Dịch vụ luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự

Luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự là dịch vụ được cung cấp bởi đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Khi sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa, khách hàng sẽ được luật sư tư vấn các vấn đề liên quan đến vụ án hình sự và bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ luật sư bào chữa của chúng tôi.

Luật sư bào chữa tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Luật sư bào chữa tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Tại sao cần thuê luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự?

Việc thuê luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là rất cần thiết vì các lý do sau:

 1. Luật sư có sự am hiểu về các quy định pháp luật trong lĩnh vực tố tụng hình sự sẽ tư vấn cho bị cáo hiểu rõ về trình tự, thủ tục xét xử phúc thẩm nhằm tránh các rủi ro pháp lý;
 2. Luật sư đã có kinh nghiệm tham gia nhiều phiên tòa phúc thẩm từ đó có thể thực hiện các kỹ năng cần thiết bảo vệ bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Điều này vô cùng quan trọng vì định hướng bào chữa của luật sư có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của quá trình xét kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm;
 3. Luật sư tham gia vào việc bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm điều đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo tốt nhất và góp phần đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình phúc thẩm.

Theo đó, việc thuê luật sư bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự là quan trọng để đảm bảo bị cáo thực hiện được quyền của mình công bằng và đầy đủ, cũng như bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của mình một cách hiệu quả.

Công việc Luật sư bào chữa trong giai đoạn phúc thẩm vụ án hình sự

Kháng cáo bản án sơ thẩm

Để bắt đầu giai đoạn phúc thẩm vụ án hình sự cần thực hiện thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm trường hợp không có kháng nghị của Viện kiểm sát, luật sư sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn quy định về căn cứ để kháng cáo bản án sơ thẩm;
 • Tư vấn thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm;
 • Tư vấn hướng kháng cáo có lợi nhất cho khách hàng;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn kháng cáo;
 • Hỗ trợ thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo;
 • Nộp đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm;
 • Làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại trong trường hợp bị trả lại đơn kháng cáo.

Tư vấn pháp lý trong giai đoạn phúc thẩm

Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng hình sự, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng về mặt pháp lý trong giai đoạn phúc thẩm với các công việc sau:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục xét xử phúc thẩm;
 • Tư vấn, hỗ trợ thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo, đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ thay đổi, bổ sung kháng cáo;
 • Tư vấn các trường hợp đình chỉ xét xử phúc thẩm;
 • Tư vấn các trường hợp hoãn phiên tòa phúc thẩm;
 • Tư vấn, hỗ trợ khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Tư vấn thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Tư vấn thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Tham gia phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, luật sư tiến hành bào chữa cho bị cáo bằng cách thực hiện công việc sau:

 • Bổ sung thêm chứng cứ, tài liệu, đồ vật có lợi cho khách hàng phục vụ quá trình giải quyết vụ án;
 • Tham gia xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 • Đưa ra các lập luận, các tài liệu, chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng hoặc những người có liên quan mà khi có căn cứ họ gây ảnh hưởng đến giải quyết vụ án, xâm phạm đến lợi ích của khách hàng;
 • Đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Đề nghị áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 • Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Trên đây là một số công việc cơ bản tuỳ thuộc vào tính chất vụ án và yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ với nội dung công việc phù hợp nhất.

>>>Xem thêm: Công việc luật sư phải làm khi nhận bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự

Thủ tục thuê luật sư bào chữa

Việc thuê luật sư để bào chữa trong giai đoạn phúc thẩm vụ án hình sự được tiến hành theo các bước cơ bản sau:

Bước 1: Gửi đơn yêu cầu người bào chữa

 • Người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ gửi đơn yêu cầu người bào chữa đến luật sư họ lựa chọn để nhờ bào chữa.
 • Trường hợp người bị tạm giam gửi đơn yêu cầu người bào chữa thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đơn, cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ.
 • Trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa.

Bước 2: Luật sư thực hiện thủ tục đăng ký bào chữa

Sau khi đồng ý bào chữa cho người bị buộc tội, Luật sư tiến hành thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo về việc đăng ký bào chữa

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiến hành kiểm tra giấy tờ nếu xét thấy đủ điều kiện và không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa thì vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, 2 và 3 Điều 75;  khoản 1, 2 và 4 Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

>>> Xem thêm: Một bị cáo được quyền mời bao nhiêu Luật sư bào chữa

>>> Xem thêm: Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Chi phí thuê luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP thì Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Đối với trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì mức thù lao động xác định theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2013/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Mức phí dịch vụ luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm được xác định dựa vào tính chất phức tạp của vụ án và yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo mang đến cho khách hàng những dịch vụ pháp lý với chất lượng tốt nhất và mức giá phù hợp nhất.

 • Tiêu chí để đưa ra mức phí: Phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ án và hoàn cảnh của khách hàng; thời gian, chi phí đầu tư công sức của luật sư;
 • Trong trường hợp phát sinh, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm hình sự

Luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm hình sự

>>>Xem thêm: Giá thuê luật sư bào chữa

Nếu khách hàng muốn đảm bảo quyền lợi pháp lý của bản thân một cách tốt nhất nên lựa chọn sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa trong giai đoạn phúc thẩm vụ án hình sự của chúng tôi. Với đội ngũ luật sư tận tâm, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Để được tư vấn chi tiết hãy liên hệ với luật sư hình sự thông qua tổng tài 1900.63.63.87.

Các bài viết liên quan đến dịch vụ luật sư bào chữa có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.5 (35 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8