Sự tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu có bị xử lý ?

Sự tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu là một vấn đề không hề hiếm gặp trong xã hội hiện nay. Chỉ cần đi dạo một vòng trong siêu thị là chúng ta có thể bắt gặp một hoặc nhiều nhãn hiệu tương tự nhau gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vậy sự tương tự này có bị XỬ LÝ theo pháp luật không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người.

Nhầm lẫn nhãn hiệu

Nhãn hiệu tương tự tới nhầm lẫn có bị xử lý?

Quy định của pháp luật về nhãn hiệu gây nhầm lẫn

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019) gồm các hành vi sau đây:

 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.
 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
 • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
 • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng
 • Như vậy, đối với các hành vi sao chép, làm nhãn hiệu tương tự tới mức gây nhầm lẫn mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì đều bị xem là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, từ hành vi đó sẽ tạo ra yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Đánh giá dấu hiệu gây tương tự đến mức nhầm lẫn của nhãn hiệu

Để đánh giá một nhãn hiệu được yêu cầu bảo hộ có bị trùng hay tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác (nhãn hiệu đối chứng) hay không thì cần phải xét tới các yếu tố đối với từng loại dấu hiệu cụ thể như sau:

Phát âm

Đối với những dấu hiệu chữ bị trùng hay tương tự đến mức gây nhầm lẫn về phát âm thì dấu hiệu đó phải gần giống với dấu hiệu đối chứng về cách phát âm đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc thì sẽ gây ra sự tương tự.

Trường hợp dấu hiệu có cách viết khác nhau, nhưng do cách phát âm theo một trong những ngôn ngữ phổ biến ở Việt Nam giống nhau thì vẫn có thể gây ra sự tương tự.

Ví dụ:

 • SUNSEAT và SUNSIT
 • SERCUIT và SERKIT

Cấu trúc

Đối với những dấu hiệu chữ, trường hợp cấu trúc từ có khác nhau (thêm vào phụ âm/nguyên âm giống phụ âm/nguyên âm liền kề) thì khả năng tương tự là cao.

Ví dụ:

 • l CEMMA và CEMAAR
 • l EVIT và ENVIT

Trường hợp cấu trúc từ tương tự gây nhầm lẫn và dùng thêm gạch ngang (-) giữa các thành phần thì thường tương tự gây nhầm lẫn về kết cấu chữ và phát âm và cần từ chối bảo hộ.

Ví dụ: GIRL-OK tương tự gây nhầm lẫn với GYRLOK và GINLOK

Ý nghĩa

Đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình thì khi có dấu hiệu bị trùng hoặc tương tự tới mức nhầm lẫn đối với dấu hiệu đối chứng về mặt ý nghĩa (nội dung) thì cần so sánh về mặt ý nghĩa của hai nhãn hiệu. Cụ thể, dấu hiệu bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với dấu hiệu đối chứng nếu:

 • Dấu hiệu đó gần giống với dấu hiệu đối chứng về ý nghĩa (nội dung) và đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc.
  • Ví dụ: Hình mặt trời mọc lên khỏi mặt biển có các tia sáng hình sin cũng có khả năng tương tự với hình mặt trời mọc lên khỏi mặt đất có các tia sáng thẳng (cách trình bày khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩa là mặt trời mọc).
 • Dấu hiệu chữ có thể tương tự với một dấu hiệu hình (hoặc ngược lại) nếu chúng giống nhau về ý nghĩa cụ thể với điều kiện là các sản phẩm mang nhãn hiệu hoàn toàn trùng nhau.
  • Ví dụ:
  • Mặt Trời hoặc SUN với hình mặt trời
  • CON VOI hoặc ELEPHANT với hình con voi
 • Hai dấu hiệu hình cùng thể hiện một ý nghĩa cụ thể như nhau và có cách thể hiện tương tự nhưng với số lượng khác nhau thì bị coi là tương tự gây nhầm lẫn.
  • Ví dụ:
  • Hình một con đại bàng và hình nhiều con đại bàng
  • Hình một bông hoa hồng và hình nhiều bông hoa hồng

Ấn tượng tổng thể

Dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình được xem là bị trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với dấu hiệu đối chứng về mặt ấn tượng tổng thể khi toàn bộ hoặc phần chủ yếu của dấu hiệu và toàn bộ hoặc phần chủ yếu của đối chứng được trình bày theo cùng một phong cách, trong đó màu sắc của dấu hiệu/đối chứng được coi là một yếu tố của phong cách trình bày.

Phần chủ yếu của dấu hiệu/đối chứng” được hiểu là một hoặc một số yếu tố kết hợp với nhau, tạo thành một bộ phận của dấu hiệu/đối chứng, có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng cảm nhận của người tiêu dùng, có tác dụng gây ấn tượng cho người tiêu dùng khi tiếp xúc với hàng hoá, dịch vụ. Dấu hiệu/đối chứng có thể bao gồm hai hoặc một số phần chủ yếu.

>>Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Những khả năng gây nhầm lẫn khác của nhãn hiệu

Khoản 1 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019) quy định về những khả năng gây nhầm lẫn khác của nhãn hiệu cụ thể được chia như sau:

Nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ

Dấu hiệu bị nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trong các trường hợp sau:

 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi, biểu tượng của một quốc gia, của một vùng lãnh thổ (quốc kỳ, quốc huy, quốc hiệu, tên nước, tên địa phương) hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, biểu tượng của một quốc gia, một vùng lãnh thổ gây nên sự lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu có nguồn gốc từ nước, vùng đó nhưng thực sự có nguồn gốc từ nước, vùng khác.
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá; dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh, nếu dấu hiệu yêu cầu đăng ký làm nhãn hiệu cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó.
 • Dấu hiệu là từ ngữ trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có tên thương mại nói trên sản xuất, thực hiện; dấu hiệu là hình ảnh trùng hoặc tương tự với biểu tượng thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có biểu tượng thương mại nói trên sản xuất, thực hiện
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam và nước ngoài; dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi hoặc hình ảnh nhân vật, hình tượng đặc trưng của tác phẩm đã biết đến một cách rộng rãi, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do chủ sở hữu tác phẩm đó sản xuất, thực hiện
 • Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nhầm lẫn hoặc hiểu sai về bản chất, giá trị

Trong các trường hợp sau đây, những dấu hiệu được xem là nhầm lẫn hoặc hiểu sai về bản chất, giá trị của hàng hóa, dịch vụ cụ thể như sau:

 • Dấu hiệu là từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, ký hiệu… gây nên ấn tượng sai lệch về tính năng, công dụng của hàng hoá, dịch vụ như dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc với một dấu hiệu khác được sử dụng rộng rãi đến mức được coi là gắn liền với một chức năng, công dụng của một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định, khiến cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu cũng có tính năng, công dụng đó
 • Dấu hiệu là từ ngữ, hình ảnh gây ấn tượng sai lệch về thành phần, cấu tạo của hàng hoá, dịch vụ như mô tả hàng hoá, dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu gây nên ấn tượng sai lệch rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu được tạo thành từ hoặc có bản chất như hàng hoá, dịch vụ được mô tả.

Các trường hợp nhầm lẫn

Những khả năng gây nhầm lẫn của nhãn hiệu

Biện pháp xử lý những hành vi gây tương tự, nhầm lẫn về nhãn hiệu

Đối với những nhãn hiệu đăng ký bảo hộ mà có dấu hiệu bị trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác thì cục sở hữu trí tuệ nơi nhãn hiệu đăng ký có quyền không đồng ý đơn đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu đó.

Đối với những nhãn hiệu có dấu hiệu bị trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhãn hiệu khác thì chủ sở hữu nhãn hiệu bị xâm phạm có quyền khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân mình.

Xử lý hành vi gây nhầm lẫn

Biện pháp xử lý những hành vi gây nhầm lẫn của nhãn hiệu

Hỗ trợ tư vấn về cách giải quyết khi nhãn hiệu bị xâm phạm

Trong trường hợp phát hiện nhãn hiệu của mình bị xâm phạm thì Quý khách hàng cần nhanh chóng liên hệ với văn phòng Luật để được tư vấn về cách giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân. Công ty Luật LONG PHAN PMT tự hào khi có những luật sư tài giỏi có thể giải đáp tất cả thắc mắc của Quý khách hàng về những vấn đề sau đây:

 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới việc nhãn hiệu bị xâm phạm.
 • Tư vấn cho Quý khách hàng các cách giải quyết nhanh chóng nhất.
 • Đại diện theo ủy quyền dựa vào yêu cầu của Quý khách hàng.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan khác.

Trên đây là bài tổng hợp các vấn đề liên quan tới sự tương tự tới mức gây nhầm lẫn của nhãn hiệu. Nếu Quý khách hàng còn có thắc mắc cần được TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ hoặc cần tìm LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ để giải quyết các vụ khởi kiện liên quan thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900636387. Xin cảm ơn.

Scores: 4.79 (56 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88