Có thể khởi kiện khi bị đơn rời khỏi nơi cư trú không?

Có thể khởi kiện khi bị đơn rời khỏi nơi cư trú hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, hiện nay có nhiều trường hợp người khởi kiện muốn khởi kiện nhưng bị đơn đã rời khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng dẫn đến nhiều khó khăn cho cả người khởi kiện và Tòa án. Bài viết dưới đây sẽ tư vấn chi tiết nội dung trên cho bạn đọc.

quy định về nơi cư trú của vị đơn
Có thể khởi kiện khi bị đơn rời khỏi nơi cư trú không?

>>Xem thêm:Khi Bị Đơn Thay Đổi Nơi Cư Trú Thì Cần Phải Làm Gì?

Quy định về nơi cư trú của bị đơn

Theo Điều 11 Luật cư trú 2020 thì nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Ngoài ra, nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng được hướng dẫn bởi Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP như sau:

Địa chỉ “nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng” của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quy định tại điểm đ, e khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là địa chỉ người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã từng cư trú, làm việc hoặc có trụ sở mà người khởi kiện biết được gần nhất tính đến thời điểm khởi kiện và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, xác nhận hoặc có căn cứ khác chứng minh.

>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Khởi Kiện Đúng Luật

Hướng xử lý việc ghi địa chỉ của người bị kiện

Ghi đúng địa chỉ của bị đơn

Theo đó, người khởi kiện đã cung cấp địa chỉ nơi cư trú, làm việc, hoặc nơi có trụ sở của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho Tòa án theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết tại thời điểm nộp đơn khởi kiện mà được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, xác nhận hoặc có căn cứ khác chứng minh rằng đó là địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì được coi là đã ghi đúng địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quy định tại Điều 6 Nghị quyết 04/2017/NQ – HĐTP như sau:

Trường hợp trong đơn khởi kiện người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị quyết này thì Tòa án phải nhận đơn khởi kiện và xem xét thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

Trường hợp sau khi thụ lý vụ án, Tòa án không tống đạt được thông báo về việc thụ lý vụ án do bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không còn cư trú, làm việc hoặc không có trụ sở tại địa chỉ mà nguyên đơn cung cấp thì Tòa án giải quyết như sau:

  • Trường hợp người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong giao dịch, hợp đồng mà không thông báo cho người khởi kiện biết về nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở mới theo quy định tại khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 277 BLDS năm 2015 thì được coi là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc giải quyết vụ án vì lý do không tống đạt được cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi có trụ sở của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị quyết này thì được coi là “đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ trụ sở”. Trường hợp cơ quan, tổ chức thay đổi trụ sở mà không công bố công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật dân sự năm 2015 thì được coi là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc giải quyết vụ án vì lý do không tống đạt được cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

>>> Xem thêm: Trình Tự Nộp Đơn Khởi Kiện Đúng Tòa Án Có Thẩm Quyền Giải Quyết ?

giải quyết khởi kiện
Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Ghi không đúng địa chỉ của bị đơn

Hướng xử lý việc ghi không đúng địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại Điều 6 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP như sau:

  • Trường hợp không thuộc điểm a, b khoản 2 Điều 6 mà Tòa án đã yêu cầu nguyên đơn cung cấp địa chỉ mới của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng nguyên đơn không cung cấp được thì có quyền yêu cầu Tòa án thu thập, xác minh địa chỉ mới của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp Tòa án không xác định được địa chỉ mới của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 217 BLTTDS năm 2015, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

>>> Xem thêm: Bị Đơn Có Quyền Kiện Ngược Lại Nguyên Đơn Không ?

Giải quyết đơn khởi kiện

Tại điểm e khoản 1 Điều 192 BLTTDS 2015 quy định:

Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.

Cùng với quy định tại Nghị quyết 04/2017/NQ – HĐTP, trong trường hợp không thể xác định được nơi cư trú của bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì tòa án sẽ không được đình chỉ giải quyết vụ án để trả hồ sơ vụ kiện mà phải tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng chung đã được quy định trong BLTTDS 2015.

Trong trường hợp tòa không thể xác định được nơi cư trú của bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì tòa án có thể thông qua thủ tục niêm yết để xét xử vắng mặt. Hoặc tòa án có thể thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng khi có yêu cầu của các đương sự khác trong vụ án.

luật sư hỗ trợ khởi kiện khi bị đơn rời khỏi nơi cư trú
Giải quyết đơn khởi kiện

Luật Long Phan hỗ trợ khởi kiện khi bị đơn rời khỏi nơi cư trú

Với nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu kiến thức, đội ngũ Luật Long Phan sẽ hỗ trợ khởi kiện khi bị đơn rời khỏi nơi cư trú:

  • Soạn thảo đơn, tài liệu liên quan đến vụ việc
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với vụ việc
  • Đại diện theo ủy quyền thực hiện công việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu

Trên đây là bài viết giúp hiểu rõ hơn việc khởi kiện khi bị đơn rời khỏi nơi cư trú, nếu Quý khách hàng có thắc  mắc về vấn đề khởi kiện cầu LUẬT SƯ DÂN SỰ  hỗ trợ tư vấn luật dân sự, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

Scores: 4.71 (40 votes)

: Chuyên Viên Pháp Lý Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ lao động, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ đến đất đai nhà ở và hợp đồng. Thay mặt cho khách hàng tham gia tố tụng thành công trong các án lao động tranh chấp hôn nhân gia đình, tranh chấp hợp đồng. Thực hiện tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rà, soát các hoạt động trong kinh doanh và nội bộ doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý không đáng có. Thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả và các thủ tục khác liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87