Trình tự chấm dứt hợp đồng với người lao động do thay đổi cơ cấu

0
20 Tháng Tám, 2020

Chấm dứt hợp đồng với người lao động do thay đổi cơ cấu là việc làm đầu tiên của các doanh nghiệp khi tiến hành thay đổi cơ cấu công ty và cần tổ chức lại lao động của doanh nghiệp mình. Như vậy, trình tự, thủ tục tiến hành vấn đề trên như thế nào?

Người lao động


Khái niệm thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp

Thay đổi cơ cấu bao gồm:

 • Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động (sáp nhập, giải thể một số bộ phận; sắp xếp lại lao động nhằm tăng hiệu quả, năng suất lao động;…)
 • Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm (chuyển đổi sản phẩm, bán thành phẩm,…)

Việc chấm dứt hợp đồng với người lao động do thay đổi cơ cấu được quy định tại khoản 10 Điều 36 Luật Lao động 2012 và chi tiết tại  Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Trình tự chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu

Chấm dứt hợp đồng lao động

Trách nhiệm người sử dụng lao động trong từng trường hợp

 • Trường hợp thay đổi cơ cấu mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật lao động 2012
 • Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật lao động 2012.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44, Điều 46 Bộ luật lao động 2012 thì khi chấm dứt hợp đồng với người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu thì trước đó phải lập phương án sử dụng lao động.

Xây dựng phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;
 • Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;
 • Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Khi không thể giữ lại người lao động thì người sử dụng lao động mới có quyền chấm dứt hợp đồng lao động.

Thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Sa thải lao động

Văn bản thông báo phải có những nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động;
 • Tổng số lao động; số lao động cho thôi việc;
 • Lý do cho người lao động thôi việc; thời điểm người lao động thôi việc;
 • Kinh phí dự kiến chi trả trợ cấp mất việc làm.

Cơ quan lao động cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

>>>Xem thêm: CHẾ ĐỘ GIẢI QUYẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DO THAY ĐỔI CƠ CẤU

Nghĩa vụ bồi thường của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu

Mức bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu

 • Trợ cấp thôi việc: Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại khoản 10 Điều 36 của Bộ luật lao động trích dẫn ở trên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 • Trợ cấp MẤT VIỆC làm: Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44Điều 45 của Bộ luật Lao động.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động.

Làm gì khi công ty cho nghỉ việc với lý do thay đổi cơ cấu: BỊ NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LÀM GÌ?

Trên đây là toàn bộ quy trình chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp. Nếu bạn đọc có những vướng mắc, khó khăn trong vấn đề giải quyết lao động, tranh chấp về việc thuê lao động hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được đội ngũ LUẬT SƯ TƯ VẤN  LAO ĐỘNG giải đáp cụ thể, chi tiết. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (13 votes)

: Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87