Tìm hiểu pháp luật doanh nghiệp quy định về Công ty cổ phần

0
24/02/2020 10:00

Tìm hiểu về pháp luật doanh nghiệp về công ty cổ phần là công việc hết sức cần thiết cho doanh nghiệp khi muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về loại hình công ty cổ phần về khái niệm cũng như những quy định pháp luật. Bài viết sau đây cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo luật Doanh nghiệp hiện hành và các điểm mới bổ sung bởi luật Doanh nghiệp 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Mời quý vị tham khảo.

Quy định về công ty cổ phần

Quy định pháp luật về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

>> Tham khảo thêm: CÁCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN CHO CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Các loại cổ phần trong Công ty cổ phần

Cổ phần phổ thông

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc trong công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.      

Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết, tự do chuyển nhượng

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Cổ phần phổ thông cơ sở là cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

Cổ phần ưu đãi

Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

 • Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyềncổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết và không được chuyển nhượng cho người khác. Cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết cao hơn cổ phần phổ thông.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức: Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại được chuyển nhượng cho người khác và không có quyền biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Thành viên công ty cổ phần

Thành viên trong công ty cổ phần

Thành viên công ty cổ phần được gọi là các cổ đông. Cổ đông là những người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty.

Pháp luật chỉ quy định về số cổ đông công ty cổ phần tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Điều này giúp công ty cp có thể mở rộng số lượng thành viên tuỳ theo nhu cầu của mình.

>> Tham khảo thêm: THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có những ưu điểm gì nổi bật so với các loại công ty khác?

Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro cho các cổ đông là không cao. Chẳng hạn như khi cổ đông góp 15% vốn điều lệ thì lợi nhuận cổ đông đó được hưởng là 15% trên lợi nhuận, ngược lại khi công ty thua lỗ, cổ đông đó chỉ phải chịu 15% trách nhiệm đó.
 • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần là rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người, nhiều nguồn vốn khác nhau cùng góp vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;
 • So với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ thông qua việc hoàn trả một phần vốn góp hoặc mua lại cổ phần đã phát hành.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần rất rộng.
 • Được quyền niêm yết, giao dịch cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán.
Ưu điểm công ty cổ phần

Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Việc quản lý và điều hành của công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều thành viên không có mối quan hệ quen biết nhau và thậm chí có thể phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặc lợi ích.
 • Khả năng bảo mật thông tin tài chính, kế toán do phải công khai và báo cáo với các cổ đông.
 • Công ty cổ phần phải chịu nhiều loại thuế vì ngoài mức thuế công ty phải thực hiện nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ các nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo quy định pháp luật.
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quan hệ pháp luật, đặc biệt các chế độ tài chính, kế toán. Nếu công ty thường xuyên huy động vốn, nhiều trường hợp chuyển nhượng cổ phần diễn ra, giao dịch nhiều trên sàn chứng khoán tạo nên sự không ổn định của dòng tiền dẫn đến khó kiểm soát.

Để hạn chế những nhược điểm kể trên, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã bổ sung thêm nội dung về nghĩa vụ của cổ đông như sau: “Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.”

>> Tham khảo thêm: CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY LÀ GÌ?

Công việc Luật Long Phan sẽ thực hiện

Tư vấn

 • Loại hình công ty phù hợp với doanh nghiệp
 • Tư vấn cách đặt tên công ty.
 • Tư vấn vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh.
 • Tư vấn về pháp luật, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty.
 • Tư vấn pháp luật thuế, chế độ kế toán thuế khi vận hành…

Soạn hồ sơ

Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục

 • Thay mặt bạn nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư.
 • Nhận kết quả của đăng kí doanh nghiệp và thực hiện đăng công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp;
 • Trả kết quả tại trụ sở của khách hàng.

Phí dịch vụ

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu, cụ thể hơn, phí dịch vụ phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ việc, và yêu cầu của quý khách hàng, phí dịch vụ được tính như sau:

 • Phí cố định, là phí dịch vụ phụ thuộc vào từng vụ việc, tính chất phức tạp của vụ việc mà khách hàng yêu cầu.
 • Phí tư vấn thường xuyên đối với trường hợp khách hàng thường xuyên phải giao kết hợp đồng và cần theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu của quý doanh nghiệp, công ty chúng tôi không chỉ cung cấp gói dịch vụ tư vấn hợp đồng mà còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp.

Cam kết chất lượng

Với phương châm lấy “TẬN TÂM – UY TÍN – HIỆU QUẢ” làm mục tiêu và động lực cho sự phát triển, Long Phan PMT cam kết mang lại cho Quý khách hàng:

 • Chất lượng dịch vụ tốt nhất thông qua năng lực và trình độ chuyên môn sâu sắc của đội ngũ luật sư, hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, các quy tắc về đạo đức và hành nghề của luật sư.
 • Vấn đề bảo mật thông tin luôn được đề cao giúp Quý khách hàng an tâm sử dụng dịch vụ.
 • Đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng, hạn chế tối thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động và phát triển bền vững của Quý doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về quy định của Pháp luật doanh nghiệp quy định đối với Công ty cổ phần, xin vui lòng gọi ngay Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư trực tiếp tư vấn.

Scores: 4.6 (17 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87