Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói, uy tín, chuyên nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của Long Phan PMT sẽ giúp Quý khách hàng giải quyết một cách nhanh chóng và tối ưu chi phí. Thương trường vốn khốc liệt, doanh nghiệp phát triển không bền vững sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường. Đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thể cầm cự mà phải tiến hành giải thể doanh nghiệp. Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu dịch vụ trên.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Điều kiện để tiến hành giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử

>> Xem thêm: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 1. Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

Để đăng ký một tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, Quý khách cần làm các bước sau:

 • Kê khai thông tin cá nhân
 • Chuẩn bị bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân
 • Gửi yêu cầu đăng ký tài khoản
 • Nhận email xác nhận

Sau khi được cấp tài khoản, Quý khách có thể tiến hành nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua tài khoản này.

Bước 2. Đăng nhập, gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Sau khi đăng ký tài khoản, Quý khách tiến hành đăng nhập trên website theo tên đăng nhập và mật khẩu đã tạo. Trên thanh công cụ chọn Dịch vụ công rồi ấn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử -> Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp -> Giải thể doanh nghiệp

Tiếp theo, Quý khách chọn tài liệu đính kèm và xác nhận các tài liệu đính kèm theo hướng dẫn.

Bước 3. Tải và kiểm tra hồ sơ đã nộp

Sau khi tải xong hồ sơ, trên màn hình sẽ xuất hiện các thông tin dữ liệu. Quý khách cần nhập thông tin tương ứng theo yêu cầu và lưu lại dữ liệu. Sau khi tải tài liệu thành công, Quý khách chọn kiểm tra thông tin trước khi nộp hồ sơ để tránh việc sai sót. Nếu hồ sơ còn thiếu thông tin, hệ thống sẽ báo lỗi yêu cầu Quý khách hoàn thiện.

Bước 4. Hoàn tất việc nộp hồ sơ

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách nhấn vào Chuẩn bị, sau đó nhập tiếp dãy số xác nhận mà trên màn hình hiện ra và chọn địa bàn quản lý rồi ấn chấp nhận.

Lúc này hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái chuẩn bị.

Bước 5. Ký xác thực tài khoản

Ở bước này, Quý khách chỉ cần chọn “Ký sổ/xác thực tài khoản đăng ký kinh doanh” để hoàn tất việc xác thực hồ sơ.

Bước 6. Thanh toán

Sau khi thanh toán, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái: “Đang được tự động tiếp nhận trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”. Trường hợp hồ sơ được nộp bằng Tài khoản ĐKKD, khi hồ sơ đăng ký qua mạng đã hợp lệ, người sử dụng cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

 • Bộ hồ sơ ĐKDN bằng bản giấy (tương ứng với hồ sơ điện tử)
 • Giấy biên nhận điện tử
 • Thông báo hồ sơ điện tử hợp lệ

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 1. Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 2. Kết nối chữ ký số công cộng với tài khoản

Bước 3. Tải và kiểm tra hồ sơ đã nộp

Bước 4. Hoàn tất việc nộp hồ sơ

Bước 5. Ký xác thực tài khoản

Ở bước này, Với trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau:

 • Cắm USBtoken vào ổ cắm USB của máy tính;
 • Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”
 • Nhấn nút [Xác nhận] Máy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký số công cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ
 • Nhấn nút [Ký số/Xác thực bằng Tài khoản ĐKKD]
 • Nhập mã PIN;
 • Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công, nhấn nút [Đóng]

Bước 6. Thanh toán

Sau khi thanh toán, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái: “Được chấp thuận” và Doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD để nhận kết quả. Trường hợp nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Nội dung dịch vụ giải thể

Nội dung dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Long Phan PMT gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn pháp lý để khách hàng đảm bảo các điều kiện giải thể;
 • Soạn thảo các đơn từ, chuẩn bị hồ sơ nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong và sau khi giải thể, tư vấn hướng xử lý;
 • Đại diện khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, hỗ trợ về quyết toán thuế hay kế toán…;
 • Các công việc khác theo yêu cầu đã thỏa thuận.
 • Báo cáo tiến độ công việc

>>> Xem thêm: Mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp

Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết về thông tin Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói. Nếu có vấn đề nào cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.63.63.87, Luật sư doanh nghiệp của Long Phan hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau.

>>> Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (64 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

2 thoughts on “Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói, uy tín, chuyên nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88