Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế là việc áp dụng các phương thức thương lượng, hòa giải hoặc nhờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ hợp đồng trên thực tế. Các mâu thuẫn này có thể liên quan đến việc thực hiện hoặc vi phạm, không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận. Khi đó, bên còn lại có quyền khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp như Tòa án hay Trọng tài. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế cũng như tư vấn hồ sơ, thủ tục khởi kiện vi phạm hợp đồng kinh tế.

Tranh chấp hợp đồng kinh tếTranh chấp hợp đồng kinh tế

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Thương lượng

Đây là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn phần lớn các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại được giải quyết bằng phương thức này.

Nhà nước khuyến khích các bên áp dụng phương thức tự thương lượng để giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên.

Hòa giải

Các bên tranh chấp thông qua bên trung gian (Hòa giải viên/ trung tâm hòa giải) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải. Bên thứ ba trong hòa giải có vai trò quan trọng giữ vị trí trung tâm nhưng không có quyền quyết định hay áp đặt bất cứ vấn đề gì cho các bên. Tất cả những quyết định cuối cùng đều được sự thống nhất giữa ý chí của các bên tranh chấp.

Trong quá trình hòa giải, các bên tranh chấp không chịu sự chi phối bởi các quy định có tính khuôn mẫu. Kết quả hòa giải hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên tranh chấp mà không có cơ chế pháp lý nào

>> Xem thêm: Có bắt buộc hòa giải thương mại trước khi kiện?

Trọng tài thương mại

Các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.

>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục tố tụng trọng tài thương mại

Tòa án

Giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của Cơ quan Nhà nước, nhân danh quyền lực Nhà nước để đưa ra các phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế.

>>> Tham khảo thêm về: Giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Bản chất của hợp đồng kinh tế là giao dịch dân sự vì vậy khi giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế sẽ được áp dụng nguyên tắc theo quy định pháp luật dân sự và pháp luật thương mại:

 • Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng: Theo đó việc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp, luật áp dụng, phương thức giải quyết tranh chấp đã được các bên thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng phải được tôn trọng và ưu tiên áp dụng. Nguyên tắc này đảm bảo quyền tự do đàm phán, giao kết của thương nhân trong hoạt động kinh doanh thương mại.
 • Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật: Các bên có quyền bình đẳng trong việc áp dụng pháp luật, quyền đưa ra các yêu cầu với cơ quan giải quyết tranh chấp.
 • Nguyên tắc xét xử tranh chấp hợp đồng dựa trên chứng cứ hợp pháp, quy định pháp luật và án lệ được Tòa án nhân dân tối cao công bố.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tếNguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

 1. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện
 • Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Giải quyết những yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Cơ sở pháp lý: Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

 1. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo lãnh thổ

Tòa án nơi cư trú của bị đơn hoặc Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng theo yêu cầu của nguyên đơn.

Cơ sở pháp lý: Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Tòa án

Hồ sơ khởi kiện

 • Đơn khởi kiện
 • Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản, tài liệu giao dịch có giá trị như hợp đồng kinh tế
 • Biên bản bổ sung, phụ lục, phụ kiện hợp đồng (nếu có)
 • Tài liệu về bảo đảm thực hiện hợp đồng như: cầm cố, thế chấp, tài sản (nếu có)
 • Tài liệu về việc thực hiện hợp đồng như giao nhận hàng, các biên bản nghiệm thu, các chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng, các biên bản làm việc về công nợ tồn đọng
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp
 • Các tài liệu giao dịch khác (nếu thấy cần thiết)
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao)

Thủ tục khởi kiện

Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Thụ lý vụ án

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này.

Bước 3: Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án được quy định như sau:

 • 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 02 tháng.
 • Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Tư vấn giải quyết khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Luật Long Phan PMT

Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Luật Long Phan PMT sẽ hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng;
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Trọng tài, Tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tếTư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế là một trong những dịch vụ được cung cấp tại Luật Long Phan PMT, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn sơn thảo đến giải quyết tranh chấp. Các bên tranh chấp có quyền lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp mang đến sự nhanh chóng bảo vệ quyền lợi các bên. Nếu quý khách hàng có nhu cầu cần luật sư tư vấn giải quyết tranh hợp đồng và các vấn đề liên quan tới các vụ việc thương mại quốc tế vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn hợp đồng của Luật Long Phan PMT qua 1900.63.63.87. để được hỗ trợ tư vấn giải đáp kịp thời, hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm một số bài viết về giải quyết tranh chấp hợp đồng liên quan khác:

 

Scores: 4.8 (41 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87