Thủ tục khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật

Khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật là việc làm người sử dụng đất cần thực hiện khi nhà đất của mình bị cưỡng chế thu hồi bất hợp pháp. Vậy cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật gồm những vi phạm nào, thủ tục khởi kiện được tiến hành ra sao sẽ được giải đáp rõ trong bài viết dưới đây. Hãy cùng Luật Long Phan PMT theo dõi và tìm hiểu.

trinh tu khoi kien hanh vi cuong che thu hoi dat trai phap luat

Khởi kiện khi bị cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật 

Các biểu hiện của việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật

Vi phạm các điều kiện cưỡng chế thu hồi đất

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2018 thì việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

 • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Như vậy, khi chưa đủ các điều kiện trên, Chủ tịch UBND cấp huyện không được ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng như tổ chức thực hiện quyết định cưỡng

Vi phạm về trình tự, thủ tục

Về trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013, sửa đổi bổ sung 2018 như sau:

 1. Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;
 2. Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
 3. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;
 4. Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.
 5. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Do đó, về trình tự, thủ tục cũng như thẩm quyền ra quyết định phải được thực hiện như trên, nếu không sẽ bị xem là cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật.

Vi phạm về nguyên tắc

Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo khoản 1 Điều 70 Luật đất đai, cụ thể như sau:

 • Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;
 • Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

Việc cưỡng chế thu hồi đất nếu vi phạm các nguyên tắc trên sẽ bị coi là cưỡng chế thu hồi đất trái luật và người sử dụng đất có quyền khởi kiện đối với hành vi này.

Trình tự khởi kiện hành vi cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất là quyết định hành chính, do đó trình tự, thủ tục khởi kiện sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Một số điều cần lưu ý trước khi thực hiện thủ tục khởi kiện

 • Thứ nhất, trong thời hạn 1 năm kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015.
 • Thứ hai là về cơ quan có thẩm quyền giải quyết khởi kiện. Bởi vì chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất là Chủ tịch UBND cấp huyện nên căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính 2015 sửa đổi, bổ sung 2019 thì sẽ do Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.
toa-an-cap-tinh-giai-quyet-khoi-kien
Tòa án cấp tỉnh giải quyết khởi kiện hành vi cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật

Trình tự, thủ tục khởi kiện

Trước hết, người sử dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2015, bao gồm:

 1. Đơn khởi kiện;
 2. Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện;
 3. Bản chính quyết định hành chính hoặc chứng cứ chứng minh về hành vi hành chính bị khiếu kiện và tất cả các quyết định có liên quan;
 4. Bản chính Quyết định giải quyết khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh việc đã khiếu nại (nếu có);
 5. Giấy ủy quyền (nếu người khởi kiện cử người đại diện).
 6. Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân (có thị thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);
 7. Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ bản chính, bản sao).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, người sử dụng đất tiến hành khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo các bước được quy định tại Điều 119 đến Điều 127 Luật Tố tụng hành chính 2015 như sau:

 1. Người khởi kiện phải nộp 02 bộ hồ sơ khởi kiện để Tòa án thông báo việc khiếu kiện cho người bị kiện.
 2. Gửi hồ sơ khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền
 3. Tòa án nhận và xem xét đơn khởi kiện
 4. Thông báo kết quả xử lý đơn của Thẩm phán cho người khởi kiện.
 5. Thông báo thụ lý vụ án cho người khởi kiện nếu ra quyết định thụ lý vụ án để họ nộp tiền tạm ứng án phí
 6. Thông báo thụ lý vụ án cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Viện kiểm sát cùng cấp, chuẩn bị xét xử

Dịch vụ pháp lý Long Phan đối với thủ tục khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật

Tư vấn pháp luật về thủ tục, hồ sơ thực hiện

 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Tư vấn pháp luật về bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà đất (đất đai và nhà ở);
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, bồi thường tái định cư, thu hồi đất…;
 • Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc của Khách hàng;

Soạn thảo đơn từ, mẫu biểu cho khách hàng

Long-phan-PMT-ho-tro-soan-thao-don-khơi-kien
Soạn thảo đơn khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, tham vấn cho khách hàng xuyên suốt quá trình giải quyết tranh chấp hành chính;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại liên quan đến quá trình giải quyết vụ án hành chính.

Nhận ủy quyền làm việc với cơ quan chức năng

 • Nhận ủy quyền thay mặt khách hàng thực hiện công việc trong quy trình giải quyết tranh chấp đất đai từ cấp xã phường đến Tòa án, Thi hành án để giải quyết xong vụ việc tranh chấp nhà đất;
 • Đại diện Khách hàng nộp đơn khởi kiện;
 • Đại diện tham gia tố tụng;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước cơ quan tiến hành tố tụng.

Phí dịch vụ

Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu về vấn đề cụ thể, chi phí sẽ được cập nhật căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và khả năng tài chính của khách hàng.

Chúng tôi có chính sách hỗ trợ phí đối với các trường hợp có gia cảnh đặc biệt nhưng vẫn đảm bảo việc tư vấn diễn ra hiệu quả, chuyên nghiệp nhất.

Cam kết chất lượng

Luật Long Phan PMT với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: đất đai, doanh nghiệp, thuế, hình sự, hôn nhân và gia đình, hành chính…và đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt huyết, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đem lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Chúng tôi cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giữ bảo mật thông tin tuyệt đối. Chúng tôi hy vọng có thể phục vụ càng nhiều khách hàng trong tương lai, góp phần tạo ra hành lang an toàn pháp lý cho giới doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi nâng tầm thương hiệu của mình trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam.

Thủ tục khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật cần được thực hiện đúng trình tự pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất. Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất trái luật. Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến DỊCH VỤ LUẬT SƯ HÀNH CHÍNH, vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900.6363.87 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 3.67 (3 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8