 • Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng;
 • Đại diện tham gia đàm phán, soạn thảo, giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn rủi ro tiềm ẩn khi giao kết hợp đồng;
 • Hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương laiTư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương lai

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc giao dịch loại tài sản này yêu cầu các bên phải có am hiểu về lĩnh vực dân sự, đất đai, nhà ở,… Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tương lai, nếu quý khách còn thắc mắc liên quan tới vấn đề này, vui lòng liên hệ 1900.63.63.87 hoặc website Luật Long Phan PMT để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Luật sư chuyên về tư vấn hợp đồng của chúng tôi.

Scores: 4.9 (52 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87