Khai gian giá mua bán nhà đất có vi phạm không?

Khai gian giá mua bán nhà đất có vi phạm không là câu hỏi được đặt ra khi các bên tham gia giao dịch mua bán nhà đất ký kết hợp đồng khai giá giả so với giá trị thực. Việc nắm bắt những rủi ro khi kê khai giá giả vẫn còn hạn chế với các bên tham gia mua bán. Bài viết dưới đây, Luật Long Phan sẽ giúp quý khách hàng tiếp cận các quy định pháp luật điều chỉnh về khai gian giá mua bán nhà đất

Khai gian giá thường thấy trong các giao dịch mua bán bất động sản

Khai gian giá thường thấy trong các giao dịch mua bán bất động sản

Hình thức khai gian giá mua bán đất diễn ra như thế nào?

Việc khai gian giá mua bán đất chính là hành vi giao dịch mua bán với giá tiền khác so với số tiền trong hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất. Trong khi, các bên tham gia mua bán đất thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vẫn đúng quy định pháp luật.

Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng, mua bán đất phải bắt buộc được công chứng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013. Một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng chính là giá của đối tượng hợp đồng, trong trường hợp này là giá của đất (có thể bao gồm động sản đi kèm).

Tuy nhiên mặc dù các bên ký kết với nhau bằng một giá và được công chứng theo quy định của pháp luật, các bên tham gia giao dịch lại có một thỏa thuận khác về giá cả, chính là giá sẽ được mua bán trên thực tế. Tất cả các trường hợp khai gian giá mua bán đất đều giao dịch với một mức giá cao hơn so với mức giá đã thoả thuận theo hợp đồng.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản hình thức khai gian giá khi mua bán đất là hành vi giao dịch với mức giá khác so với mức giá được ghi nhận trong hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng theo pháp luật vì một mục đích nào đó.

Việc khai gian giá mua bán đất có thể phạm tội gì?

Thực tế cho thấy, hành vi khai gian giá mua bán đất thông thường đều nhằm mục đích trốn thuế thu nhập cá nhân từ bên bán. Theo quy định, các bên trong giao dịch vẫn có thể thỏa thuận để một bên chịu toàn bộ thuế, phí. Do vậy, để đôi bên cùng có lợi thì thông thường các bên trong quan hệ mua bán nhà đất sẽ lựa chọn việc khai gian giá mua bán, chuyển nhượng để ăn chia số tiền thuế trốn được hoặc giảm bớt gánh nặng tài chính cho một bên.

Theo quy định thì nếu hành vi khai gian giá mua nhà đất của các bên thỏa mãn cấu thành tội phạm của tội trốn thuế được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

Thứ nhất, khách thể của tội phạm

Tội trốn thuế xâm phạm chính sách thuế của Nhà nước, làm thất thu ngân sách của Nhà nước.

Thứ hai, mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội trốn thuế là hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ bắt buộc mà pháp luật quy định về việc phải đóng góp một khoản tiền hoặc hiện vật nhất định cho Nhà nước. Người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong các hành vi được quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019, đồng thời thỏa mãn các dấu hiệu được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo đó, hành vi trốn thuế có thể được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như kê khai gian dối, làm sai lệch sổ sách kế toán… nhằm không phải đóng thuế hoặc để đóng số tiền thuế ít hơn mức thuế lẽ ra phải nộp

Thứ ba, chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định. Cụ thể, đối với tội trốn thuế thì người phạm tội là người từ đủ 16 tuổi trở lên được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Thứ tư, mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi trốn thuế là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó.

Khai gian giá trong mua bán nhà đất nhằm mục đích trốn thuế

Khai gian giá trong mua bán nhà đất nhằm mục đích trốn thuế

>>>Xem thêm: Xử lý hành vi kê khai giá bán nhà đất thấp hơn thực tế

Mức xử phạt đối với hành vi khai gian giá mua bán nhà đất

Xử phạt hành chính

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, đối hành vi khai gian giá mua bán nhà đất nhằm mục đích trốn thuế sẽ bị xử phạt tiền từ 01 lần đến 1.5 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế. Cụ thể như sau:

 • Phạt tiền 01 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên: Tức là, người chịu trách nhiệm nộp thuế trong giao dịch mua bán sẽ phải chịu phạt số tiền bằng số tiền thuế trốn
 • Phạt tiền 1.5 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng nào: Tức là người chịu trách nhiệm nộp thuế trong giao dịch mua bán sẽ phải chịu phạt số tiền bằng 1.5 lần số tiền thuế trốn

Ngoài ra, số thuế trốn hay số tiền thuế trốn là số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xác định trong biên bản vi phạm hành chính hoặc biên bản kiểm tra thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP này.

Như vậy, hành vi trốn thuế thông qua việc khai gian giá khi mua bán nhà đất ngoài việc buộc phải đóng đầy đủ thuế còn bị xử phạt tiền từ 01 lần đến 1.5 lần số tiền thuế đúng đã được xác định phải đóng.

>>>Xem thêm: Các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có quy định về trách nhiệm hình sự của Tội trốn thuế như sau:

Thứ nhất, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;
 • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;
 • Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;
 • Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;
 • Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
 • Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
 • Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
 • Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

Thứ hai, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

 • Có tổ chức;
 • Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Thứ ba, phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Thứ tư, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Thứ năm, pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

 • Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
 • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Như vậy, hành vi mua bán nhà đất khai gian giá chuyển nhượng của các bên thỏa mãn cấu thành tội phạm của tội danh này thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các khung hình phạt như trên.

>>>Xem thêm: Trốn thuế bao nhiêu thì bị khởi tố hình sự

Pháp luật xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế

Pháp luật xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế

Luật sư tư vấn vấn đề hành vi khai gian giá mua bán nhà đất

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, Luật Long Phan giới thiệu tới quý khách hàng các dịch vụ luật sư tư vấn liên quan đến khai gian giá khi mua bán đất nhằm trốn thuế như sau:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xác định đúng phần thuế phải nộp khi giao dịch mua bán đất;
 • Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng khai thuế;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng kiến thức về pháp luật xử phạt đối với hành vi khai gian giá mua bán đất
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng kiến thức pháp luật về xử phạt những hành vi khác có liên quan.
 • Tư vấn các trường hợp miễn thuế trong giao dịch mua bán nhà đất
 • Tư vấn giải pháp pháp lý có lợi khi mua bán nhà đất cho các bên
 • Luật sư tham gia bào chữa cho thân chủ trong các vụ án hình sự.

Như vậy, hành vi trốn thuế bằng việc khai gian giá khi mua bán nhà đất có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài viết trên, Luật Long Phan cũng đã thông tin cho quý bạn đọc về dấu hiệu phạm tội của tội trốn thuế. Nếu quý khách còn thắc mắc cần được giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Luật sư bào chữa tội trốn thuế, vui lòng liên hệ  qua hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn.

Scores: 4.5 (53 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88