Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV uy tín ở Cần Thơ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV ở Cần Thơ hiện nay trở nên khá phổ biến khi nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái. Giải thể doanh nghiệp TNHH MTV là thủ tục nhằm thực hiện quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Vậy pháp luật Việt Nam quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể một doanh nghiệp TNHH MTV như thế nào? Qua bài viết dưới đây, Luật Long Phan PMT sẽ giúp Quý bạn đọc hiểu rõ về vấn đề trên.

Giải thể doanh nghiệp TNHH MTVGiải thể doanh nghiệp TNHH MTV

Doanh nghiệp TNHH MTV bị giải thể trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp TNHH MTV sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau:

 • Đã kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty mà công ty đó không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp TNHH MTV bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong đó, căn cứ theo Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp TNHH MTV sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau:

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
 • Được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp;
 • Đã ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 • Không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 06 tháng tính từ ngày hết hạn hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 • Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, khi rơi vào một trong các trường hợp nêu trên thì doanh nghiệp TNHH MTV sẽ bị giải thể theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp TNHH MTV

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định điều kiện để giải thể doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp TNHH MTV muốn giải thể thì phải hoàn thành nghĩa vụ về thuế với Cơ quan thuế, nghĩa vụ tài chính đối với người lao động, chủ nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời, tại thời điểm giải thể doanh nghiệp TNHH MTV cũng phải đảm bảo rằng không  quá trình giải quyết tranh chấp nào tại Toà án cũng như Cơ quan trọng tài.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp TNHH MTV có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì để thực hiện được thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV, trước hết bắt buộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó.

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp TNHH MTV

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV được quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020, bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp TNHH MTV theo Mẫu Phụ lục II–22 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2121 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
 • Báo cáo thanh lý tài sản
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

>>>Tham khảo: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ thông báo giải thểHồ sơ thông báo giải thể

Trình tự, thủ tục thực hiện giải thể

Căn cứ theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV được quy định như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện các công việc sau:

 • Đăng tải các giấy tờ gồm thông báo về giải thể, nghị quyết của chủ sở hữu về việc giải thể, phương án giải quyết nợ (nếu có) và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Chuyển tình trạng của doanh nghiệp TNHH MTV trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể;
 • Gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp TNHH MTV cho Cơ quan thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp TNHH MTV thanh toán hết tất cả các khoản nợ

Thanh lý tài sản của doanh nghiệp TNHH MTV và thanh toán các khoản nợ theo thứ tự thực hiện lần lượt như sau:

 • Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 3: Thực hiện đăng ký giải thể doanh nghiệp TNHH MTV

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp TNHH MTV, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp TNHH MTV gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp TNHH MTV đặt trụ sở chính.

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ:

 • Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể;
 • Gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế;
 • Đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

>>>Tham khảo: Mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp TNHH MTVThủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV ở Cần Thơ

Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp các dịch vụ pháp lý về dịch vụ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV như sau:

 • Tư vấn về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV;
 • Hỗ trợ hoặc nhận ủy quyền của khách hàng để soạn thảo, chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục giải thể;
 • Nhận kết quả và thông báo đến khách hàng.

Giải thể doanh nghiệp TNHH MTV là thủ tục pháp lý quan trọng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên đây là bài viết của Luật Long Phan PMT về dịch vụ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV ở Cần Thơ. Nếu có thắc mắc cần tư vấn về dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói – uy tín – giá tốt tại cần thơ hay các vấn đề pháp lý liên quan thì hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline: 1900.63.63.87 để được Luật sư Doanh nghiệp hỗ trợ tận tình và nhanh chóng.

>> Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.5 (34 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88