Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại là bao lâu?

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại là vấn đề được cá nhân, doanh nghiệp xem xét trước khi thực hiện quyền khởi kiện tranh chấp thương mại. Vì một số lý do nhất định mà chủ thể có quyền khởi kiện đã không thực hiện khởi kiện trong thời hạn quy định nên có thể mất quyền này. Luật Long Phan PMT gửi đến quý khách hàng các thông tin liên quan đến thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại qua bài viết sau:

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại là bao lâu?
Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại là bao lâu?

Quy định về giải quyết tranh chấp thương mại

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Đối với mỗi vụ việc xảy ra tranh chấp thương mại, các bên có quyền tự thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Tuy nhiên việc sử dụng phương thức phải tuân thủ các điều kiện pháp luật quy định, phù hợp với quy tắc đạo đức xã hội. Quy định tại Điều 317 Luật Thương mại 2005 thì có 4 phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại như sau:

 1. Thương lượng giữa các bên.

Thương lượng được hiểu là phương thức giải quyết dựa trên sự thỏa thuận, tự đưa ra các phương án giải quyết tranh chấp, mức bồi thường và hướng xử lý các vấn đề giữa các bên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

 1. Hoà giải

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/NĐ-CP Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định này.

 1. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010 giải quyết theo phương thức trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này. của Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

 1. Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

Căn cứ theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Như vậy, lựa chọn phương thức giải quyết dựa vào sự thỏa thuận của các bên, mỗi phương thức đều có ưu và hạn chế khác nhau, vì vậy cần tham khảo kỹ để lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án

Giải quyết tranh chấp thương mạiGiải quyết tranh chấp thương mại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên, tuy nhiên giải quyết tranh chấp thương mại cần tuân theo một số quy tắc nhất định, mỗi phương thức giải quyết đều gắn với mỗi nguyên tắc.

Thương lượng: Thương lượng dựa trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích chung giữa các bên tiến hành, không có sự can thiệp của bất kỳ cơ quan nhà nước hay bên thứ ba nào. Thương lượng thể hiện quyền tự do thỏa thuận và tự do định đoạt của cá bên. Việc thương lượng phải đảm bảo nguyên tắc không làm trái các quy định của pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội.

Nguyên tắc hòa giải. Căn cứ Điều 4 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định việc hòa giải phải dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
 • Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.Căn cứ Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài như sau:

 • Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
 • Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
 • Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án. Căn cứ theo Chương II Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự.
 • Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
 • Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự.
 • Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự.
 • Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
 • Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
 • Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai, bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự.
 • Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, bảo đảm tranh tụng trong xét xử, bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án.

Như vậy, khi các bên chọn được phương thức giải quyết tranh chấp thương mại nào thì cần tuân theo các nguyên tắc đối với phương thức ấy.

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại

Quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005, là căn cứ xác định thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại: Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật Thương mại 2005.

Trường hợp điểm e khoản 1 Điều 237 Luật này tại Điều 319 Luật thương mại năm 2005 cụ thể như sau: Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng. Do vậy đối với trường hợp này sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện là 2 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích bị xâm phạm.

Như vậy, thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại là 02 năm, tuy nhiên tùy thuộc vào các lĩnh vực đặc thù khác nhau thời hiệu sẽ được quy định riêng biệt cho các lĩnh vực đặc thù.

>>>Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng thương mại

Hết thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại thì đương sự có quyền kiện không?

Trường hợp 1: Theo Khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 là quy định:

 • Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.
 • Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Theo đó, trong vụ việc có quy định về thời hiệu khởi kiện nhưng các bên tranh chấp không có người yêu cầu áp dụng thời hiệu thì dù có hết thời hiệu khởi kiện theo quy định thì người có quyền lợi bị xâm phạm vẫn có thể thực hiện quyền khởi kiện của họ.

Trường hợp 2: Trong một số trường hợp quy định tại Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ về thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như sau:

 • Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.
 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.
 • Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây: Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân và Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

Vì vậy, khi đã hết thời hiệu khởi kiện nếu có các yếu tố, trở ngại khách quan, khó kiểm soát,  chủ thể sẽ được Tòa án xem xét, đảm bảo quyền khởi kiện đúng quy định pháp luật.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ thủ tục khởi kiện tranh chấp thương mại

Để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, Luật Long Phan PMT đưa ra các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn trong thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại như sau:

 • Tư vấn, hỗ trợ và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại.
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng với các đối tác trong các tranh chấp thương mại.
 • Tư vấn pháp luật về thủ tục, hồ sơ khởi kiện tranh chấp thương mại.
 • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cơ quan có thẩm quyền theo luật định trong việc giải quyết các tranh chấp pháp lý.
 • Phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong quá trình thực giải quyết tranh chấp và đề xuất các giải pháp xử lý.
 • Cung cấp dịch vụ luật sư đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan Nhà nước giải quyết tranh chấp
 • Tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại, tham gia hòa giải…

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục khởi kiện tranh chấp thương mạiDịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục khởi kiện tranh chấp thương mại

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại là 02 năm, tuy nhiên mỗi lĩnh vực tranh chấp sẽ có thời hiệu quy định khác nhau. Tuy nhiên khi quá thời hạn khởi kiện vì các lý do khách quan thì người có quyền lợi bị xâm phạm vẫn được thực hiện quyền khởi kiện và Tòa án sẽ xem xét thụ lý theo quy định. Quý khách hàng cần hỗ trợ về vấn đề này hoăc có nhu cầu dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.63.63.87 để được đội ngũ Luật sư doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: 

Scores: 4.8 (62 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8