Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không?

16
01/08/2022 10:00

Ma túy là cụm từ dùng để chỉ những chất gây nghiện gây kích thích hệ thần kinh của người sử dụng. Nếu biết cách sử dụng, đây sẽ trở thành một là một chất rất có ích. Kiểm chứng là việc được ứng dụng làm chất giảm đau phục vụ trong y tế. Tuy nhiên, các tổ chức tội phạm đã lợi dụng vào đặc tính gây nghiện, gây kích thích và tạo ảo giác hệ thần kinh khiến người dùng trở nên hưng phấn mà không thể cưỡng lại được. Ta đã biết rằng, việc mua bán ma túy sẽ bị chế tài xử phạt rất nghiêm minh, nhưng, người sử dụng ma túy – vì nguyên do bị nghiện – thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào? Bài viết này sẽ giải đáp rõ vấn đề trên.

Sử dụng ma túy gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh cũng như để lại nhiều hệ lụy

>> Xem thêm: Khung Hình Phạt Đối Với Tội Tàng Trữ Trái Phép Chất Ma Túy

Mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý như thế nào?

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP bao gồm 01 trong các hành vi sau:

 • Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;
 • Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);
 • Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;
 • Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

 >> Xem thêm: Hảo Hảo Và Bài Toán Pháp Lý Về Chất Cấm

Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

>> Xem thêm: Vô Tình Không Biết Vận Chuyển Ma Túy Có Phạm Tội Không?

Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 còn quy định rằng “Người nào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy đủ yếu tố cấu thành tội phạm đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Cụ thể hơn:

 • Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
 • Qua biên giới;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 NĂM, TÙ CHUNG THÂN HOẶC TỬ HÌNH:
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.”.
 • Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mua ma túy để dự trữ để sử dụng có bị phạt tù không ?

Ma túy đá – một loại ma túy tổng hợp có khả năng gây nghiện cực mạnh

Theo thông tư liên tịch số 172007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định tại tiểu mục 3.6 mục 3 phần II thì: Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015, theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;
 • Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;
 • Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.”

Theo như quy định trên, người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính.

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy mua ma túy có khối lượng nhỏ hơn mức để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy mua ma túy có khối lượng trên mức để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015.

Xử lý đối với hành vi sử dụng ma túy

 Hiện tại, theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 không có quy định chế tài xử lý đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

xu ly hinh su khi mua ban ma tuy

Căn cứ theo khoản 1 và 2 Nghị định số 167/2013/NĐ – CP về việc vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy:

 • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
 •  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 • Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép;
 • Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy;
 • Sản xuất, mua, bán những dụng cụ sử dụng chất ma túy trái quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không. Trường hợp quý khách hàng cần được tư vấn pháp lý liên quan đến pháp luật Hình sự, xin vui lòng gọi ngay đến Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được giải đáp nhanh chóng và hiệu quả . Xin cảm ơn.

Scores: 4.23 (18 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

16 Bình luận

16 bình luận trên “Mua ma túy về sử dụng thì có bị đi tù không?

 1. Hai bạn em chơi chung với nhau trong nhà nghỉ và bị bắt quả tang 0,256g ma túy đá
  Em xin hỏi về khung hình phạt, thời gian tạm giam và có được bảo lãnh không ? Nếu bảo lãnh bằng tiền thì khoảng bao nhiêu ạ

  1. Đối với trường hợp của bạn liên quan đến tội phạm về ma túy nên vấn đề xử lý rất phức tạp. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hotline hoặc địa chỉ bên dưới để được tư vấn cụ thể và chi tiết

 2. Anh trai em và 4 người bạn khác có bàn bạc rủ nhau mua ma túy về sự dụng. Anh có mượn xe của chị gái em để chạy. 2 bạn của anh đi mua ma túy bằng xe đó và lấy thẻ atm của bạn anh đi mua khi mua đang về thì bị bắt giữa đường. Anh trai em và 2 người khác nằm trong phòng chờ thì bị công bắt. Và chưa có ma túy trong tay anh của em. Mà anh trai em đã được đi trại cai 1 lần rồi. Thế sẽ bị quy thành tội gì và như thế nào

  1. Chào bạn Tuyền,
   Về vấn đề của bạn, vì bạn chưa cung cấp đủ thông tin cần thiết, do đó, vui lòng liên hệ hotline bên dưới để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn.
   Trân trọng!

 3. Minh co dua em gai vua roi bi van de ve ma ty.va buoi sang no va chong di an va bi cong an up vao bat.nhung den co quan dieu tra thi xet thi em toi giuc do ra khoi nen xet tren nguoi kg co.ma bi ep cung nen em toi chiu la co giuc di ma so luong thi kg nhieu.khi vao co quan thi ban trai no dua cam de giuc em gai nhu co quan cho la em gai toi co hanh quy tan tru mua ban ma ty.vay xin hoi nhu z em toi co bi an tu hay kg vay ạ

 4. Em có người bạn một mình đi mua ma tuý đá một ít về sử dụng bị bắt ngang đường ….. thì có bị đi tù không hay bị truy tố hình sự gì….. xin cho em biết ạ…. em xin chân thành cảm ơn

  1. Chào bạn,
   Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi sử dụng ma túy không cấu thành tội phạm, như vậy nếu chỉ mua ma túy về để sử dụng thì sẽ không bị truy tố hình sự, tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì người nào có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, nếu tàng trữ trái phép một lượng ma túy theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội tàng trữ ma túy.
   Trân trọng!

 5. chào luật sư cháu em năm nay 20 tuổi hôm đó đi chơi với bạn, bạn rủ chơi ma túy cháu đang chạy xe bị bắt ở huyện khác khi bị bắt cháu khai đã chơi mấy lần, cháu bị bắt hơn 2 tháng rồi cháu nói tòa đã kêu án 2 năm, nhưng khi kêu không cho người nhà hay vậy cho hỏi có bảo lãnh cháu ra được không ?xin cảm ơn.

  1. Chào bạn,
   Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi sử dụng ma túy không cấu thành tội phạm- theo cách trả lời câu trên tại điểm này thôi, như vậy nếu chỉ mua ma túy về để sử dụng thì sẽ không bị truy tố hình sự, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định, trong trường hợp cháu bạn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua ma túy với mục đích để chuẩn bị chất ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; thì có thể bị cấu thành tội phạm. Ngoài ra, nếu trữ một lượng ma túy thỏa mãn quy đinh tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Vì chúng tôi không trực tiếp nghiên cứu hồ sơ do đó, không thể đưa ra tư vấn chính xác cho bạn, chúng tôi kiến nghị bạn, vui lòng đến trực tiếp văn phòng luật sư của chúng tôi để được luật sư tư vấn cụ thể, chi tiết hơn.
   Trân trọng!

 6. Em trai e mới bi đi 2 năm tù vì án giao thông hết án giao thông được một năm về đi làm thi bi bắt tiếp vi tội mua ma tuý su dung với số lượng 6 viên ma tuý tổng hợp. Cho e hỏi như trường hợp của em em thì có bị truy cứu hình sự ko nếu có thì khung hình phạt sẽ như thế nào a mong ad tư vấn cho ak

 7. Cháu và bạn cháu chung tiền mua ma túy về chơi,khi sử dụng xong công an ập vào bắt, sau đó cháu ký giấy vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép ma túy sau đó thu xe của cháu. Như vậy công an có đưa cháu đi cai ngiện nữa không.

  1. Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

  Hotline: 1900.63.63.87