Người liên quan trong vụ án dân sự có cần tham gia buổi xét xử không?

Người liên quan trong vụ án dân sự có cần tham gia buổi xét xử không là câu hỏi khi rất nhiều người tham gia trong vụ án dân sự thắc mắc. Ở vụ án dân sự, ngoài những đương sự khác thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tuy không phải là người khởi kiện nhưng việc giải quyết vụ án dân sựliên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng. Dưới đây là bài viết nói về người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia vụ án

Người liên quan trong vụ án dân sự

Người liên quan trong vụ án dân sự

Thế nào là người liên quan trong vụ án dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Lưu ý: Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Những người tham gia trong vụ án dân sự

Trong bộ luật tố tụng dân sự, những người tham gia trong vụ án dân sự gồm có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó:

 • Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.
 • Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

>>>Xem thêm: Quyền của người khởi kiện trong vụ án dân sự gồm những gì ?

 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Người tiến hành tố tụng gồm trong vụ án dân sự

Những người tiến hành tố tụng dân sự gồm có:

 • Chánh án Tòa án;
 • Thẩm phán;
 • Hội thẩm nhân dân;
 • Thẩm tra viên;
 • Thư ký Tòa án;
 • Viện trưởng Viện kiểm sát;
 • Kiểm sát viên;
 • Kiểm tra viên

Cơ sở pháp lý: Điều 46 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

Hồ sơ

Hồ sơ khởi kiện bao gồm đơn khởi kiện, giấy tờ tùy thân, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện…

>>>Xem thêm:  Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự bao gồm những gì ?

Đơn khởi kiện

 • Người khởi kiện có thể tự mình làm đơn khởi kiện hoặc nhờ các tổ chức hành nghệ luật làm đơn.
 • Nội dung và hình thức của đơn khởi kiện phải tuân theo quy định
 • Đơn khởi kiện cần trình bày rõ nội dung vụ việc, những cá nhân tổ chức liên quan và yêu cầu khởi kiện để Tòa án nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện

 • Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
 • Vật chứng.
 • Lời khai của đương sự.
 • Lời khai của người làm chứng.
 • Kết luận giám định.
 • Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.
 • Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
 • Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.
 • Văn bản công chứng, chứng thực.
 • Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Đối với những tranh chấp dân sự khác nhau thì chúng ta có thể cung cấp cho tòa án những chứng cứ, tài liệu khác nhau:

 • Giấy ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các thủ tục tố tụng tại Tòa án.
 • Đối với tranh chấp ly hôn, chúng ta có thể cung cấp: giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh của con, các chứng thư chứng minh tài sản chung…
 • Đối với tranh chấp đất đai những chứng cứ kèm theo có thể là: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ thửa đất, xác nhận của địa phương về tình trạng đất…
 • Đối với tranh chấp di sản thừa kế: di chúc, sổ hộ khẩu chứng minh quan hệ với người để lại di sản,….
 • Ngoài ra các tranh chấp khác chúng ta có thể cung cấp các hợp đồng giao dịch đối với các tranh chấp liên quan đến giao dịch dân sự….

Giấy tờ tùy thân

Chúng ta phải cung cấp cho tòa giấy tờ tùy thân của người khởi kiện cũng như bản sao giấy tờ tùy thân của người bị kiện (nếu có), cùng với đó là những giấy tờ chứng minh mối quan hệ với những người có liên quan trong yêu cầu khởi kiện để tòa án xem xét về quyền khởi kiện để làm căn cứ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, tùy vào từng tranh chấp khác nhau cũng ảnh hưởng đến những loại hồ sơ mà chúng ta cần cung cấp cho Tòa án.

Lưu ý: Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ sở pháp lý: Điều 94, Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Trình tự, thủ tục

Bước 1: Gửi đơn khởi kiện.

Bước 2: Nhận và xử lý đơn khởi kiện

Bước 3: Thụ lý vụ án.

Bước 4: Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án

Bước 5: Tiến hành hòa giải.

Bước 6: Chuẩn bị xét xử

Bước 7: Mở phiên tòa sơ thẩm xét xử

>>>Xem thêm: Thủ tục thụ lý vụ án dân sự

Cơ sở pháp lý: Điều 190, Điều 191, Điều 195, Điều 197, Điều 205, Điều 220, Điều 222 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Sự tham gia của các đương sự trong vụ án dân sự

Sự tham gia của các đương sự trong vụ án dân sự

Một số câu hỏi liên quan đến người liên quan trong vụ án dân sự

Người liên quan trong vụ án dân sự có cần tham gia buổi xét xử không?

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vì thế, người liên quan trong vụ án dân sự được tham gia buổi xét xử với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có được thay đổi lời khai trong quá trình giải quyết vụ án dân sự không?

Khi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, Thẩm phán công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những vấn đề sau đây:

 • Yêu cầu và phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập; những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác;
 • Bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa;
 • Những vấn đề khác mà đương sự thấy cần thiết.

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

 • Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
 • Vật chứng.
 • Lời khai của đương sự.
 • Lời khai của người làm chứng.
 • Kết luận giám định.
 • Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.
 • Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
 • Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.
 • Văn bản công chứng, chứng thực.
 • Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Như vậy, tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ thì người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung tài liệu, chứng cứ bao gồm cả lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Cơ sở pháp lý: Điều 94, Điều 210 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền vắng mặt không?

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền vắng mặt?

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền vắng mặt khi xét xử vụ án dân sự không?

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

Cơ sở pháp lý: Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Sau đây là bài viết về sự tham gia buổi xét xử đối với người liên quan trong vụ án dân sự. Ngoài ra khi có đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ được Tòa án thụ lý và giải quyết theo yêu cầu độc lập của họ. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc về nội dung hay tư vấn về tố tụng dân sự, xin vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

Scores: 4.6 (61 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87