Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không?

Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không là thắc mắc của nhiều người đặc biệt những chủ thể đã hành vi mua ma túy trái phép để sử dụng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để câu trả lời cho vấn đề pháp lý này, các bạn đọc có  thể tham khảo bài viết dưới đây.

Có đi tù khi mua ma túy về sử dụng

Có đi tù khi mua ma túy về sử dụng

Mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý như thế nào?

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP bao gồm 01 trong các hành vi sau:

 • Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;
 • Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);
 • Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;
 • Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Bên cạnh đó, tại Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 còn quy định rằng “Người nào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy đủ yếu tố cấu thành tội phạm đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự” với các khung hình phạt cụ thể như sau:

Khung 1: Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
 • Qua biên giới;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.”.

Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

>>>Xem thêm: Mua bán ma túy bao nhiêu thì bị án tử hình

Mua ma túy dự trữ để sử dụng có bị phạt tù không ?

Dự trữ ma túy để sử dụng
Dự trữ ma túy để sử dụng

Theo thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định tại tiểu mục 3.6 mục 3 phần II thì: Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015, theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;
 • Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;
 • Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.”

Theo như quy định trên, người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính.

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy mua ma túy có khối lượng nhỏ hơn mức để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy mua ma túy có khối lượng trên mức để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015.

>>>Xem thêm: Khung hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Xử lý hành chính đối với hành vi sử dụng ma túy

 Hiện tại, theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 không có quy định chế tài xử lý đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Xử lý hành chính hành vi sử dụng chất ma túy trái phép
Xử lý hành chính hành vi sử dụng chất ma túy trái phép

Căn cứ theo Điều 23, Nghị định 144/2021/NĐ – CP hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý hành chính như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 •  Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy;
 •  Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua, bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tư vấn giải quyết khi sử dụng trái phép chất ma túy 

Để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng khi bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy, chung tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết vấn đề này như sau:

 • Tư vấn, xem xét hành vi sử dụng ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chỉ xử phạt vi phạm hành chính
 • Tư vấn mức phạt xử lý vi phạm hành chính khi sử dụng trái phép chất ma túy
 • Tư vấn loại tội phạm và khung hình phạt tương ứng gặp phải khi sử dụng trái phép ma túy 
 • Tư vấn các hướng giải quyết có lợi khi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến hình sự 
 • Luật sư làm việc với cơ quan có thẩm quyền và tham gia bào chữa cho thân chủ
 • Tư vấn, hỗ trợ thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi cho thân chủ 
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan 

Hành vi mua ma túy về sử dụng có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng như tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với các khung hình phạt khác nhau. Trên đây là giải đáp thắc mắc của chúng tôi về mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không. Trường hợp quý khách hàng cần được tư vấn pháp lý liên quan đến pháp luật Hình sự, xin vui lòng gọi ngay đến Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline 1900 63.63.87 để được giải đáp nhanh chóng và hiệu quả. Xin cảm ơn.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: 

Scores: 4.05 (23 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

18 thoughts on “Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không?

 1. Thanh says:

  Hai bạn em chơi chung với nhau trong nhà nghỉ và bị bắt quả tang 0,256g ma túy đá
  Em xin hỏi về khung hình phạt, thời gian tạm giam và có được bảo lãnh không ? Nếu bảo lãnh bằng tiền thì khoảng bao nhiêu ạ

  • Hà Ngọc Tuyền says:

   Đối với trường hợp của bạn liên quan đến tội phạm về ma túy nên vấn đề xử lý rất phức tạp. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hotline hoặc địa chỉ bên dưới để được tư vấn cụ thể và chi tiết

 2. Tuyền says:

  Anh trai em và 4 người bạn khác có bàn bạc rủ nhau mua ma túy về sự dụng. Anh có mượn xe của chị gái em để chạy. 2 bạn của anh đi mua ma túy bằng xe đó và lấy thẻ atm của bạn anh đi mua khi mua đang về thì bị bắt giữa đường. Anh trai em và 2 người khác nằm trong phòng chờ thì bị công bắt. Và chưa có ma túy trong tay anh của em. Mà anh trai em đã được đi trại cai 1 lần rồi. Thế sẽ bị quy thành tội gì và như thế nào

  • Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn Tuyền,
   Về vấn đề của bạn, vì bạn chưa cung cấp đủ thông tin cần thiết, do đó, vui lòng liên hệ hotline bên dưới để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn.
   Trân trọng!

 3. Ats says:

  Minh co dua em gai vua roi bi van de ve ma ty.va buoi sang no va chong di an va bi cong an up vao bat.nhung den co quan dieu tra thi xet thi em toi giuc do ra khoi nen xet tren nguoi kg co.ma bi ep cung nen em toi chiu la co giuc di ma so luong thi kg nhieu.khi vao co quan thi ban trai no dua cam de giuc em gai nhu co quan cho la em gai toi co hanh quy tan tru mua ban ma ty.vay xin hoi nhu z em toi co bi an tu hay kg vay ạ

 4. Luật says:

  Em có người bạn một mình đi mua ma tuý đá một ít về sử dụng bị bắt ngang đường ….. thì có bị đi tù không hay bị truy tố hình sự gì….. xin cho em biết ạ…. em xin chân thành cảm ơn

  • Hà Ngọc Tuyền says:

   Chào bạn,
   Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi sử dụng ma túy không cấu thành tội phạm, như vậy nếu chỉ mua ma túy về để sử dụng thì sẽ không bị truy tố hình sự, tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì người nào có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, nếu tàng trữ trái phép một lượng ma túy theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội tàng trữ ma túy.
   Trân trọng!

 5. Út says:

  chào luật sư cháu em năm nay 20 tuổi hôm đó đi chơi với bạn, bạn rủ chơi ma túy cháu đang chạy xe bị bắt ở huyện khác khi bị bắt cháu khai đã chơi mấy lần, cháu bị bắt hơn 2 tháng rồi cháu nói tòa đã kêu án 2 năm, nhưng khi kêu không cho người nhà hay vậy cho hỏi có bảo lãnh cháu ra được không ?xin cảm ơn.

  • Hà Ngọc Tuyền says:

   Chào bạn,
   Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi sử dụng ma túy không cấu thành tội phạm- theo cách trả lời câu trên tại điểm này thôi, như vậy nếu chỉ mua ma túy về để sử dụng thì sẽ không bị truy tố hình sự, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định, trong trường hợp cháu bạn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua ma túy với mục đích để chuẩn bị chất ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; thì có thể bị cấu thành tội phạm. Ngoài ra, nếu trữ một lượng ma túy thỏa mãn quy đinh tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Vì chúng tôi không trực tiếp nghiên cứu hồ sơ do đó, không thể đưa ra tư vấn chính xác cho bạn, chúng tôi kiến nghị bạn, vui lòng đến trực tiếp văn phòng luật sư của chúng tôi để được luật sư tư vấn cụ thể, chi tiết hơn.
   Trân trọng!

 6. Thắng says:

  Em trai e mới bi đi 2 năm tù vì án giao thông hết án giao thông được một năm về đi làm thi bi bắt tiếp vi tội mua ma tuý su dung với số lượng 6 viên ma tuý tổng hợp. Cho e hỏi như trường hợp của em em thì có bị truy cứu hình sự ko nếu có thì khung hình phạt sẽ như thế nào a mong ad tư vấn cho ak

 7. Hoàng kim phú says:

  Cháu và bạn cháu chung tiền mua ma túy về chơi,khi sử dụng xong công an ập vào bắt, sau đó cháu ký giấy vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép ma túy sau đó thu xe của cháu. Như vậy công an có đưa cháu đi cai ngiện nữa không.

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

 8. Việt Quyết says:

  Em trai mình mua ma tuý của người kia về dùng và người kia là người bán và bị bắt và đã khai ra em mình mua. Vậy em mình có bị truy cứu trách nhiệm hình sự gì không ạ. Đã bị công an triệu tập và chưa lên cônh an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88