Điều khoản phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tácbản thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc hợp tác đầu tư, kinh doanh hay cung cấp dịch vụ. Trong hợp đồng hợp tác thì điều khoản phân chia lợi nhuận là một trong những vấn đề mà hai bên cần đàm phán thỏa thuận kỹ càng. Do đó thông qua bài viết dưới đây, Luật Long Phan sẽ cung cấp cho bạn đọc các vấn đề về việc phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác.

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác

Quy định pháp luật về hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác được quy định tại Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.
 • Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.

Hợp đồng hợp tác là hợp đồng song vụ, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ với nhau. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên phát sinh theo thỏa thuận và do pháp luật quy định.

Phân loại hợp đồng hợp tác

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Hợp đồng hợp tác làm việc
 • Hợp đồng hợp tác thi công
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Hợp đồng hợp tác góp vốn
 • Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng hợp tác cho thuê
 • Hợp đồng hợp tác khoa học
 • Hợp đồng hợp tác liên danh
 • Hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo
 • Hợp đồng hợp tác liên doanh
 • Hợp đồng hợp tác nghiên cứu
 • Hợp đồng hợp tác gia công
 • Hợp đồng hợp tác sản xuất

>>>>xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thỏa thuận phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác

Căn cứ phân chia lợi nhuận

Việc phân chia lợi nhuận giữa các bên là việc không thể thiếu trong hợp đồng hợp tác. Do đó các bên sẽ thỏa thuận đàm phán về điều khoản phân chia lợi nhuận. Điều khoản này sẽ xác định phần lợi nhuận mà các bên được hưởng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Việc phân chia lợi nhuận sẽ dựa vào nhiều yếu tố khác nhau nhưng thường các bên thường dựa vào: công sức đóng góp và tỷ lệ góp vốn của các chủ thể.

Cách phân chia lợi nhuận

Lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác chỉ được cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.Các bên tự thỏa thuận với nhau trong hợp đồng về việc phân chia lợi nhuận. Có các hình thức có thể phân chia lợi nhuận như sau theo điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

 • Phân chia sản phẩm

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác lựa chọn phân chia lợi nhuận bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

 • Phân chia doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác lựa chọn phân chia lợi nhuận bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

 • Phân chia lợi nhuận trước thuế thu nhập

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác lựa chọn phân chia lợi nhuận bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng. Các bên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

 • Phân chia lợi nhuận sau thuế thu nhập

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác lựa chọn phân chia lợi nhuận bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

>>>> Xem thêm: Cách phân chia lợi nhuận cho cổ đông trong công ty cổ phần 

Phân chia lợi nhuận trong hợp đồng

Phân chia lợi nhuận trong hợp đồng

Luật sư tư vấn thỏa thuận chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác

 • Tư vấn các hình thức phân chia lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh
 • Đại diện khách hàng tham gia các buổi thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng.
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ hợp tác đầu tư
 • Tư vấn, hỗ trợ lựa chọn, soạn thảo hợp đồng hợp tác.
 • Đàm phán các điều khoản phân chia lợi nhuận.
 • Các công việc liên quan khác.

Tư vấn thỏa thuận chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác

Tư vấn thỏa thuận chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác

 

Trên đây là một số vấn đề cơ bản về việc phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác gồm căn cứ phân chia cũng như cách thức để phân chia lợi nhuận cho các bên. Nếu có bất cứ thắc mắc nào xin liên hệ Luật Long Phan qua số hotline: 1900.63.63.87 để được Luật sư doanh nghiệp hỗ trợ, tư vấn giải đáp. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (64 votes)

: Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87