Mức phạt với người buôn thuốc chữa bệnh giả mới nhất

Mức phạt với người buôn thuốc chữa bệnh giả tuỳ theo mức độ, tính chất mà sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự bởi lẽ hành vi buôn bán thuốc giả là vi phạm pháp luật. Người buôn bán thuốc chữa bệnh giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây để biết rõ hơn.

Xử phạt hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Xử phạt hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Thế nào là thuốc giả?

Căn cứ Khoản 33 Điều 2 Luật Dược 2016 quy định thuốc giả là thuốc được sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Không có dược chất, dược liệu;
 • Có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu;
 • Có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu, trừ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại khoản 32 Điều này trong quá trình bảo quản, lưu thông phân phối;
 • Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc nước xuất xứ.

Các yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Theo quy định Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 cấu thành của tội buôn bán hàng giả là thuộc chữa bệnh bao gồm:

Chủ thể

Người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại.

Khách thể

Xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là hoạt động buôn bán thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, sức khỏe của người tiêu dùng.

Mặt khách quan

 • Hành vi: buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là việc thực hiện các hoạt động đưa hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả vào lưu thông như giới thiệu, quảng cáo, khuyến mại, vận chuyển, bán buôn,…
 • Hậu quả: gây ảnh hưởng đến người sử dụng các sản phẩm hàng giả là thuốc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Mặt chủ quan

 • Lỗi: Cố ý trực tiếp.
 • Mục đích: Thu lợi bất chính từ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (không là dấu hiệu bắt buộc, có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt).

Mức phạt hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giảMức phạt hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Như vậy để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh cần phải đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm trên

Mức phạt đối với tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Xử phạt hành chính

Điều 9 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng như sau:

 • Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng;
 • Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
 • Từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
 • Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
 • Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý hình sự

Căn cứ Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định các khung hình phạt như sau:

Khung 1: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Khung 2: Phạt tù từ 05 năm đến 12 năm đối với phạm tội thuộc một trong các trường hợp

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Buôn bán qua biên giới;
 • Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Khung 3: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đối với phạm tội thuộc một trong các trường hợp

 • Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 • Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng;
 • Làm chết người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Khung 4: Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với phạm tội thuộc một trong các trường hợp

 • Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên;
 • Làm chết 02 người trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư tư vấn hình sự tội bán thuốc giả

Luật sư tư vấn hình sự tội bán thuốc giả

>>>Xem thêm: Mức phạt cao nhất của tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Luật bào chữa tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Luật Long Phan PMT cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ luật sư bào chữa tội buôn bán hàng giả là thuộc chữa bệnh với các công việc của luật sư như sau:

 • Gặp, hỏi người bị buộc tội;
 • Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can
 • Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định 
 • Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
 • Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 • Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
 • Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
 • Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

>>>Xem thêm: Các Công Việc Luật Sư Phải Làm Khi Nhận Bào Chữa Cho Bị Cáo Trong Vụ Án Hình Sự

Bán thuốc chữa bệnh giả có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Những quy định của pháp luật về mức phạt đối với người buôn bán thuốc chữa bệnh giả đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Nếu cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 để được luật sư hình sự hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn./.

Scores: 5 (30 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8