Hành vi mua bán ma túy giả có phạm tội không?

Hành vi mua bán ma túy giả có phạm tội không là câu hỏi pháp lý về xác định tội danh trong hình sự cần được giải đáp. Để xác định có phạm tội hay không trong trường hợp này thì phải căn mục đích và các yếu tố khác của người mua phải ma túy giả. Bài viết dưới đây, chúng tôi thông tin đến Quý bạn về thắc mắc trên và các quy định liên quan đến tội phạm về ma túy.

Có phạm tội khi mua bán ma túy giả

Có phạm tội khi mua bán ma túy giả

Hành vi mua bán ma túy giả phạm tội gì?

Hành vi mua bán ma túy giả là hành vi phạm tội tuy nhiên hành vi này phạm tội nào còn phải căn cứ vào ý thức người phạm tội. Thông qua 2 trường hợp sau:

Trường hợp không biết chất đó là ma túy giả: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC- BTP quy định: Nếu chất được giám định không phải là chất ma túy hoặc không phải là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, những người thực hiện hành vi phạm tội ý thức rằng chất đó là ma túy hoặc chất đó là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, thì tùy hành vi phạm tội cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự người đó theo tội danh quy định tại Khoản 1 của điều luật tương ứng với các tội phạm về ma túy.

Như vậy nếu như người phạm tội bán ma túy giả cho rằng chất mình bán là ma túy cho dù thực tế đó là ma túy giả thật thì cũng bị xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Trường hợp biết rõ chất đó là ma túy giả: Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định: Trường hợp một người biết là chất ma túy giả nhưng làm cho người khác tưởng là chất ma túy thật nên mua bán, trao đổi… thì người đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm về ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản….

Như vậy, nếu người bán ma túy giả ý thức được đó không phải chất ma túy, nhưng làm cho người mua nhầm tưởng đó là ma túy thì sẽ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Khoản 1 Điều 174 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

>>>Xem thêm: Mua bán ma tuý về sử dụng có bị phạt tù không?

Khung hình phạt đối với hành vi mua bán ma túy giả?

Hành vi mua bán ma túy giả là hành vi phạm tội tuy nhiên hành vi này phạm tội nào còn phải căn cứ vào ý thức người phạm tội.

Trường hợp không biết chất đó là ma túy giả

Như đã phân tích ở trên thì dù người phạm tội không biết đó là ma túy giả thì cũng sẽ bị xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Căn cứ theo quy định tại Điều 251 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì khung hình phạt đối với tội này như sau:

Khung 1:  Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
 • Qua biên giới;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xử lý hành vi mua bán trái phép chất ma túy giảXử lý hành vi mua bán trái phép chất ma túy giả

>>>Xem thêm: Mua Bán Ma Túy Bao Nhiêu Thì Bị Án Tử Hình?

Trường hợp biết rõ chất đó là ma túy giả

Như phân tích ở trên nếu người bán ma túy giả ý thức được đó không phải chất ma túy, nhưng làm cho người mua nhầm tưởng đó là ma túy thì sẽ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Khoản 1 Điều 174 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

Khung 1:  phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
 • Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

 • Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mua bán ma túy giả có được giảm nhẹ hình phạt không?

Căn cứ Điều 50 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Như vậy, mua bán ma túy giả vẫn có thể được giảm nhẹ hình phạt nếu đáp ứng các điều kiện trong các trường hợp giảm nhẹ hình phạt cụ thể như: Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng (Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017); giảm mức hình phạt đã tuyên (Điều 63 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổ, bổ sung 2017)

Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tội mua bán ma túyGiảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tội mua bán ma túy

Luật sư bào chữa tội mua bán trái phép chất ma túy

Luật Long Phan PMT cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ luật sư bào chữa tội mua bán trái phép chất mà túy như sau:

 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định ma túy;
 • Tư vấn về cấu thành, khung hình phạt của tội mua bán trá phép chất ma túy
 • Tư vấn, đưa ra hướng co lợi cho thân chủ
 • Tu vấn, hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ
 • Gặp, hỏi làm việc với thân tại cơ quan điều tra
 • Ghi chép, sao chụp tài liệu chứng cứ
 • Luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can/ bị cáo
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan.

>>>Xem thêm: Có Nên Thuê Luật Sư Bào Chữa Tội Tàng Trữ, Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Không?

Hành vi mua bán ma túy giả là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, tùy trường hợp người đó biết hay không biết rõ chất đó là ma túy giả, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về từng tội danh khác nhau. Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến việc hành vi mua bán ma túy giả. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư bào chữa đồng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy vui lòng liên hệ hotline: 1900.63.63.87 để được hướng dẫn và hỗ trợ tốt nhất.

Các bài viết liên quan đến tội mua bán ma túy trái phép có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (37 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88