Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch là thủ tục để nhà nước công nhận quan hệ vợ chồng với người nước ngoài đa quốc tịch. Khi quyết định kết hôn, các cặp đôi phải tuân thủ các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Bài viết dưới đây Luật Long Phan PMT sẽ gửi đến quý khách hàng các thông tin chi tiết về thủ tục này.

Dang ky ket hon voi nguoi nuoc ngoai co 02 quoc tichĐăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch

Thế nào là người nước ngoài có 02 quốc tịch?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Đồng thời, hai quốc tịch là tình trạng pháp lý của người cùng lúc có 02 quốc tịch.

Như vậy, ta có thể hiểu rằng người nước ngoài có 02 quốc tịch là tình trạng pháp lý của một người người nước ngoài khi họ đồng thời được coi là công dân của hai quốc gia và chấp nhận pháp luật tại cả hai quốc gia đó. Người có hai quốc tịch ở đây bao gồm cả trường hợp có hoặc không có quốc tịch Việt Nam.

Điều kiện kết hôn ở Việt Nam

Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, điều kiện đăng ký kết hôn ở Việt Nam được quy định như sau:

 • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014;
 • Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như vậy, nam, nữ muốn đăng ký kết hôn tại Việt Nam cần thỏa mãn các điều kiện được trình bày ở trên.

>>> Xem thêm: Thủ tục kết hôn ở nước ngoài

Điều kiện đăng ký kết hônĐiều kiện đăng ký kết hôn

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch

Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Căn cứ Điều 37 Luật hộ tịch 2014, thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài có hai quốc tịch được quy định như sau:

 • Nếu có một bên là công dân Việt Nam: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn.
 • Trường hợp cả hai bên đều là người nước ngoài: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên sẽ tiến hành đăng ký kết hôn.

Để được công nhận tình trạng hôn nhân với người nước ngoài có hai quốc tịch, cả nam và nữ cần thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm:

Thứ nhất, các giấy tờ cần phải xuất trình gồm:

 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của công dân Việt Nam.
 • Hộ chiếu chứng minh nhân thân của người nước ngoài; trường hợp không có hộ chiếu để xuất trình thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Thứ hai, các giấy tờ phải nộp gồm:

 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP;
 • Giấy xác nhận của tổ chức y tế xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.

 • Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Thứ ba, ngoài giấy tờ nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ tương ứng sau đây:

 • Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn);
 • Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó;
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 mục I Phần II Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020.

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịchHồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch

Thủ tục giải quyết hồ sơ

Căn cứ khoản 2 mục I Phần II Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020, thủ tục giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài có 02 quốc tịch được quy định chi tiết như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký kết hôn.

Người yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ.

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cấp giấy tiếp nhận ghi ro ngày, giờ trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp chưa đầy đủ: hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung. Trường hợp không thể bổ sung ngay thì người tiếp nhận lập văn bản hướng dẫn.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn.

Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn.

 • Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không đủ điều kiện kết hôn hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn: Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan có liên quan xác minh làm rõ.
 • Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo quy định: Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Bước 4: Trao Giấy chứng nhận kết hôn.

Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt thì phải có văn bản đề nghị gia hạn. Căn cứ văn bản đề nghị, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao giấy nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết thời hạn nêu trên mà hai bên nam, nữ không đến nhận thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký. Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch, Luật Long Phan PMT cung cấp các dịch vụ luật sư dưới đây:

 • Tư vấn điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch.
 • Soạn thảo các văn bản, đơn từ và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn.
 • Thực hiện khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện vụ án hành chính nếu có sai phạm từ cơ quan chức năng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch.

Luật Long Phan PMT cam kết cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng trong thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch.

Ngày nay, việc kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài có 02 quốc tịch ngày càng trở nên phổ biến. Theo Pháp luật Việt Nam, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch có sự khác biệt về thẩm quyền đăng ký kết hôn so với đăng ký kết hôn trong nước. Bài viết trên đây đã cung cấp đến quý khách hàng thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có 02 quốc tịch. Nếu quý khách vẫn còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ

Scores: 4.9 (70 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87