Thủ tục công nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài mới nhất

Thủ tục công nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định rất chặt chẽ tại Luật nuôi con nuôi. Theo đó, để được công nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện theo đúng thủ tục mà pháp luật quy định. Bài viết dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc các thông tin cần thiết cho thủ tục trên.

Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài    

Trường hợp nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Căn cứ Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài bao gồm:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

 • Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 • Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 • Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 • Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 • Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

3. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

4. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.

Trên đây là các trường hợp nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, để được công nhận còn phải đáp ứng  các điều kiện về người nhận nuôi và người được nhận nuôi theo quy định pháp luật

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi

Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi được quy định tại Điều 29 Luật nuôi con nuôi 2010 bao gồm các điều kiện sau:

Thứ nhất, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này. 

Thứ hai, Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

Theo đó Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định điều kiện của người nhận nuôi con nuôi bao gồm:

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

 • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.

Như vậy, để được nhận con nuôi có yêu tố nước ngoài thì người nhận nuôi vừa đáp ứng các điều kiện của pháp luật nước ngoài và cả pháp luật Việt Nam tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể

Điều kiện đối với người được nhận nuôi

Căn cứ Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010 người được nhận làm con nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;
 • Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi

Như vậy, cung giống như người nhận nuôi thì được nhận nuôi cũng pháp đáp ứng các điều kiên quy định của pháp luật ở trên

Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 9 Luật nuôi con nuôi 2010 được hướng dẫn bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 19/2011/NĐ-CP:

 • Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó làm con nuôi. Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Đối với việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài, thì Cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có Cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ.

Hồ sơ nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

Hồ sơ của người nhân nuôi con nuôi

Thứ nhất, Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi

Theo quy định tại Điều 31 Luật Nuôi con nuôi 2010 được hướng dẫn bởi khoản 2 Điều 5 và Điều 3 Nghị định 19/2011/NĐ-CP, hồ sơ của người nhân nuôi con nuôi bao gồm các giấy tờ sau: 

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
 • Bản điều tra về tâm lý, gia đình;
 • Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;
 • Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh 

Ngoài ra, Khi nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi, người nhận con nuôi đích danh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi phải nộp 01 bộ hồ sơ của người được nhận làm con nuôi và tùy từng trường hợp còn phải có giấy tờ tương ứng sau đây:Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi.

 • Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi.
 • Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em ruột.
 • Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này.
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.
Hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi
Hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi

Thứ hai, Hồ sơ của người nước ngoài thường trú tại Việt Nam thì giấy tờ nhận con nuôi là người Việt Nam theo căn cứ Điều 41 Luật Nuôi con nuôi 2010 bao gồm:

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi.

>>>Xem thêm: Mẫu đơn xin nhận con nuôi

Lưu ý:

Hồ sơ của người nhận con nuôi được nộp cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp

Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Nuôi con nuôi 2010, Hồ sơ được lập thành 03 bộ, gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy khai sinh;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 • Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi;
 • Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi;
 • Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích;
 • Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;

Ngoài ra, còn chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em;
 • Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi 2010 nhưng không thành.

Trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Theo quy định của Luật Nuôi con nuôi 2010, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Nuôi con nuôi 2010 và Điều 17 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, Hồ sơ của người nhận con nuôi được lập thành 02 bộ và nộp cho Bộ Tư pháp thông qua cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của nước nơi người nhận con nuôi thường trú; trường hợp nhận con nuôi đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này thì người nhận con nuôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp và quy định cụ như sau:

 • Trường hợp nhận con nuôi đích danh, thì người nhận con nuôi trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi, người nhận con nuôi ủy quyền bằng văn bản cho người có quan hệ họ hàng, thân thích thường trú tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi hoặc gửi hồ sơ cho Cục Con nuôi qua đường bưu điện theo hình thức gửi bảo đảm.
 • Trường hợp nhận con nuôi không đích danh, thì người nhận con nuôi thường trú tại nước là thành viên của điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua tổ chức con nuôi của nước đó được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; nếu nước đó không có tổ chức con nuôi được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của nước đó tại Việt Nam.

Cục Con nuôi xem xét, tiếp nhận hồ sơ của người nhận con nuôi căn cứ số lượng trẻ em Việt Nam có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài.

Hồ sơ của người được nhận nuôi  lập thành 03 bộ và nộp cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú theo quy định tại khoản khoan 2 Điều 32 Luật Nuôi con nuôi 2010

Bước 2: Kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ em có đủ điều kiện

Theo quy định tại Điều 33 Luật Nuôi con nuôi quy về việc kiểm tra, xác minh và xác nhận trẻ em đủ điều kiện như sau:

 • Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những người quy định tại điều 21 của Luật này trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc lấy ý kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiến. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi cần được xác minh thì Sở Tư pháp đề nghị Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác minh; cơ quan công an có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp.
 • Sau khi kiểm tra, xác minh theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi nước ngoài thì Sở Tư pháp xác nhận và gửi Bộ Tư pháp.

Bước 3: Bộ Tư pháp kiểm tra, chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi

 Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ của người nhận con nuôi trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người nhận con nuôi đích danh, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi kết thúc thời hạn thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em, nếu trẻ em không được người trong nước nhận làm con nuôi thì Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi cho Sở Tư pháp nơi trẻ em được giới thiệu làm con nuôi thường trú để xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi theo trình tự quy định tại Điều 36 của Luật Nuôi con nuôi 2010

Bước 4: Quyết định cho trẻ em được nhận con nuôi nước ngoài

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.
 • Sau khi có quyết định sẽ thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để làm thủ tục nhận con nuôi.
 • Người này phải có mặt ở Việt Nam trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để trực tiếp nhận con nuôi.

Bước 5: Giao nhận con nuôi

 • Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp, với sự có mặt của đại diện Sở Tư pháp, trẻ em được nhận làm con nuôi, cha mẹ nuôi, đại diện cơ sở nuôi dưỡng đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ gia đình.
 • Việc giao nhận con nuôi phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của đại diện Sở Tư pháp.
 • Sau đó, Bộ Tư pháp gửi quyết định này đến Bộ Ngoại giao để thông báo cho Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về việc trẻ em được nhận làm con nuôi để thực hiện biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết.

>>>Xem thêm: Người nước ngoài muốn nhận con nuôi tại Việt Nam làm thế nào?

Tư vấn nhận nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài

Để đảm bảo cho quá trình nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thuận tiện và nhanh chóng, Luật Long Phan PMT mang đến Quý khách hàng dịch vụ sau:

 • Tư vấn điều kiện nhận nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài 
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn cơ quan có thẩm quyền để đăng ký nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Đại diện ủy quyền thục hiện thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Hướng dẫn khách hàng làm các giấy tờ xác nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Để nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài không hề dễ dàng mà phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của nhận nuôi và người được nhận nuôi, hồ sơ và tiến hành theo đúng trình tự quy định. Vì vậy, vừa để đảm bảo về mặt pháp lý, vừa giúp có việc nhận nuôi con nuôi được nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, vui lòng liên hệ tới số hotline 1900.63.63.87 để được luật sư hôn nhân gia đình tư vấn và hướng dẫn cụ thể nhất.

Scores: 4.51 (10 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

12 thoughts on “Thủ tục công nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài mới nhất

  • Đỗ Thanh Lâm says:

   Kính chào Nguyen Thi da Lam,
   Cảm ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng Long Phan PMT
   Trường hợp bạn có nhu cầu hỗ trợ pháp lý liên quan đến thủ tục nhận nuôi con, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:
   CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
   – Trụ sở chính: 50/6 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
   – Cơ sở 02: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
   – Điện thoại liên hệ: 0908.748.368
   Trân trọng !

 1. Lê xuân says:

  Mình là người Việt Nam lấy chồng người Singapore . Mình muốn làm hồ sơ chồng mình nhận con mình làm con nuôi . Hai vợ mình có giấy kết hôn đầy đủ. Mình muốn hỏi là giấy tờ chồng mình nhận con nuôi mất bao lâu và chị phí cao ko ạ. Mình đang ở bên Singapore có gì kết bạn WhatsApp tư vấn mình được ko ạ. Thanks

  • PMT Công Ty Luật Long says:

   Kính chào Quý khách. Quý khách vui lòng để lại số điện thoại liên kết Whatsapp, Luật sư phụ trách sẽ liên hệ hỗ trợ Quý khách hàng. Trân trọng ./.

 2. Hảo says:

  Xin lỗi. Câu hỏi vừa gửi e viết chưa đầy đủ nên e xin phép viết lại ạ.
  Dạ e muốn hỏi thủ tục nhận con nuôi ạ.
  Trường hợp nhận con nuôi mà mẹ nuôi là người việt có quốc tịch nước ngoài + có thường trú tại VN. Còn con nuôi ở VN thì có đầy đủ BHNT (5, 6 tuổi), có cha mẹ ruột thì có trở ngại gì ko ạ?

  • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88