Dịch vụ thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán là một trong các dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp mới thành lập hay đã hoạt động đều lựa chọn dịch vụ kế toán vì tiết kiệm chi phí, thời gian. Tuy nhiên việc thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần đáp ứng điều kiện thành lập công ty và một số điều kiện liên quan. Để hiểu rõ hơn các vấn đề trên, xin mời quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Điều kiện thành lập công ty kế toán

Theo Điều 59 Luật Kế toán 2015, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo các loại hình sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Để được kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp phải được đảm bảo các điều kiện kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật
 • Có ít nhất hai thành viên góp vốn/ hợp danh là kế toán viên hành nghề;
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề đối với doanh nghiệp tư nhân;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn/ hợp danh phải là kế toán viên hành nghề;

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc;

Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên còn phải bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

CSPL: Điều 60 Luật Kế toán 2015.

Như vậy, để được thành lập công ty dịch vụ kế toán thì cá nhân/ tổ chức cần xác định loại hình doanh nghiệp và chuẩn bị các giấy tờ pháp lý phù hợp với từng loại hình.

>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh/ trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân/ chủ doanh nghiệp tư nhân/ người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định.

Vậy nên, đối với từng loại hình doanh nghiệp sẽ có một số thay đổi về giấy tờ hồ sơ đăng ký thành lập công ty, Quý khách hàng cần xác định chính xác loại hình doanh nghiệp của mình để chuẩn bị cho phù hợp.

Quy trình thực hiện

Sau khi hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cần thực hiện đúng theo các quy trình theo Điều 26 và Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

 Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo Điều 61 Luật Kế toán 2015 quy định về các hồ sơ cần phải chuẩn bị để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, trong đó:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được căn cứ vào Điều 62 Luật Kế toán 2015 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì người đó sẽ mang đến nộp cho Bộ Tài chính.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý

Trong thời hạn 15 ngày, nếu nhận thấy hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp.

Nếu từ chối cấp thì Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Lý do cần sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Để đảm bảo các lợi ích, quyền và nghĩa vụ của mình, quý khách nên lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán vì quý khách sẽ được tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp:

 • Chuyên môn và kinh nghiệm: Các dịch vụ này thường được cung cấp bởi các chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và kế toán. Sử dụng dịch vụ giúp đảm bảo rằng các thủ tục và vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp được thực hiện đúng cách.
 • Tiết kiệm thời gian: Việc sử dụng dịch vụ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, từ việc lập hồ sơ, điền đơn đăng ký đến việc nộp các giấy tờ và hồ sơ cho các cơ quan chức năng.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Các chuyên gia pháp lý và kế toán có hiểu biết sâu rộng về các quy định và quy trình pháp lý liên quan đến việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật và tránh được các rủi ro pháp lý.
 • Tối ưu hóa chi phí: Dịch vụ này thường cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt và phù hợp với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí và tài nguyên cho việc thành lập và quản lý doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn và giải quyết vấn đề: Các dịch vụ thành lập doanh nghiệp kế toán thường cung cấp hỗ trợ tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán thì cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đỡ đau đầu bởi rủi ro pháp lý sau này là để luật sư doanh nghiệp của Công ty Luật Long Phan hỗ trợ và tư vấn cho bạn

Gói dịch vụ tư vấn về kinh doanh dịch vụ kế toán

Khi gọi đến tổng đài của chúng tôi, Quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về các thông tin pháp lý sơ bộ đối với từng vấn đề. Ngoài ra, Luật Long Phan PMT còn cung cấp cho quý khách những dịch vụ tư vấn về kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

 • Tư vấn ban đầu và phân tích nhu cầu của khách hàng liên quan đến dịch vụ kế toán
 • Soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thành lập, vận hành công ty dịch vụ kế toán;
 • Tư vấn về các gói dịch vụ liên quan đến kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp
 • Các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Tùy vào từng nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau của mỗi khách hàng mà chúng tôi sẽ có những gói và chi phí khác nhau, để rõ hơn về các gói dịch vụ bên công ty chúng tôi, xin mời quý khách liên hệ đến tổng đài 1900.63.63.87 của Luật Long Phan PMT.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp dịch vụ kế toán

>>>Xem thêm: Chi phí thành lập doanh nghiệp trọn gói được tính như thế nào

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán đòi hỏi người làm phải có trình độ chuyên môn nhất định, am hiểu về pháp luật. Với kiến thức, trình độ và trải nghiệm, chúng tôi tin rằng quý khách hàng sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ Luật Long Phan. Nếu Quý khách hàng còn gì thắc mắc về nội dung trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín trọn gói giá rẻ xin liên hệ qua HOTLINE:1900.63.63.87 để được luật sư doanh nghiệp hỗ trợ. Xin cám ơn!

Scores: 4.7 (67 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88