Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói – uy tín – giá tốt tại Cần Thơ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Cần Thơ là dịch vụ luật sư hỗ trợ giải quyết các thủ tục về chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, việc sử dụng dịch vụ luật sư trọn gói là giải pháp tối ưu khi vừa giúp tiết kiệm được thời gian và tránh rủi ro pháp lý có thể gặp phải. Dưới đây là dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ của Luat Long Phan PMT, mời quý độc giả tham khảo.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn góiDịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Các trường hợp doanh nghiệp giải thể

Giải thể là lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp vì những lý do khác nhau hoặc buộc phải tiến hành giải thể theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Căn cứ theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong các trường hợp dưới đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp được pháp luật quy định như sau:

 • Nộp trực tiếp: Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp các hồ sơ liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nộp trực tuyến: doanh nghiệp cũng có thể nộp hồ sơ giải thể trực tuyến qua website dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ tiến hành giải thể qua mạng

Thứ nhất, hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp:

Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, các tài liệu cần phải chuẩn bị đối với thủ tục trên gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp. Được thực hiện theo Mẫu Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bản chính: Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Bản chính: Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Thứ hai, hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, các tài liệu cần chuẩn bị đối với thủ tục trên gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp. Được thực hiện theo Mẫu Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bản chính: Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Bản chính và bản sao: Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Hồ sơ giải thể doanh nghiệpHồ sơ giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải quyết giải quyết

Căn cứ theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp trên được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

>>>Xem thêm: Mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp

Phí thuê Luật sư thực hiện trọn gói thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thông thường, phí thuê luật sư bao gồm các chi phí sau:

 • Phí dịch vụ tư vấn theo giờ/theo vụ việc;
 • Phí đi lại, lưu trú cho luật sư trong quá trình xử lý vụ việc, cụ thể là phí cho các phương tiện đi lại và phí ăn – nghỉ mức trung bình ở nơi luật sư, chuyên viên tư vấn đến làm việc;
 • Thuế: Theo thông lệ chung, các báo giá dịch vụ đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
 • Thù lao luật sư được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa hai bên.

Phí dịch vụ pháp lý được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Các dịch vụ trên của Luật Long Phan PMT luôn căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện của khách hàng. Qua đó, phí dịch vụ luôn đạt tiêu chí “phù hợp với mọi người – mọi nhà”.

Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp uy tín chất lượng tại Cần thơ

Nội dung dịch vụ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của Luật Long Phan PMT bao gồm các hoạt động sau:

 • Tư vấn chi tiết về trình tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp: Long Phan PMT sẽ cung cấp tư vấn chi tiết về quy trình và các thủ tục cần thiết để thực hiện giải thể doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia pháp lý sẽ giải đáp mọi thắc mắc và hướng dẫn khách hàng về các quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan.
 • Soạn thảo các văn bản đơn từ và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho quá trình giải thể doanh nghiệp: Long Phan PMT sẽ giúp khách hàng soạn thảo các văn bản đơn từ cần thiết và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho quá trình giải thể doanh nghiệp. Đội ngũ luật sư sẽ đảm bảo rằng tất cả các văn bản và tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.
 • Đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp: Long Phan PMT sẽ thay mặt Quý khách hàng giải quyết toàn bộ vấn đề của khách hàng – từ lúc bắt đầu cho đến khi có kết quả. Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp của Long Phan PMT sẽ mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ chuyên nghiệp và kỹ thuật từ những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng tôi cam kết giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, nỗ lực và đảm bảo rằng quyền lợi của khách hàng được bảo vệ trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Nội dung dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn góiNội dung dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ của chúng tôi được thực hiện như sau:

 • Tư vấn và đánh giá: Luật sư sẽ tư vấn và đánh giá tình hình doanh nghiệp để xác định khả năng và phương án giải quyết khi giải thể doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khách hàng thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp: Luật sư sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc thông nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
 • Gửi hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp và làm việc với phòng đăng ký kinh doanh: Luật sư sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị và gửi hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp, cũng như làm việc với phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện các thủ tục cần thiết.
 • Thanh lý tài sản và trả nợ: Luật sư sẽ nhận ủy quyền thực hiện quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, bao gồm bán tài sản, thu hồi công nợ và giải quyết các nghĩa vụ tài chính khác. Đồng thời, Luật sư cũng sẽ thực hiện các thủ tục trả nợ đối với các bên liên quan.
 • Xử lý hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Luật sư sẽ nhận ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ngừng hoạt động và đóng cửa các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký giải thể: Luật sư sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp tới cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định về thời hạn và các yêu cầu về hồ sơ.
 • Nhận kết quả giải thể doanh nghiệp: Sau khi hoàn thành các thủ tục, Luật sư sẽ nhận kết quả giải thể doanh nghiệp từ cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho khách hàng về việc hoàn tất quy trình giải thể.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói là một giải pháp được nhiều chủ doanh nghiệp lựa chọn khi họ quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Với sự uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Luật Long Phan PMT tự hào mang đến dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Cần Thơ với mức giá tốt nhất. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư doanh nghiệp, quý độc giả có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

>>> Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (39 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88