Thủ tục ghi chú kết hôn theo pháp luật Việt Nam mới nhất

Thủ tục ghi chú kết hôn theo pháp luật Việt Nam là thủ tục hành chính nhằm công nhận giá trị pháp lý của việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Nhưng hiện nay thủ tục ghi chú kết hôn khá phức tạp và nhiều người gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Để tìm hiểu về điều kiện, hồ sơ, thủ tục của ghi chú kết hôn, Quý khách hàng tham khảo bài viết sau đây.

Thủ tục ghi chú kết hôn

Thủ tục ghi chú kết hôn

Ghi chú kết hôn được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì có thể hiểu Ghi chú kết hôn là thủ tục mà cơ quan có thẩm quyền Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại nước ngoài.

Sau khi công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam để được công nhận và đảm bảo được các quyền và lợi ích của chính mình cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của vợ/chồng của công dân đó theo pháp luật Việt Nam.

Có bắt buộc phải làm ghi chú kết hôn ?

Theo quy định tại Điều 50 Luật Hộ tịch 2014 về Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn và Mục 2 Chương IV Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì việc ghi chú kết hôn không bắt buộc theo pháp luật Việt Nam. Thủ tục này được thực hiện theo yêu cầu của công dân. Dù không bắt buộc, tuy nhiên, việc ghi chú kết hôn sẽ mang lại một số lợi ích. Cụ thể:

 • Công nhận giá trị pháp lý của việc kết hôn tại nước ngoài: Ghi chú kết hôn giúp cho việc kết hôn của bạn được công nhận tại Việt Nam, từ đó bạn có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của vợ/chồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo vệ quyền lợi của vợ/chồng và con cái: Khi đã ghi chú kết hôn, vợ/chồng và con cái của bạn sẽ được hưởng các quyền lợi như vợ/chồng và con cái hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thuận tiện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính: Khi có Giấy trích lục về việc ghi chú kết hôn, bạn sẽ dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh cho con, mua nhà, vay vốn ngân hàng,…

Việc ghi chú kết hôn không bắt buộc nhưng mang lại nhiều lợi ích tại Việt Nam. Bạn nên cân nhắc thực hiện thủ tục này để bảo vệ quyền lợi của bản thân và gia đình.

Điều kiện thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 34 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định về Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài như sau:

 • Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.
 • Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy, về nguyên tắc thì công dân Việt Nam kết hôn với nhau ở nước ngoài hoặc giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài sẽ là điều kiện để được ghi chú kết hôn tại Việt Nam.

Quy định về điều kiện thực hiện ghi chú kết hôn

Quy định về điều kiện thực hiện ghi chú kết hôn

Thủ tục ghi chú kết hôn theo pháp luật Việt Nam

Hồ sơ ghi chú kết hôn

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định về Hồ sơ ghi chú kết hôn như sau:

Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai theo mẫu quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTPthông tư Bộ Tư pháp ngày 28 tháng 5 năm 2022;
 • Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này.

Hồ sơ ghi chú kết hôn là tập hợp các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ giúp bạn hoàn thành thủ tục nhanh chóng và thuận lợi, không bị trả hồ sơ bổ sung.

Trình tự ghi chú kết hôn

Căn cứ khoản 2, 3 Điều 35 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định về Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn, theo đó, thủ tục này sẽ gồm các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ ghi chú kết hôn

Bước 2: Kiểm tra và giải quyết hồ sơ ghi chú kết hôn

 • Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.
 • Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo quy định tại mục 2, Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.
 • Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
 • Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

Như vậy, thủ tục ghi chú kết hôn là thủ tục hành chính nhằm ghi nhận vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam với người nước ngoài đã được đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Thủ tục này sẽ bao gồm các bước cơ bản trên.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện ghi chú kết hôn

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện ghi chú kết hôn

Cơ quan giải quyết

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cơ quan giải quyết ghi chú kết hôn là Phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thường trú của một trong hai người kết hôn.

Luật sư tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn theo pháp luật Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thủ tục ghi chú kết hôn của luật sư bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật về các điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục ghi chú kết hôn theo pháp luật Việt Nam.
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ ghi chú kết hôn.
 • Đại diện nộp hồ sơ và tham gia làm việc với cơ quan đăng ký hộ tịch.
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư:

 • Đảm bảo thủ tục ghi chú kết hôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

Như vậy, thủ tục ghi chú kết hôn khá phức tạp và nhiều người gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Do đó, dịch vụ thủ tục ghi chú kết hôn theo pháp luật Việt Nam ra đời nhằm hỗ trợ thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định. Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này xin quý khách liên hệ Hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư hôn nhân giải đáp thắc mắc một cách nhanh nhất.

Scores: 5 (47 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8