Thành lập công ty dịch vụ việc làm – Điều kiện và Thủ tục

0
23/03/2022 13:42

Thành lập công ty dịch vụ việc làm cần tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp luật quy định về thành lập doanh nghiệp như địa điểm ổn định, kiến thức quản lý chuyên môn việc làm, thời gian kinh nghiệm của người đứng đầu công ty tổ chức và một số yêu cầu khác. Nếu khách hàng chưa rành về các điều kiện thủ tục thành lập công ty/trung tâm môi giới việc làm, vui lòng tham khảo thêm các thông tin hướng dẫn cụ thể bên dưới. hoặc muốn sử dụng dịch vụ thành lập công ty dịch vụ việc làm trọn gói của Luật Long Phan vui lòng liên hệ hotline 1900636387 để được tư vấn báo giá, giải đáp miễn phí.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

>>>Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh công ty

Điều kiện kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm

Hoạt động dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để có thể kinh doanh về lĩnh vực này doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật đó là phải có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và một số các điều kiện khác theo quy định. Căn cứ quy định Điều 14 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP, các điều kiện bao gồm:

Có trụ sở đáp ứng điều kiện:

 • Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
 • Nếu địa điểm đặt trụ sở là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Đã thực hiện ký quỹ

Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng. Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép.
 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm.
 • Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Nội dung Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ.

Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng. Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng. Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm

>>>Xem thêm: Những vấn đề cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHHhai thành viên).
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệphoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức).
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm

Hồ sơ

Theo quy định Điều 17 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:

Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

Lưu ý, các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Cơ quan tiếp nhận

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP, sau khi doanh nghiệp có đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định Điều 17 Nghị định này, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Thời hạn giải quyết

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP, sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 17 Nghị định này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Chi phí đăng ký

Chi phí đăng ký tuân theo quy định Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019  của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Bộ Tài chính hướng dẫn việc hạch toán và quy trình, thủ tục đối với phần tiền phí, lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm

>>>Xem thêm: Chi phí thành lập doanh nghiệp trọn gói được tính như thế nào

Dịch vụ thành lập công ty môi giới, dịch vụ việc làm

 • Tư vấn các quy định pháp luật ban đầu ảnh hưởng đến quá trình thành lập công ty của khách hàng
 • Tư vấn các điều kiện cần thiết để thành lập công ty
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
 • Tư vấn cho khách hàng cách đặt tên công ty và kiểm tra miễn phí tên công ty để phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn đăng ký đặt trụ sở công ty theo quy định, đăng ký vốn đầu tư, vốn pháp định, vốn điều lệ theo quy định
 • Tư vấn pháp luật thuế, hình thức kế toán xuyên suốt quá trình hoạt động của công ty
 • Hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp lý phát sinh khác trong quá trình hoạt động của công ty

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Thủ tục thành lập công ty dịch vụ việc làm. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty, vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Xin cám ơn!

Scores: 4.6 (55 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87