Trình tự, thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

0

Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần là một trong những điều cần biết trong quá trình thành lập và điều hành công ty. Biết rõ về cơ chế thành lập và hoạt động của bộ phận này sẽ giúp các công ty tránh được nhiều rũi ro về sau. Bài viết sau đây sẽ cho bạn biết được những điều cơ bản nhất về Ban kiểm soát của các loại hình doanh nghiệp cũng như thủ tục để thành lập ban kiểm soát công ty.

Ban kiểm soát công ty cổ phần

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Về cơ cấu của tổ chức của công ty cổ phần chia làm 2 mô hình:

Loại hình bao gồm Ban kiểm soát

Theo Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 thì

  • Công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông;
  • Các cổ đông này phải là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty.

Hội tụ đủ cả 2 điều kiện nêu trên thì việc thành lập Ban kiểm soát sẽ là không bắt buộc. Còn việc thiếu một trong hai hoặc không thỏa mãn cả hai thì bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

Với công ty cổ phần thì cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát sẽ có từ 3-5 thành viên bao gồm Trưởng ban kiểm soát và cả thành viên Ban kiểm soát.

Loại hình không bao gồm Ban kiểm soát

Cũng căn cứ theo Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014

  • Nếu ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập;
  • Có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Công ty không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát thì chức năng này sẽ do các thành viên độc lập (các nhân, tổ chức) thực hiện.

Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần:

Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần

Điều kiện trở thành kiểm soát viên được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  • Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  • Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  • Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
  • Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Công ty cổ phần thành lập ban kiểm soát

Bước 1: Họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 thì việc bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên sẽ do hội đồng cổ đông quyết định thông qua cuộc Họp đại hội đồng cổ đông.

Bước 2: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng thành viên là được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Bước 3: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Điều 163 có quy định các thành viên tại Ban kiểm soát sẽ bầu 1 người làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Thủ tục này sẽ do điều lệ công ty quy định cụ thể.

Lưu ý: Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014

Bạn đọc có thể xem chi tiết ở đây:

>>> Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần.

>>> Hướng dẫn lập sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần.

Trên đây là bài viết về trình tự thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần. Trường hợp Quý bạn đọc có thắc mắc cũng như có nhu cầu TƯ VẤN DOANH NGHIỆP, nhu cầu về LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP hoặc các vấn về pháp lý  khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo HOTLINE 1900.63.63.87 để được phía công ty chúng tôi tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn./.

Scores: 4.9 (12 votes)

Luật sư: Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87