Thuê luật sư bào chữa khi bị can, bị cáo bị bắt trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa khi bị can, bị cáo bị bắt trong vụ án hình sự là dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho người bị buộc tội đang bị cơ quan chức năng tạm thời giam giữ. Qua sự hỗ trợ của luật sư, bị can, bị cáo bị bắt có thể đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp theo đúng quy định pháp luật. Để nắm rõ thủ tục thuê luật sư bào chữa và các công việc của luật sư bào chữa khi thân chủ bị bắt thì quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Thuê luật sư bào chữa khi bị can, bị cáo bị bắt

Thuê luật sư bào chữa khi bị can, bị cáo bị bắt

Các trường hợp bị can, bị cáo bị bắt

Căn cứ theo Điều 112, Điều 113 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định các trường hợp bị can bị cáo bị bắt như sau:

 1. Bắt người đang bị truy nã

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định đối với người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

 1. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 113 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định:

 • Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử có thẩm quyền ra lệnh, quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam.
 • Người thi hành lệnh, quyết định phải đọc lệnh, quyết định; giải thích lệnh, quyết định, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt; giao lệnh, quyết định cho người bị bắt.
 • Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người khác chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc, học tập phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người.

Theo quy định của Điều 119, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì việc áp dụng biện pháp tạm giam được quy định như sau:

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt tù trên 02 năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp:

 • Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm;
 • Không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can;
 • Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn;
 • Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội;
 • Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt tù đến 02 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

 1. Bắt người phạm tội quả tang.

Ngoài ra, trong trường hợp bị can, bị cáo đang trong thời gian tại ngoại mà vẫn phạm tội danh khác thì có thể bị bắt trong trường hợp Bắt người phạm tội quả tang theo Điều 111 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Cụ thể, Đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

>>>Xem thêm: Bị can, bị cáo bị tạm giam bao lâu thì được tại ngoại

Thủ tục thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Căn cứ vào Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về thời gian tham gia tố tụng của người bào chữa như sau:

 • Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.
 • Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
 • Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Như vậy, trình tự thủ tục thuê luật sư bào chữa khi bị bắt của cá nhân tổ chức được thực hiện như sau:

Bước 1: Viết giấy yêu cầu luật sư

Khi người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam có nhu cầu nhờ luật sư bào chữa (sau đây gọi là người nhờ bào chữa) thì Điều tra viên hướng dẫn viết giấy yêu cầu luật sư.

Bước 2: Gửi giấy yêu cầu luật sư đến luật sư mà bị can nhờ bào chữa hoặc người thân bị can

Trong vòng 24 giờ, Cơ quan Điều tra gửi giấy yêu cầu luật sư bào chữa đến luật sư mà bị can nhờ bào chữa trong trường hợp có chỉ đích danh hoặc gửi giấy nhờ người thân / giấy yêu cầu luật sư bào chữa nhưng không chỉ đích danh đến người thân của bị can để người thân bị can nhờ luật sư bào chữa.

Bước 3: Thực hiện thủ tục đăng ký bào chữa

Luật sư khi nhận được giấy yêu cầu luật sư bào chữa và đồng ý việc bào chữa thì thực hiện thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:

Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa.

Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ: Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và phản hồi về việc đăng ký bào chữa

Cơ quan có thẩm quyền xem xét và gửi thông báo về việc chấp nhận đăng ký bào chữa của luật sư đến bị can, bị cáo nhờ bào chữa, người đăng ký bào chữa và Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Như vậy, trên thực tế dựa theo các quy định trên thì luật sư chính thức tham gia vào quá trình tố tụng khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền tố tụng về việc chấp nhận việc đăng ký bào chữa của luật sư.

>>>Xem thêm: Thủ tục nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Vai trò luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo bị bắt

Tư vấn pháp lý

Dịch vụ tư vấn bào chữa hình sự của chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng các nội dung như sau:

 • Tư vấn xác định hành vi cấu thành tội phạm;
 • Tư vấn xác định khung hình phạt;
 • Tư vấn các trường hợp tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; miễn, giảm trách nhiệm hình sự; điều kiện hưởng án treo
 • Tư vấn các biện pháp ngăn chặn;
 • Tư vấn về phương án bào chữa, giải quyết trong vụ án hình sự;
 • Tư vấn quy trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự;
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu giám định thương tích, giám định thiệt hại, giám định hàm lượng đối với ma túy…, giám định bổ sung, giám định lại;..;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan.

Các luật sư sẽ dựa vào tình tiết cụ thể của vụ án mà tư vấn cho khách hàng những nội dung có lợi và hiệu quả nhất trong quá trình bào chữa giải quyết vụ án hình sự.

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp lý trước khi bị khởi tố vụ án hình sự

Luật sư tư vấn khi bị can, bị cáo bị bắt

Luật sư tư vấn khi bị can, bị cáo bị bắt

>>>Xem thêm: Công việc luật sư phải làm khi nhận bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự

Soạn thảo văn bản

Bên cạnh việc tư vấn pháp luật, luật sư cung cấp dịch vụ bào chữa cũng bao gồm soạn thảo các giấy tờ, tài liệu, đơn từ hỗ trợ cho quá trình giải quyết vụ án như:

 • Đơn kêu oan
 • Đơn xin bảo lãnh
 • Đơn kháng cáo
 • Đơn xin giảm nhẹ hình phạt
 • Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự
 • Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình
 • Đơn khiếu nại các quyết định, hành vi của các cơ quan tiến hành tố tụng

Mỗi đơn từ sẽ phục vụ cho những mục đích khác nhau, yêu cầu khác nhau của thân chủ.

Tham gia bào chữa

Và nội dung quan trọng nhất trong dịch vụ luật sư bào chữa hình sự là thay mặt, đại diện cho thân chủ tham gia vào quá trình tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình để giải quyết các vụ án hình sự:

 • Luật sư tiến hành điều tra, xác minh bằng chứng, chứng cứ; Nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, xem xét và đánh giá chứng cứ;
 • Tham gia các buổi hỏi cung, làm việc trực tiếp với bị cáo tại cơ quan điều tra, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ,…
 • Làm việc với cơ quan điều tra, với bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, xác định tỷ lệ thương tật;
 • Trao đổi và đề xuất với Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết chưa rõ ràng gây bất lợi cho bị can, bị cáo; Kiến nghị Cơ quan điều tra áp dụng, thay đổi hay hủy bỏ biện pháp ngăn chặn;.
 • Luật sư bào chữa cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, biện luận trước tòa án, tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, với đại diện bị hại nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan;
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục kháng cáo.

>>>Xem thêm: Luật sư hỗ trợ các thủ tục gì khi thân chủ đang bị tạm giam, tạm giữ

Chi phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP thì Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Đối với trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì mức thù lao động xác định theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2013/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Mức phí dịch vụ luật sư bào chữa được xác định dựa vào tính chất phức tạp của vụ án và yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo mang đến cho khách hàng những dịch vụ pháp lý với chất lượng tốt nhất và mức giá phù hợp nhất.

 • Tiêu chí để đưa ra mức phí: Phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ án và hoàn cảnh của khách hàng; thời gian, chi phí đầu tư công sức của luật sư, phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp phát sinh, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

 

Chi phí thuê luật sư bào chưa cho bị can, bị cáo

Chi phí thuê luật sư bào chữa khi bị can, bị cáo

>>>Xem thêm: Giá thuê luật sư bào chữa 

Khi bị tạm giam việc bị can, bị cáo liên hệ để được Luật sư hình sự bào chữa là lựa chọn hợp lý nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo.Tùy vào từng giai đoạn khác nhau mà Luật sư sẽ thực hiện các công việc được pháp luật cho phép để thực hiện bào chữa cho thân chủ của mình. Nếu còn thắc mắc về dịch vụ trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ luật sư hình sự, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.6 (46 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8