Mẫu đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo được tại ngoại

Mẫu đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo được tại ngoại là văn bản quan trọng trong tố tụng hình sự, nhằm giúp cho người bị tạm giam được tại ngoại trong quá trình giải quyết vụ án. Nắm vững cách soạn thảo và nộp đơn này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can, bị cáo mà còn đảm bảo quy trình tố tụng diễn ra đúng quy định pháp luật. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết đơn, các thủ tục cần thiết khi nộp đơn đề nghị.

Đề nghị đặt tiền để bảo đảm được tại ngoại

Đề nghị đặt tiền để bảo đảm được tại ngoại

Điều kiện đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo được tại ngoại

Việc đặt tiền bảo đảm để cho bị can, bị cáo được tại ngoại là một biện pháp pháp lý nhằm bảo đảm quyền lợi của người bị can, bị cáo trong quá trình tố tụng mà không cần phải tạm giam. Căn cứ tại Khoản 1, Điều 122 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.

Ngoài ra, dựa theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 07/8/2018:

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tình trạng tài sản, nhân thân của bị can, bị cáo; bị can, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, tố giác đồng phạm, có tình tiết giảm nhẹ (như tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại…); việc cho bị can, bị cáo tại ngoại không gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì Cơ quan tiến hành tố tụng có thể quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm trừ các trường hợp sau:

 • Bị can, bị cáo dùng thủ đoạn xảo quyệt, phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;
 • Bị can, bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm, tái phạm nguy hiểm;
 • Bị tạm giam trong trường hợp bị bắt theo lệnh, quyết định truy nã;
 • Phạm nhiều tội;
 • Phạm tội nhiều lần.

Tóm lại, việc đặt tiền bảo đảm để cho phép bị can, bị cáo được tại ngoại là một quyết định pháp lý quan trọng, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và công bằng từ phía cơ quan tố tụng. Điều kiện đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo được tại ngoại cần phải được xem xét theo các yếu tố như tính chất của tội phạm, tính cần thiết và khả năng của bị can, bị cáo, và tuân thủ các nguyên tắc công bằng và minh bạch.

>>>Xem thêm: Cần nộp bao nhiêu tiền để bị can được tại ngoại

Đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm được tại ngoại gửi đến đâu?

Dựa theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 6 Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT- BCA- BQP- BTC- VKSNDTC- TANDTC về đề nghị đặt tiền để bảo đảm thì theo đó:

 • Đơn đề nghị của bị can, bị cáo, được gửi qua cơ sở giam giữ hoặc gửi trực tiếp cho cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của bị can, bị cáo, cơ sở giam giữ có trách nhiệm chuyển đến cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án;
 • Đơn đề nghị của người thân thích, người đại diện của bị can, bị cáo được gửi trực tiếp đến cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án.

Như vậy, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền nộp đơn đề nghị áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam. Cạnh đó, đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm được tại ngoại cần được gửi đến cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án.

Đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm được tại ngoại

Đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm được tại ngoại

Thủ tục nộp tiền bảo đảm tại ngoại tại Kho bạc Nhà nước được thực hiện như thế nào?

Đối với việc thực hiện thủ tục nộp tiền bảo đảm tại ngoại tại Kho bạc Nhà nước được quy định cụ thể tại điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT- BCA- BQP- BTC- VKSNDTC- TANDTC như sau:

Về hồ sơ

 • Thông báo về việc cho đặt tiền để bảo đảm;
 • Bản photo chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Giấy nộp tiền vào tài khoản (theo mẫu của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách, Kho bạc);
 • Giấy uỷ quyền (nếu có).

Các bước thực hiện

Bước 1: Người thân thích của bị can, bị cáo hoặc người đại diện của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mang theo Thông báo về việc cho đặt tiền để bảo đảm để Kho bạc Nhà nước kiểm tra và làm các thủ tục nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra hoặc của Tòa án nhân dân nơi có thẩm quyền xét xử sơ thẩm.

Người nộp lập 3 liên Giấy nộp tiền vào tài khoản theo quy định pháp luật. Trong đó:

 • 01 liên Giấy nộp tiền vào tài khoản để báo Có cho chủ tài khoản;
 • 01 liên Giấy nộp tiền vào tài khoản trả lại cho người nộp.

Cạnh đó, chủ tài khoản tạm giữ có trách nhiệm tổng hợp các đương sự đã nộp tiền để bảo đảm gửi cho cơ quan đã ra Thông báo về việc đặt tiền để bảo đảm.

Bước 2: Sau khi hoàn tất thủ tục nộp tiền, Kho bạc Nhà nước lưu 01 liên Giấy nộp tiền vào tài khoản, trả 01 liên Giấy nộp tiền vào tài khoản kèm Thông báo về việc đặt tiền để đảm bảo cho người nộp tiền, gửi 01 liên Giấy nộp tiền vào tài khoản cho chủ tài khoản tạm giữ để báo Có.

Tóm lại, quy trình nộp tiền bảo đảm tại ngoại tại Kho bạc Nhà nước là một trong những bước quan trọng trong quá trình tố tụng, và việc thực hiện đúng quy trình sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người nộp tiền và tuân thủ đúng pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo được tại ngoại

Đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo trên 18 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Kính gửi (1): …………………….

Tên tôi là: ……………Nam, nữ: ………………………..

Sinh ngày …………. tháng ……… năm ……………….

Quê quán: ………………………………………………….

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Quốc tịch: ….. Dân tộc: ……………. Tôn giáo: …………

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu……………….

Ngày cấp ………………………Nơi cấp ………………..

Bị khởi tố/truy tố về tội : ……………………………

quy định tại (2)……….. theo Quyết định số:……ngày … tháng…… năm ….

của ……………

Hiện đang bị tạm giam tại: ………………………….

Sau khi nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ, tôi xin đề nghị được đặt số tiền để bảo đảm là:

……………………… VNĐ (Viết bằng chữ:……….. ).

Tôi xin cam đoan số tiền trên thuộc sở hữu hợp pháp của tôi và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản …… Điều ……… Thông tư liên tịch số ………..Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bị can, bị cáo. Nếu vi phạm một trong những nghĩa vụ trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày … tháng … năm …

                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án.

(2) Điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng.

>>>Tải xuống: Đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo đã thành niên

Đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm dùng cho bị can/bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Kính gửi (Tên Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án): ……………………………………………

Tôi tên là:………………………………………Nam, nữ:……………….

Sinh ngày………… tháng…………. năm………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT:……………………………….………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………….

Quốc tịch:…..…………………Dân tộc:……………Tôn giáo:…………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân :………………….…………………………..……………

Ngày cấp…………………………Nơi cấp……………………………………..

Bị khởi tố/truy tố về tội …………………………quy định tại …………………………….(Khoản, Điều của Bộ luật Hình sự được áp dụng) theo Quyết định số: ………….. ngày … tháng … năm ……. của …………………………………..……..

Hiện đang bị tạm giam tại:………………………………………………..

Tôi đã nhận được Thông báo ngày ……. tháng ….. năm ……. của ……………………(1) về việc đặt tiền để bảo đảm. Sau khi nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ được nêu trong Thông báo, tôi xin đề nghị được đặt số tiền để bảo đảm là: ……………….VNĐ (Viết bằng chữ: …………………………), trong đó:

 • Số tiền của bản thân tôi là: ……………………………………………….. VNĐ
 • Số tiền của người đại diện hợp pháp của tôi là: ………………………. VNĐ

Tôi xin cam đoan số tiền ……….. VNĐ của tôi là tài sản hợp pháp và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản ….. Điều …….. Thông tư  liên tịch số……….. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bị can, bị cáo được nêu trong Thông báo số: …. ngày … tháng … năm ….của ………………….(1) về việc đặt tiền để bảo đảm. Nếu vi phạm một trong những nghĩa vụ trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                            ……..…., ngày     tháng       năm

                                                   Người làm đơn

                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

Tên tôi là:………………………………………Nam, nữ:……………….

Sinh ngày………… tháng…………. năm………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………….

Quốc tịch:…..…………………Dân tộc:……………Tôn giáo:…………

Số CMND:……………………………………….………………………………

Ngày cấp…………………………Nơi cấp……………………………………..

là người đại diện hợp pháp của bị can/bị cáo: …………………sinh năm……….

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………….

Tôi xin tự nguyện đặt số tiền là…………………..VNĐ (Viết bằng chữ: …………………………) để bảo đảm cho bị can/bị cáo ……………………………….

Tôi xin cam đoan số tiền trên thuộc sở hữu hợp pháp của tôi và và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản … Điều ….. Thông tư  liên tịch số……. Tôi chấp nhận quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng về xử lý số tiền đã được đặt để bảo đảm nếu bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam kết./.

……..…., ngày       tháng         năm

Người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>>Tải xuống: Đơn đề nghị đặt tiền để bảo đảm cho bị can, bị cáo dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tinh thần

Tư vấn về đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo được tại ngoại

Trong tố tụng hình sự, việc áp dụng biện pháp đặt tiền bảo đảm để bị can, bị cáo được tại ngoại là một trong những vấn đề pháp lý quan trọng và phức tạp. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của bị can, bị cáo mà còn có tác động lớn đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án. Nhằm đảm bảo quá trình tố tụng diễn ra minh bạch, công bằng và đúng pháp luật, Luật Long Phan cung cấp dịch vụ tư vấn về đặt tiền bảo đảm cho bị can, bị cáo gồm những nội dung sau:

 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng các vấn đề về biện pháp nộp tiền để bảo đảm;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về mức tiền cần nộp để tại ngoại;
 • Tư vấn điều kiện để bị can, bị cáo được tại ngoại
 • Tư vấn các trường hợp bị can, bị cáo không được tại ngoại
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết khi làm thủ tục đặt tiền bảo đảm;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn đề nghị đặt tiền để bảo đảm được tại ngoại;
 • Tư vấn thu thập các tài liệu chứng cứ hỗ trợ khách hàng được tại ngoại;
 • Kiểm tra, đánh giá thông tin, trường hợp của khách hàng, hạn chế xảy ra rủi ro;
 • Các yêu cầu khác có liên quan từ khách hàng.

Luật sư tư vấn về đặt tiền để bảo đảm

Luật sư tư vấn về đặt tiền để bảo đảm

Mẫu đơn đề nghị đặt tiền bảo đảm là công cụ quan trọng giúp bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền này một cách chính thức và minh bạch. Đồng thời, việc nộp đơn đúng cơ quan thụ lý và theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định là rất quan trọng để đảm bảo đơn được xem xét và giải quyết kịp thời. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc, vui lòng liên hệ luật sư hình sự của Luật Long Phan qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Các bài viết về tại ngoại cho bị can, bị cáo có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.7 (55 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8