Trình tự thủ tục tuyên bố một người mất tích mới nhất 2024

Thủ tục tuyên bố một người mất tích được thực hiện khi một người biệt tích từ 2 năm trở lên và không có bất kỳ thông tin về người đó còn sống hay đã chết. Khi đó người có quyền lợi liên quan có thể chuẩn bị hồ sơ nộp đến Tòa án để yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Khi tiếp nhận yêu cầu này Tòa án sẽ thực hiện việc xác minh, đăng tin thông báo trong khoảng thời gian nhất định về việc tìm kiếm người được yêu cầu tuyên bố mất tích.

Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Điều kiện để tuyên bố một người mất tích

Theo khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015, điều kiện để Tòa án tuyên bố một người mất tích là khi người đó phải biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng của người đó;

 • Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng;
 • Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Khi đó, người có quyền và lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố người đó mất tích.

Trình tự, thủ tục tuyên bố một người mất tích

Hồ sơ chuẩn bị

Người có quyền lợi liên quan phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây khi thực hiện yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo quy định Điều 387 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

 • Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích
 • Tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết
 • Chứng cứ chứng minh  cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm;
 • Trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó

Vai trò của luật sư trong vấn đề Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Người có quyền và lợi ích liên quan nộp đơn yêu cầu cho Tòa án

Căn cứ khoản 3 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và Điều b khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Tòa án cấp huyện nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu này.

Bước 2: Thông báo tìm kiếm người mất tích

Theo quy định tại khoản 1 Điều 388 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì rong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

 • Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo tìm kiếm lần đầu tiên.
 • Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Bước 3: Xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn 4 tháng thông báo thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

 • Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích;
 • Trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định Bộ luật Dân sự.

Bước 4: Ra quyết định tuyên bố một người mất tích khi chấp nhận đơn

Cơ sở pháp lý: Điều 389 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Người bị tuyên bố mất tích trở về thì làm sao?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 70 Bộ luật Dân sự 2015 thì trong trường hợp một người đã được Tòa án tuyên bố là mất tích nay lại trở về hoặc người thân có tin tức xác thực là người đó còn sống. Khi đó, Tòa án sẽ ra quyết định hủy bỏ tuyên bố người đó mất tích trước đây dựa theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan.

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích (Mẫu số 01-VDS theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 09/08/2018).
 • Giấy tờ nhân thân của người yêu cầu (CMND/CCCD…).
 • Quyết định của Tòa án tuyên bố người mất tích trước đây.
 • Các tài liệu chứng minh, xác thực người đã bị Tòa án tuyên bố mất tích nay vẫn còn sống.

Quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị tuyên bố mất tích cư trú để ghi chú theo pháp luật về hộ tịch.

>> Xem thêm: Người bị tuyên bố mất tích trở về phải làm gì?

Vai trò của luật sư tư vấn thủ tục tuyên bố một người mất tích

Luật sư có vai trò quan trọng trong việc giúp cá nhân, cơ quan, tổ chức hiểu biết pháp luật và thực hiện đúng pháp luật. Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật dân sự, cụ thể trong vấn đề thủ tục tuyên bố một người mất tích thì luật sư sẽ tư vấn hồ sơ yêu cầu tuyên bố một người mất tích cho khách hàng gồm những giấy tờ như sau:

 • Đơn yêu cầu nộp cho Tòa án;
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh người đứng tên yêu cầu là người có quyền yêu cầu;
 • Giấy CMND (hộ chiếu); hộ khẩu của các đương sự;
 • Chứng cứ chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm hoặc Quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú;
 • Kê khai đầy đủ những người thừa kế theo pháp luật của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích và nộp giấy khai sinh hoặc chứng cứ chứng minh những người này là người thừa kế của người bị tuyên bố mất tích (nếu có người trong những người thừa kế này chết, thì kê khai tiếp những người thừa kế theo pháp luật của người này).
 • Luật sư tư vấn quy định về điều kiện xác định người mất tích và trình tự thực hiện yêu cầu tuyên bố, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

tư vấn thủ tục tuyên bố một người mất tích

Tư vấn thủ tục tuyên bố một người mất tích

Tuyên bố một người mất tích được thực hiện theo thủ tục giải quyết yêu cầu dân sự. Đối với giải quyết yêu cầu dân sự pháp luật quy định thủ tục có sự khác biệt giữa một số yêu cầu nhất định, do vậy khi muốn yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích thì người yêu cầu phải tìm hiểu về hồ sơ cũng như thủ tục giải quyết để có thể thực hiện đúng quy định. Nếu cần tư vấn giải quyết yêu cầu dân sự hãy liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn luật dân sự tốt nhất.

>>Bài viết liên quan về tuyên bố mất tích có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.8 (49 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

2 thoughts on “Trình tự thủ tục tuyên bố một người mất tích mới nhất 2024

 1. Trần Thị Lánh says:

  ANh trai tôi muốn ly hôn vợ, cho em hỏi thủ tục ly hôn đơn phương với người mất tích, vì 6 năm nay vợ anh bỏ nhà đi kg về. vừa qua vợ anh có điên thoại về hỏi mượn sổ hộ khẩu để làm thẻ căn cước, anh trai kêu về để làm thủ tục ly hôn, chị ấy kg nói gì và kg liên lạc đươc nữa. Giờ anh trai em muốn ly hôn thì thủ tục sao ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88