Giao dịch nào bắt buộc phải lập hợp đồng văn bản?

Giao dịch cần phải lập hợp đồng văn bản để thể hiện sự thỏa thuận về các bên để chấm dứt quyền, nghĩa vụ. Vậy có phải giao dịch nào cũng bắt buộc lập hợp đồng văn bản không? Qua đó ta tìm hiểu thêm về các giao dịch dân sự và các loại hợp đồng vô hiệu.

Giao dịch trong hợp đồng bằng văn bản

Giao dịch trong hợp đồng văn bản

Hợp đồng văn bản là gì?

Hợp đồng văn bản là hợp đồng đảm bảo sự thể hiện bằng ý chí của các bên trong nội dung điều khoản hợp đồng các bên muốn cam kết ( Bộ luật dân sự 2015)

Các loại hợp đồng văn bản

Các loại hợp đồng văn bản

Trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu

Các trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu ( Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015)

“Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.”

Điều 117 Bộ luật dân sự 2015

 • Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

 • Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Và các giao dịch dân sự vô hiệu không tuân thủ quy định về hình thức (Điều 129 Bộ luật dân sự 2015)

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

 • Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
 • Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

>>> Xem thêm: hop-dong-thuong-mai-bi-tuyen-vo-hieu-khi-nao

Hợp đồng bắt buộc lập văn bản

Hợp đồng bắt buộc lập văn bản

Những giao dịch, hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản

Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
 • Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

CSPL :  khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013

Hợp đồng liên quan đến nhà ở và giao dịch nhà ở

 • Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

 • Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

 • Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

CSPL:  Điều 122 Luật nhà ở 2014

Hợp đồng khác

 • Giấy tờ của xe : (Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe )

Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

 • Di chúc hợp pháp ( Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 )
 • Công bố di chúc ( Điều 647 Bộ luật dân sự 2015)
 • Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất (Điều 167 Luật đất đai 2013)
 • Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở (Điều 122 Luật nhà ở 2014)
 • Hợp đồng trao đổi tài sản (Điều 455 Bộ luật dân sự 2015)

Luật sư tư vấn về giao dịch lập hợp đồng văn bản

 • Luật sư tư vấn về trình tự và thủ tục lập hợp đồng văn bản
 • Luật sư tư vấn về giao dịch dân sự bị vô hiệu
 • Luật sư tư vấn về hợp đồng thương mại
 • Luật sư tư vấn về các loại hợp đồng có trong kinh doanh
 • Luật sư tư vấn về các vấn đề liên quan

Qua bài viết trên giúp ta hiểu hơn về những giao dịch bị vô hiệu và có bắt buộc phải lập hợp đồng văn bản không. Và từ đó giúp cho Quý khách hàng hiểu thêm về hợp đồng văn bản và  các loại giao dịch cần có hợp đồng văn bản. Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề tư vấn hoặc có nhu cầu tư vấn trực tiếp tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900 63.63.87 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (54 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87