Luật sư tư vấn soạn đơn kháng cáo trong vụ án hình sự

Luật sư tư vấn soạn đơn kháng cáo trong vụ án hình sự là các bước cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn, đánh giá tình hình từ đó tham vấn cho khách hàng hướng giải quyết, hỗ trợ khách hàng soạn đơn kháng cáo, thực hiện thủ tục và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tại phiên tòa hình sự. Để tìm hiểu về các bước này, mời quý khách hàng cùng Chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau:

Tư vấn soạn thảo đơn kháng cáo trong vụ án hình sựTư vấn soạn thảo đơn kháng cáo trong vụ án hình sự

Quy định về kháng cáo theo quy định pháp luật hình sự

Thời hạn kháng cáo

Căn cứ theo Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo như sau:

Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Ngày kháng cáo được xác định như sau:

 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi;
 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn;
 • Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án nhận đơn. Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo.

Như vậy thời hạn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

>>> Xem thêm: Quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo trong vụ án hình sự

Người có quyền kháng cáo

Căn cứ theo Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về  người có quyền kháng cáo bao gồm:

 • Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
 • Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.
 • Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.
 • Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

Như vậy, trong một số trường hợp, bị hại có quyền kháng cáo để bảo vệ quyền lợi của mình trong vụ án hoặc những người có nghĩa vụ liên quan cho rằng quyết định của Tòa án có trong vụ án ảnh hưởng đến quyền lợi của họ hoặc người mà họ đang bảo vệ.

Đơn kháng cáo gửi cho ai?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 332 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thủ tục kháng cáo. Đơn kháng cáo được gửi theo quy định sau:

 • Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.
 • Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.
 • Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.
 • Tòa án cấp phúc thẩm đã lập biên bản về việc kháng cáo hoặc nhận được đơn kháng cáo thì phải gửi biên bản hoặc đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định chung.

Như vậy, đơn kháng cáo vụ án, quyết định hình sự phải gửi đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm, người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo.

Luật sư tiến hành soạn thảo, nộp đơn kháng cáo

Luật sư tiến hành soạn thảo, nộp đơn kháng cáo

Thủ tục thực hiện kháng cáo bản án, quyết định hình sự

Thủ tục thực hiện kháng cáo bản án, quyết định hình sự gồm các bước thực hiện:

Bước 1. Gửi đơn kháng cáo đến Tòa án

Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo.

Bước 2: Thông báo về việc kháng cáo

Việc kháng cáo phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người liên quan đến kháng cáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo.

Bước 3: Thụ lý vụ án

Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có), Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý.

Bước 4. Chuẩn bị xét xử

Bước 5: Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Như vậy, các bước thực hiện thủ tục kháng cáo đã được quy định, việc thực hiện thủ tục cần tuân thủ các quy định, gửi cho Tòa án đúng thẩm quyền và đảm bảo thực hiện đơn kháng cáo đầy đủ nội dung, hình thức.

CSPL: Mục I, II Chương XXII Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

>>> Xem thêm:Thủ tục kháng cáo bản án hình sự của người bị tạm giam 

Hướng dẫn soạn đơn kháng cáo vụ án hình sự

Đơn kháng cáo vụ án hình sự tùy thuộc vào các vụ án, sự việc khác nhau sẽ có mỗi cách trình bày, soạn đơn khác nhau. Tuy nhiên, các phần nội dung chính cần điền đầy đủ và chính xác. Cụ thể:

 • Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( ví dụ: Toà án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ); Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh ( thành phố ) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ). (1)
 • Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo, nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền. (2)
 • Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức.(3)
 • Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo. (4)
 • Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó. (5)
 • Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo. (6)
 • Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết. (7)
 • Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp. (8)

Cùng với quy định trên, căn cứ theo Khoản 2 Điều 332 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về nội dung chính đơn kháng cáo gồm:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
 • Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo;
 • Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

Kèm theo đơn kháng cáo hoặc cùng với việc trình bày trực tiếp là chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung nếu có để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo.

>>>Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Đơn Kháng Cáo Bản Án Vô Ý Làm Chết Người

Mẫu đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Dưới đây là mẫu đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           ……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) …………………………………………………………………….

Người kháng cáo: (2)                                                                                     

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………/Fax:…………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử……………………………………………………………….(nếu có)

Là:(4)………………………………………………………………………………………………………..

Kháng cáo: (5)…………………………………………………………………………………………….

Lý do của việc kháng cáo:(6)………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7)……………………..

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)………………

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                  NGƯỜI KHÁNG CÁO

>>> Mẫu đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt:  Mẫu đơn kháng cáo hình sự 

Luật sư tư vấn soạn đơn kháng cáo trong vụ án hình sự

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng, Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thu thập chứng cứ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo đơn kháng cáo và các văn bản, đơn thư phục vụ cho quá trình kháng cáo. Quá trình tư vấn gồm:

 • Tư vấn chi tiết các vấn đề pháp lý liên quan đến kháng cáo bản án/ quyết định hình sự.
 • Tư vấn soạn thảo và gửi đơn kháng cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định.
 • Cung cấp mẫu đơn kháng cáo hình sự mới nhất năm 2024 
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan khác đến thủ tục tố tụng hình sự khi kháng cáo.
 • Đại diện khách hàng điều chỉnh, nộp đơn kháng cáo trong vụ án hình sự.
 • Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến đơn kháng cáo.
 • Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thân chủ tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự.
 • Tham gia xem xét các quyết định, đánh giá các chứng cứ có trong phiên xét xử phúc thẩm hình sự.

>>>Xem thêm: Luật Sư Soạn Thảo Đơn Kháng Cáo Yêu Cầu Tăng Hình Phạt Đối Với Bị Cáo

Phí luật sư soạn đơn kháng cáo

Tại công ty Luật Long Phan PMT chúng tôi căn cứ vào tính chất, mức độ vụ việc và các loại tranh chấp khác nhau mà sẽ có các mức chi phí hợp lý nhất đến quý khách hàng. Phương thức tính thù lao Luật sư chúng tôi căn cứ cụ thể như sau:

 • Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý của vụ việc.
 • Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý.
 • Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.
 • Giờ làm việc của luật sư.
 • Vụ, việc với mức thù lao trọn gói.
 • Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

Luật sư tối đa quyền lợi, tối thiểu chi phí cho khách hàng

Luật sư tối đa quyền lợi, tối thiểu chi phí cho khách hàng

Với đội ngũ Luật sư hình sự có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn luật, soạn thảo, bào chữa, hỗ trợ khách hàng trong các vụ án hình sự. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ soạn thảo đơn kháng cáo, và hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục kháng cáo trong vụ án hình sự. Quý khách hàng đang gặp các vấn đề về pháp lý, vui lòng liên hệ qua hotline: 1900.63.63.87  để được luật sư hình sự tư vấn và hỗ trợ.

Các bài viết lên quan đến chủ để kháng cáo hình sự có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.5 (41 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8