Luật sư soạn đơn trình báo, tố giác tại Hà Nội

Soạn đơn trình báo, tố giác tại Hà Nội không chỉ là một phương tiện pháp lý mà còn là một bước quan trọng trong quá trình giải quyết nội dung trình báo, tố giác. Việc soạn đơn này không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về quy trình khởi kiện mà còn cần sự thông thạo về các mẫu văn bản pháp lý. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về soạn đơn trình báo, tố giác của Luật sư tại Hà Nội.

Soạn đơn trình báo, tố giác tại Hà Nội

Soạn đơn trình báo, tố giác tại Hà Nội

Đơn trình báo, tố giác tội phạm là gì?

Căn cứ khoản 1, 2, 4 Điều 144 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định:

 • Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản.

Như vậy, đơn trình báo, tố giác và việc tố giác trình báo bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Có thể nói đơn trình báo và tố giác tội phạm là các hành động pháp lý mà một cá nhân hoặc tổ chức thông qua việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về việc có dấu hiệu phạm tội của một cá nhân hoặc tổ chức khác. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp chứng cứ, bằng chứng hoặc thông tin cụ thể về hành vi bất hợp pháp mà họ đã chứng kiến hoặc biết đến. Đơn trình báo và tố giác có thể khởi đầu quá trình điều tra và truy tố tội phạm, và đôi khi dẫn đến các vụ kiện tranh chấp pháp lý.

>>> Xem thêm: Cách viết đơn tố giác tội phạm

Nội dung đơn trình báo, tố giác tội phạm

Nội dung đơn trình báo thường sẽ bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Nơi gửi: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giác
 • Họ tên, Số điện thoại, Số CMND/CCCD, địa chỉ hộ khẩu và nơi ở của người làm đơn trình báo, tố giác
 • Thông tin người bị tố giác, bị trình báo
 • Miêu tả chi tiết hành vi vi phạm, các mốc thời gian liên quan đến vi phạm, tên, địa chỉ người vi phạm (nếu có).
 • Những yêu cầu của người trình báo với cơ quan công an.
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo

Mẫu đơn tố giác tội phạm: Tại đây

Nội dung của đơn trình báo, tố giác tội phạm cần đầy đủ những thông tin cơ bản là cơ sở để Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng mới năm 2024

Trình báo, tố giác tội phạm

Trình báo, tố giác tội phạm

Trình tự thủ tục giải quyết đơn trình báo, tố giác tội phạm

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC của Bộ công an – Bộ quốc phòng – Bộ tài chính – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về trách nhiệm tiếp nhận, thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm như sau:

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm:

 • Cơ quan điều tra;
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Viện kiểm sát các cấp;
 • Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

 • Các cơ quan quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, trừ Đội An ninh ở Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Đội An ninh Công an cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình.
 • Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhận văn bản yêu cầu mà không được khắc phục.

Như vậy, mọi tố giác, tin báo về tội phạm phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Thủ tục giải quyết

Theo Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định thủ tục giải quyết trình báo, tố giác như sau:

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc quyền thụ lý, giải quyết hoặc ra Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tổ chức, chỉ đạo thụ lý, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết, cấp trưởng Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trực tiếp chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phân công Cán bộ điều tra thuộc quyền hoặc ra Quyết định phân công cấp phó trong việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Đối với tố giác, tin báo về tội phạm sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì cấp trưởng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

 • Kết thúc quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan đã thụ lý, giải quyết phải ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Việc tạm đình chỉ, phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện theo quy định tại Điều 148, Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Như vậy, pháp luật đã quy định rõ quá trình thủ tục thực hiện giải quyết khi cơ quan nhận được đơn trình báo, tố giác. Cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục giải quyết tố giác tội phạm

Dịch vụ luật sư soạn đơn trình báo, tố giác tội phạm ở Hà Nội

Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn, hướng dẫn soạn thảo đơn trình báo, tố giác tội phạm của Luật Long Phan PMT, khách hàng có thể được tư vấn hỗ trợ các nội dung như:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến trình báo, tố giác tội phạm;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục cần thực hiện để tiến hành trình báo, tố giác tội phạm;
 • Tư vấn và soạn thảo đơn trình báo, đơn tố giác;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước.

Luật sư soạn thảo đơn

Đối với dịch vụ luật sư soạn thảo đơn của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng:

 • Soạn đơn trình báo, đơn tố giác theo yêu cầu của khách hàng;
 • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan để tiến hành nộp đơn tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục quy trình khi tiến hành trình báo, tố giác.

Chi phí dịch vụ

Phí dịch vụ luật sư soạn đơn trình báo, tố giác không có quy định cụ thể, tùy theo tính chất và nội dung mà phí soạn thảo sẽ khác nhau. Phí soạn thảo được cung cấp sẽ đảm bảo mức phí dịch vụ cụ thể và hợp lý, đảm bảo phù hợp với sự vụ mà khách hàng yêu cầu. Chi phí sẽ được 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, nếu có vấn đề phát sinh về chi phí thì chi phí phát sinh sẽ được thỏa thuận và được ghi nhận trong phụ lục hợp đồng.

Để vừa đáp ứng được yêu cầu của chính khách hàng đồng thời nhận được thông tin báo phí chi tiết quý khách có thể liên hệ gửi thông tin cho chúng tôi để được hỗ trợ báo phí chính xác một cách nhanh chóng.

Luật sư tư vấn soạn đơn trình báo, tố giác

Luật sư tư vấn soạn đơn trình báo, tố giác

Dịch vụ luật sư soạn đơn trình báo, tố giác giúp cá nhân và tổ chức soạn đơn một cách bài bản, đúng quy định, tăng khả năng được giải quyết. Nếu bạn cần hỗ trợ hay có thắc mắc nào cần giải đáp liên quan đến dịch vụ soạn đơn trình báo, tố giác, hãy liên hệ luật sư hình sự qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Một số mẫu đơn trình báo, tố cáo, tố giác tội phạm cụ thể có thể bạn quan tâm: 

Scores: 4.7 (62 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8