Giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế bằng Trọng tài

Giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế bằng Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Vì tranh chấp mang yếu tố nước ngoài nên đây là vấn đề phức tạp, bị tác động bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật nên việc nắm rõ các quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp cần được nghiên cứu rõ hơn. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này.

Giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế bằng Trọng tài

Giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế bằng Trọng tài

Các phương pháp giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế

Theo quy định tại Điều 317 Luật Thương mại 2005, hiện nay có bốn phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến bao gồm: thương lượng; hòa giải thương mại; giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Thứ nhất, phương pháp thương lượng là phương pháp đầu tiên và được phần lớn các thương nhân ưu tiên áp dụng bởi có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và kinh phí, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ thương mại.

Thứ hai, phương pháp hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải. Hòa giải thương mại được lựa chọn khi các bên thỏa thuận. (theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/NĐ-CP)

Thứ ba, giải quyết tại Trọng tài thương mại

Căn cứ vào Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết trong các trường hợp sau:

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Bên cạnh đó, dựa vào Điều 5, Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, điều kiện để tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài là:

 • Các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.
 • Thỏa thuận không được vô hiệu: tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài; người thỏa thuận không có thẩm quyền, năng lực hành vi dân sự; hình thức xác lập của thỏa thuận không phù hợp với quy định, vi phạm điều cấm của Luật.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Thứ tư, giải quyết tranh chấp tại Tòa án Nhân dân

Ngoài việc lựa chọn Trọng tài là cơ quan tài phán để giải quyết tranh chấp về mua bán hàng hóa quốc tế thì Tòa án cũng là cơ quan được nhiều chủ thể trong giao dịch thương mại lựa chọn để giải quyết tranh chấp. Căn cứ vào Điều 17; khoản 3, khoản 4 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế có thể được giải quyết tại Tòa án Nhân dân (TAND) trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp hai bên không thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài hoặc thỏa thuận vô hiệu thì TAND có thẩm quyền giải quyết.
 • Các bên thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài nhưng cơ quan trọng tài đó đã chấm dứt hoạt động, trọng tài viên từ chối giải quyết vụ việc mà không lựa chọn người thay thế.
 • Quy tắc tố tụng được các bên lựa chọn khác với quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài được lựa chọn và trung tâm không cho phép áp dụng quy tắc của trung tâm khác.
 • Người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn trọng tài.

Việc giải quyết các tranh chấp về mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan như Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự,…

>>>Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế

Thủ tục giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế bằng Trọng tài thương mại

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp tại trọng tài bao gồm:

 • Đơn khởi kiện;
 • Thỏa thuận trọng tài;
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu;
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Các tài liệu khác có liên quan đến tranh chấp.

Cơ sở pháp lý: Điều 30 Luật Trọng tài Thương mại 2010.

>>>Tham khảo: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

 

Hồ sơ cần chuẩn bị cho giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế

Hồ sơ cần chuẩn bị cho giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn khởi kiện

Bước 2: Thông báo đơn khởi kiện

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu khác có liên quan (Điều 32 Luật Trọng tài Thương mại 2010).

Bước 3: Bị đơn gửi bản tự vệ và đơn kiện lại (nếu có).

Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ. (Điều 36 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Bước 4: Thành lập Hội đồng trọng tài

Tùy vào tính chất của tranh chấp mà các bên thỏa thuận Thành lập Hội đồng trọng tài tại trung tâm trọng tài hoặc thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc để giải quyết tranh chấp. Trình tự thành lập trọng tài được quy định tại Điều 40, Điều 41 Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Bước 5: Xem xét hiệu lực của thoả thuận trọng tài

Trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và xem xét thẩm quyền của mình. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết và thông báo ngay cho các bên biết.

Bước 6: Hội đồng trọng tài nghiên cứu hồ sơ vụ việc

Bước 7: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

Bước 8: Ban hành Phán quyết trọng tài

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận phán quyết, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, một bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa, giải thích hoặc bổ sung phán quyết của trọng tài.

Nếu Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu là chính đáng thì phải sửa chữa, giải thích trong thời hạn 30 ngày và bổ sung phán quyết trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 9: Thi hành Phán quyết trọng tài

Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.

Trường hợp hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 của Luật Trọng tài Thương mại 2010, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 30 đến Điều 67 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại trọng tài là bao lâu

Căn cứ Điều 33 Luật Trọng tài thương mại 2010, Điều 319 Luật Thương mại 2005 có quy định về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại như sau trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 Luật Thương mại 2005 quy định: Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Tòa án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.

Như vậy, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế

Nội dung dịch vụ

 • Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế;
 • Tư vấn điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài;
 • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ, thu thập các tài liệu chứng cứ;
 • Soạn thảo các đơn từ, văn bản liên quan tới việc giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế;
 • Nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp hoặc tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng;
 • Tư vấn những điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện hồ sơ cũng như các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế.
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

>>>Xem thêm: Luật sư soạn thảo, tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Phí dịch vụ

Chi phí thuê luật sư tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phức tạp của vụ việc, uy tín và kinh nghiệm của luật sư, cũng như vị trí địa lý. Sau đây là những chi phí cơ bản để thuê luật sư tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của Luật Long Phan PMT:

 • Phí dịch vụ tư vấn theo giờ/theo vụ việc;
 • Thù lao luật sư được tính trên cơ sở thoả thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa hai bên.

Phí dịch vụ pháp lý được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Mức phí dịch vụ được ghi nhận trong hợp đồng hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trong quá trình thực hiện công việc mà có phát sinh các vấn đề mới dẫn đến mức phí thay đổi thì phí dịch vụ sẽ được cập nhật bổ sung bằng phụ lục hợp đồng.

Phí thuê luật sư giải quyết mua bán hàng hóa quốc tế

Phí thuê luật sư giải quyết mua bán hàng hóa quốc tế

Để giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện, hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan. Nên việc thuê luật sư giải quyết định cần thiết ngay lúc này vì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, chi phí. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp mua bán hàng hóa vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline  1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.5 (37 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8