Thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất

Thủ tục đăng kí sàn thương mại điện tử là thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên internet. Hiện nay, các hoạt động về thương mại điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia nên việc đăng kí cấp giấy phép sàn thương mại điện tử đang được mọi người quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về quy trình đăng ký sàn thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử được hiểu như thế nào?

Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể hiểu là một website về thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu của website có thể tiến hành toàn bộ hoặc một phần quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên website. Các ví dụ điển hình như Shopee, Lazada, Tiki và Sendo đã chứng minh sự thành công của hình thức này trong thị trường thương mại điện tử.

Định nghĩa Sàn giao dịch thương mại điện tử được quy định cụ thể trong Điều 3 Nghị Định Số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử. Pháp luật quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử nêu rõ, nếu website cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác đăng ký tài khoản, đăng tải thông tin, hình ảnh quảng cáo về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ để kinh doanh thì bắt buộc phải đăng ký dưới dạng sàn giao dịch thương mại điện tử.

Điều kiện để thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP, khoản 2 Điều 10 và Điều 11 Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử như sau:

Một là, là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật

Hai là, có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm: Hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; Hoạt động logistics đối với hàng hóa.
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

Ba là, đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện cơ bản trên thì có thể thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Điều kiện đăng kí sàn giao dịch thương mại điện tử

Điều kiện đăng kí sàn giao dịch thương mại điện tử

>>>Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty thương mại điện tử 

Trình tự, thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hồ sơ

Căn cứ tại Điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP có quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử như sau:

 • Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BCT);
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;
 • Quy chế quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Như vậy, cá nhân, tổ chức có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu cơ bản trên để đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trình tự, thủ tục

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 05/12/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT) có quy định về quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

Thứ nhất, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Thứ hai, để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

 • Tên thương nhân, tổ chức;
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;
 • Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;
 • Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số)  bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Thứ ba, thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Thứ tư, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Như vậy, trình tự, thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ bao gồm các bước cơ bản trên.

Dịch vụ hỗ trợ đăng kí sàn giao dịch thương mại điện tử

Dịch vụ hỗ trợ đăng kí sàn giao dịch thương mại điện tử

>>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử chi tiết

Cơ quan tiếp nhận

Theo quy định tại Điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

Vậy Bộ Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng kí thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử.

Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

Công ty luật Long Phan PMT cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm những nội dung sau đây:

 • Tư vấn tổng quan và toàn diện về điều kiện, trình tự thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định pháp luật.
 • Phân tích, kiểm tra, đánh giá toàn bộ Website của khách hàng dựa trên quy định để phân loại Website thuộc dạng nào và cần phải đăng ký với Bộ Công Thương hay cần Thông báo với Bộ Công Thương.
 • Xây dựng quy chế, đề án phù hợp với các hoạt động và từng loại hình dịch vụ kinh doanh của khách hàng đăng ký trên Website.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký Sàn giao dịch thương mại điện tử với Bộ Công Thương.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cần giải quyết sau khi đăng ký Sàn giao dịch thương mại điện tử.

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thương mại điện tử

Việc đăng ký sàn thương mại điện tử là một thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân muốn tham gia vào thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Việc thực hiện đúng thủ tục đăng ký sẽ giúp đảm bảo không bị thanh tra rà soát, lãnh các án phạt hành chính. Quý khách hàng có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn hãy liên hệ Luật Long Phan PMT qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được luật sư doanh nghiệp hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Scores: 4.5 (46 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8