Hướng dẫn soạn hợp đồng thi công xây dựng tại Cần Thơ

Soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng là việc mà các bên tham gia cam kết thực hiện các công việc liên quan đến việc thi công xây dựng và hoàn thiện công trình. Hợp đồng thi công xây dựng là một trong các loại hợp đồng xây dựng. Để soạn thảo loại hợp đồng này, các bên cần có kiến thức nhất định về pháp luật xây dựng và hợp đồng. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ hướng dẫn Quý bạn đọc cách soạn thảo và một số thông tin pháp lý khác có liên quan.

Soạn thảo hợp đồng thi công xây dựngSoạn thảo hợp đồng thi công xây dựng

Hợp đồng thi công xây dựng là gì?

Hợp đồng thi công xây dựng là một trong các loại hợp đồng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. Theo đó, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng thi công xây dựng là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình là hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trình của một dự án đầu tư.

>>Xem thêm: Cơ sở xác định công việc đã hoàn thành trong hợp đồng thi công xây dựng

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Căn cứ Điều 141 Luật Xây dựng 2014, hợp đồng thi công xây dựng cần phải bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng;
 • Ngôn ngữ áp dụng;
 • Nội dung và khối lượng công việc;
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;
 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
 • Rủi ro và bất khả kháng;
 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;
 • Các nội dung khác.

Hiện nay, mẫu hợp đồng thi công xây dựng được quy định tại phụ lục III Thông tư 02/2023/TT-BXD.

Ngoài ra, nếu tồn tại các ràng buộc khác mà các bên cho rằng cần thiết và quan trọng, các bên nên thương lượng và bổ sung vào hợp đồng.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựngMẫu hợp đồng thi công xây dựng

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng

Khi tiến hành soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng, các bên trong hợp đồng cần chú ý, xem xét các vấn đề dưới đây:

 • Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công xây dựng: Là việc lập quy hoạch; lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế; khảo sát; quản lý dự án; quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thẩm tra thiết kế, dự toán và các công việc tư vấn khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng: thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ. Đối với hợp đồng của gói thầu có quy mô lớn, thời gian thực hiện dài thì tiến độ thi công có thể được lập cho từng giai đoạn.
 • Giá hợp đồng và điều kiện áp dụng: Trong hợp đồng xây dựng các bên phải ghi rõ nội dung các khoản chi phí, các loại thuế, phí (nếu có) đã tính và chưa tính trong giá hợp đồng; giá hợp đồng xây dựng được điều chỉnh phải phù hợp với loại hợp đồng, hình thức giá hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với những hợp đồng xây dựng các bên có thỏa thuận thanh toán bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì phải ghi cụ thể giá hợp đồng tương ứng với từng loại tiền tệ.
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng: là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; khuyến khích áp dụng hình thức bảo lãnh. Mức bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định trong khoảng từ 2% đến 10% giá hợp đồng xây dựng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.
 • Tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng: Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau: 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng.
 • Thanh toán hợp đồng: Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.
 • Các nội dung khác: theo thỏa thuận giưa các bên nhưng không vi phạm pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 12 – 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng tại Cần Thơ

Nội dung dịch vụ soạn thảo hợp đồng thi công

Luật sư tư vấn hỗ trợLuật sư tư vấn hỗ trợ

Để đảm bảo hợp đồng thi công xây dựng của khách hàng được chặt chẽ và chính xác nhất có thể, Luật sư Long Phan PMT cung cấp dịch vụ soạn thảo theo tiến trình sau:

 • Căn cứ trên yêu cầu của khách hàng, nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan: Luật sư Long Phan PMT tìm hiểu và nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
 • Tư vấn lộ trình thực hiện giao dịch để chuẩn bị cho việc đàm phán, soạn thảo hợp đồng: Dựa trên yêu cầu của khách hàng, Luật sư Long Phan PMT tư vấn về lộ trình thực hiện giao dịch và giúp chuẩn bị cho quá trình đàm phán và soạn thảo hợp đồng.
 • Lên dự thảo hợp đồng dựa trên yêu cầu của khách hàng và quy định pháp luật: Luật sư Long Phan PMT soạn thảo dự thảo hợp đồng dựa trên yêu cầu của khách hàng và căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan. Dự thảo này sẽ được chuẩn bị để tiến hành đàm phán với đối tác của khách hàng.
 • Điều chỉnh (nếu có): Nếu cần thiết, Luật sư Long Phan PMT sẽ điều chỉnh dự thảo hợp đồng dựa trên phản hồi và yêu cầu từ khách hàng hoặc bên đối tác.
 • Phát hành mẫu hợp đồng đến khách hàng: Sau khi hoàn thiện và điều chỉnh dự thảo hợp đồng, Luật sư Long Phan PMT sẽ phát hành mẫu hợp đồng đến khách hàng để xem xét và ký kết.
 • Sau soạn thảo: Luật sư Long Phan PMT tiếp tục tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện hợp đồng, cũng như giải quyết các tranh chấp nếu có xuất hiện trong quá trình thực hiện giao dịch.

Với tiến trình trên, Luật sư Long Phan PMT cam kết mang lại dịch vụ soạn thảo hợp đồng xây dựng chặt chẽ, cung cấp sự tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp cho khách hàng.

>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng

Phí dịch vụ luật sư

Phí thuê luật sư soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng tại Cần Thơ thông thường sẽ bao gồm các loại chi phí sau:

 • Phí đi lại, lưu trú cho luật sư trong quá trình xử lý vụ việc, cụ thể là phí cho các phương tiện đi lại và phí ăn – nghỉ mức trung bình ở nơi luật sư, chuyên viên tư vấn đến làm việc;
 • Thuế: theo thông lệ chung, các báo giá dịch vụ đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT);
 • Thù lao luật sư được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa hai bên;
 • Phí dịch vụ pháp lý được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc, thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Phương thức thanh toán phí thuê luật sư sẽ do luật sư và khách hàng thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý bao gồm các phương thức sau:

 • Thanh toán trọn gói ngay sau khi ký hợp đồng hoặc các bên đồng ý với nội dung dịch vụ pháp lý.
 • Thanh toán thành nhiều đợt tương ứng với quá trình cung ứng dịch vụ pháp lý.

Soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng là một bước quan trọng trước khi ký kết hợp đồng. Việc soạn thảo phải đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên và loại trừ được các rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư, Quý Khách hàng có thể liên hệ  Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.8 (40 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87