Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất quan trọng để doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Những điều kiện và quy trình thành lập phải đáp ứng quy định của pháp luật mới được công nhận. Trong bài viết dưới đây, Luật Long Phan sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc những thông tin cần thiết về vấn đề này.

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài

>> Xem thêm: Thủ Tục Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Đồng Thời Với Giấy Phép Lập Cơ Sở Bán Lẻ

>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ

Thế nào là công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Bên cạnh đó, khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 cũng quy định: Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh .

Như vậy có thể hiểu công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hay cổ đông và được thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Điều kiện để thành lập

Cơ sở bán lẻ thứ nhất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018 NĐ – CP quy định như sau:

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

Đối với trường hợp thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất không phải kiểm tra nhu cầu kinh tế thì điều kiện thành lập giống như điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất vừa nêu ở trên.

Đối với trường hợp thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định 09/2018 NĐ – CP bao gồm:

 • Đáp ứng các điều kiện quy định giống như điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.
 • Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 09/2018 NĐ – CP.

>> Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý gì?

Thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ chuẩn bị

Căn cứ Điều 27 Nghị định 09/2018 NĐ – CP hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
 • Bản giải trình có nội dung: Địa điểm lập cơ sở bán lẻ, kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ, kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
 • Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định này, trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Trình tự, thủ tục

Căn cứ Điều 28 Nghị định 09/2018 NĐ – CP quy định như sau:

 • Hồ sơ 02 bộ đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện: trường hợp không đáp ứng điều kiện, thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ chuẩn bị

Hồ sơ chuẩn bị giống như thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất quy định tại Điều 27 Nghị định 09/2018 NĐ – CP nêu ở trên.

Trình tự, thủ tục

Đối với trường hợp cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT thì giống như thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất tại Điều 28 Nghị định 09/2018 NĐ – CP nêu ở trên.

Đối với trường hợp cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục ENT thì trình tự được quy định tại Điều 29 Nghị định 09/2018 NĐ – CP như sau:

 • Hồ sơ 02 bộ đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng ENT.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Trên đây là bài viết tư vấn về điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ đúng quy định pháp luật. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc có bất kỳ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này thì hãy gọi ngay vào hotline 1900.63.63.87 để được đội ngũ Luật sư công ty Luật Long Phan PMT TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (49 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8