Thủ tục kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm

Thủ tục kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm là quy trình được thực hiện bởi những người có quyền kháng cáo sau khi có bản án sơ thẩm. Khi đương sự không đồng ý với phán quyết này thì có quyền yêu cầu tòa cấp trên xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm và trình tự, thủ tục thực hiện công việc trên.

Kháng cáo bản án hành chínhKháng cáo bản án hành chính

Quyền kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm

Quyền kháng cáo là quyền cơ bản của đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi không đồng ý với phán quyết sơ thẩm của Tòa án sơ thẩm.

Căn cứ theo Điều 204 Luật Tố tụng Hành chính 2015, người có quyền kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm là đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự. Khi các chủ thể này không đồng ý với quan điểm của Tòa án về bản án hành chính thì có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Như vậy, đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự là chủ thể có quyền kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm.

>>> Xem thêm: Có được bổ sung kháng cáo trong quá trình xét xử phúc thẩm không?

Thời hạn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm

Thời hạn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm là khoảng thời gian mà các bên liên quan có thể nộp đơn kháng cáo sau khi bản án hành chính sơ thẩm được tuyên. Trong thời hạn này, đương sự có thể kháng cáo để bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của mình hoặc khi không đồng ý với quan điểm của Tòa án.

Căn cứ Điều 206 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Tuy nhiên, tùy vào những trường hợp cụ thể mà thời điểm tính thời hạn kháng cáo có sự khác nhau.

 • Trường hợp đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết;
 • Trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày tuyên án;
 • Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua đường bưu chính thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì;
 • Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam hoặc bị tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày làm đơn kháng cáo theo xác nhận của người có thẩm quyền của nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Trường hợp quá thời hạn theo quy định, đương sự vẫn có quyền nộp đơn kháng cáo kèm theo bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có).

Như vậy, thời hạn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm sẽ được áp dụng theo quy định như trên.

Thời hạn kháng cáo hành chínhThời hạn kháng cáo hành chính

Trình tự thủ tục kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để thực hiện quyền kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm, đương sự cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kháng cáo bao gồm:

 • Đơn kháng cáo (theo Biểu mẫu số 24-HC được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao);
 • Các bằng chứng, tài liệu liên quan đến vụ việc (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác đại diện mình kháng cáo).

Cơ sở pháp lý: Điều 205 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ vào thẩm quyền ra bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án nhân dân tối cao sẽ xem xét và giải quyết kháng cáo.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh sẽ giải quyết phúc thẩm vụ việc mà bản án của Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo.

Tòa án nhân dân cấp cao sẽ giải quyết phúc thẩm vụ việc mà bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 37, khoản 2 Điều 29 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

>>> Xem thêm: Thời gian đưa vụ án hành chính ra xét xử là bao lâu?

Trình tự thủ tục thực hiện và giải quyết

Việc kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm  được thực hiện theo trình tự, thủ tục với các bước như sau:

Bước 1. Người kháng cáo gửi đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án

 • Người kháng cáo làm đơn kháng cáo và gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo, kèm theo các tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.
 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.
 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì.
 • Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giữ hoặc bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày làm đơn kháng cáo theo xác nhận của người có thẩm quyền của nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Bước 2. Tòa án cấp sơ thẩm kiểm tra lại tính hợp lệ của đơn kháng cáo.

Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo chưa đúng quy định thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm lại đơn kháng cáo hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án.

Bước 3. Nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

 • Khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm thông báo cho người kháng cáo biết để thực hiện nộp tiền tạm ứng phí phúc thẩm, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí và Tòa án sẽ cấp cho họ giấy xác nhận về việc nhận biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 4. Tòa án phúc thẩm thụ lý vụ án

 • Tòa cấp sơ thẩm gửi toàn bộ hồ sơ vụ án và đơn kháng cáo cho Tòa cấp phúc thẩm và thông báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có liên quan đến kháng cáo biết về việc kháng cáo.
 • Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý. Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công một Thẩm phán làm Chủ tọa phiên tòa.

Bước 5. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công làm Chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định: tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hoặc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
 • Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.

Bước 6: Xét xử phúc thẩm và ra bản án phúc thẩm

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án sẽ mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 60 ngày.
 • Sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm giải quyết kháng cáo.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra bản án phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm gửi bản án cho các đương sự, Viện kiểm sát và Tòa án đã giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và cơ quan cấp trên trực tiếp của người bị kiện.

Đối với trường hợp nộp đơn kháng cáo quá hạn, trình tự thủ tục kháng cáo quá hạn được thực hiện như sau:

 • Bước 1. Người kháng cáo gửi đơn kháng cáo quá hạn cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.
 • Bước 2. Tòa án cấp sơ thẩm gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn kèm theo tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa cấp phúc thẩm.
 • Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày, Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm 03 Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn.
 • Bước 4. Đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn, quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do.

Các bước tố tụng tiếp theo từ khi nộp tiền tạm ứng án phí đến khi có bản án phúc thẩm được thực hiện theo trình tự thủ tục kháng cáo thông thường như đã nêu ở trên.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 205 đến Điều 244 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Như vậy, việc kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục như trên.

>>> Xem thêm: Thủ tục kháng cáo trong vụ án hành chính

Luật sư tư vấn thủ tục kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm, luật sư của Luật Long Phan PMT sẽ thực hiện các hoạt động như sau:

 • Tư vấn các quy định liên quan đến kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm
 • Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ kháng cáo bản án hành chính;
 • Tư vấn soạn thảo đơn kháng cáo bản án hành chính;
 • Hướng dẫn quy trình gửi đơn và xử lý đơn kháng cáo;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền, trực tiếp tham gia quá trình giải quyết kháng cáo bản án hành chính;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có vi phạm làm ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kháng cáo, sau khi có bản án phúc thẩm theo yêu cầu của khách hàng

>>> Xem thêm: Chi phí thuê luật sư tham gia tranh tụng vụ án hành chính tại Cần Thơ

Luật sư tư vấn kháng cáo bản án hành chínhLuật sư tư vấn kháng cáo bản án hành chính

Kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm là quyền của các đương sự trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, để có thể thực hiện quyền này cần tuân thủ đúng quy trình và thủ tục theo quy định của pháp luật. Bài viết trên đây giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm. Nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục trên có thể liên hệ Luật Long Phan PMT qua hotline: 1900.63.63.87 để được Luật sư hành chính hỗ trợ.

Scores: 5 (42 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8