Trình tự chấm dứt hợp đồng với người lao động do thay đổi cơ cấu

0
03/08/2022 10:00

Chấm dứt hợp đồng với người lao động do thay đổi cơ cấu là việc làm đầu tiên của các doanh nghiệp khi tiến hành thay đổi cơ cấu công ty và cần tổ chức lại lao động của doanh nghiệp mình. Như vậy, trình tự, thủ tục tiến hành vấn đề trên như thế nào?

Người lao động


Khái niệm thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp

Căn cứ Điều 42 Bộ luật lao động 2019 các trường hợp được xem là Thay đổi cơ cấu, công nghệ:

 • Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động
 • Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động
 • Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm

Trình tự chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu

Chấm dứt hợp đồng lao động

Trách nhiệm người sử dụng lao động trong từng trường hợp

 • Trường hợp thay đổi cơ cấu mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động
 • Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
 • Trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.
 • Việc cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Cơ sở pháp lý: Điều 42 Bộ luật lao động 2019

Xây dựng phương án sử dụng lao động

Căn cứ Điều 44 Bộ luật lao động 2019 Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;
 • Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;
 • Danh sách và số lượng người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

Thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động (khoản 6 Điều 42 Bộ luật lao động 2019)

Sa thải lao động

>>>Xem thêm: CHẾ ĐỘ GIẢI QUYẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DO THAY ĐỔI CƠ CẤU

Nghĩa vụ bồi thường của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu

Căn cứ khoản 4 Điều 42 Bộ luật lao động 2019 khi chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu: Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Lao động:

 • Người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.
 • Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
 • Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

Làm gì khi công ty cho nghỉ việc với lý do thay đổi cơ cấu: BỊ NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LÀM GÌ?

Trên đây là toàn bộ quy trình chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp. Nếu bạn đọc có những vướng mắc, khó khăn trong vấn đề giải quyết lao động, tranh chấp về việc thuê lao động hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được đội ngũ LUẬT SƯ TƯ VẤN  LAO ĐỘNG giải đáp cụ thể, chi tiết. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (13 votes)

: Thạc Sỹ - Luật Sư Võ Mộng Thu

Thạc sĩ Luật sư Võ Mộng Thu - Thạc sĩ Luật sư 10 năm kinh nghiệm tố tụng, tranh chấp lao động, doanh nghiệp. Là LS thường trực Công ty Luật Long Phan PMT.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87