Thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói, nhanh tại Cần Thơ

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ là quy trình pháp lý quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Đây là thủ tục hành chính cần thực hiện tại cơ quan đăng ký khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi một hoặc nhiều nội dung cùng lúc trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để quý khách hàng hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh thì Luật Long Phan PMT xin gửi đến bài viết dưới đây.

Thay đổi giấy phép kinh doanh nhanh chóng, trọn góiDịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Trường hợp thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh

Căn cứ theo quy định Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 điều này được hướng dẫn bởi Điều 47 đến Điều 55, Điều 61 đến Điều 64 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 thì thay đổi giấy phép kinh doanh là việc Doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Những nội dung doanh nghiệp thường thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thay đổi tên công ty: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác
 • Thay đổi thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu về chủ sở hữu, cổ đông/thành viên góp vốn;
 • Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Thay đổi những thông tin khác hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư)/Giấy phép kinh doanh.

Như vậy, thay đổi giấy phép kinh doanh là việc Doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh

Trình tự thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ theo quy định khoản 4 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020, được hướng dẫn bởi Điều 47 đến Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 thì hồ sơ cần chuẩn bị cho việc thay đổi giấy phép kinh doanh bao phải có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Kèm theo Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra theo từng nội dung thay đổi cũng sẽ có các loại hồ sơ tương ứng cụ thể là:

Đối với đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 thì hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh gồm còn có:

 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Đối với đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 thì hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp còn có:

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 thì hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm còn có:

 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021  thì hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết còn có:

 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Như vậy, tùy thuộc vào nội dung thay đổi trong giấy phép kinh doanh thì sẽ tương ứng với hồ sơ cần có theo quy định của pháp luật.

Các loại giấy tờ thay đổi giấy phép kinh doanhCác loại giấy tờ thay đổi giấy phép kinh doanh

Quy trình thực hiện

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 thì quy trình thực hiện gồm các bước sau:

 1. Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 2. Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
 3. Bước 3: Xác nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký
 4. Bước 4: Thanh toán phí và lệ phí
 5. Bước 5: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
 6. Bước 6: Cập nhật thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 04/01/2021 quy định thẩm quyền giải quyết thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể thực hiện tại Phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện nơi đặt trụ sở của Hộ kinh doanh cá thể.

Thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Các gói dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ

Tư vấn chuyên sâu

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh tạo Long Phan PMT

Soạn thảo hồ sơ

 • Soạn đơn đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh;
 • Soạn đơn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Soạn thảo đơn từ, các văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền (giấy đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, …)
 • Soạn thảo quyết định, biên bản họp của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty về những sửa đổi trong điều lệ công ty.

>>>Xem thêm:

Dịch vụ trọn gói

Dưới đây là các gói dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói mà chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng:

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng các quy định của pháp luật về quy trình, hồ sơ thành lập thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn toàn bộ hồ sơ liên quan đến vấn đề xin thay đổi giấy phép kinh doanh;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện nộp hồ sơ, gặp gỡ, trao đổi với cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với Sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ đưa doanh nghiệp vào hoạt động một cách hợp pháp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín trọn gói giá rẻ

Hướng dẫn, tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Dưới đây là những hướng dẫn, tư vấn của chúng tôi liên quan đến vấn đề thay đổi giấy phép kinh doanh:

 • Tư vấn và chuẩn bị các loại giấy tờ xin thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các trình tự thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh
 • Tư vấn và giải thích, làm rõ quy trình thủ tục xin thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Thay mặt khách hàng gặp gỡ, trao đổi, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi, các vấn đề phát sinh trong quá trình thay đổi giấy phép kinh doanh.

Khi doanh nghiệp có thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh thì bắt buộc phải thực hiện đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh. Tùy từng trường hợp thay đổi về nội dung gì mà hồ sơ thay đổi sẽ có các tài liệu đính kèm tương ứng đã được chúng tôi hướng dẫn chi tiết ở trên.  Nếu quý khách hàng còn vấn đề thắc mắc hoạc muốn tìm hiểu dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi  qua số Hotline 1900.63.63.87 hoặc liên hệ trực tiếp với Luật Long Phan PMT của chúng tôi để được hỗ trợ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ một cách nhanh chóng và kịp thời.

Bài viết liên quan:

Scores: 4.7 (33 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88