Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Namdịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng nước ngoài có nhu cầu đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Để giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước tiến hành quy trình thành lập nhanh chóng thì việc tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ chuẩn hồ sơ, điều kiện thành lập và các vấn đề pháp lý liên quan là rất quan trọng. Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp thông tin cần thiết đến dịch vụ này thông qua bài viết sau đây.

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt NamThành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, có nhiều hình thức đầu tư tại thị trường Việt Nam, trong đó thành lập công ty là hình thức được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn để được chính thức kinh doanh. Theo quy định của Điều 21 Luật Đầu tư 2020, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo một trong các hình thức sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Thực hiện dự án đầu tư.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư theo một trong hai hình thức là đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Việt Nam hoặc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam thì có quyền đầu tư thành lập các tổ chức kinh tế tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có phần vốn từ nước ngoài tại Việt Nam

Để là chủ thể được phép đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam một cách hợp pháp, nhà đầu tư nước ngoài không những phải tuân thủ các điều kiện chung khi thành lập doanh nghiệp như kinh doanh, đầu tư không thuộc các lĩnh vực cấm đầu tư mà còn phải đảm bảo đạt được những điều kiện riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường thành lập công ty được quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2020 như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;
 • Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư;
 • Phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho các thủ tục khi thành lập công ty, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải có dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2020)

Như vậy, nhà đầu tư được phép tham gia kinh doanh, đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện theo quy định trên.

Thủ tục thành lập công ty có nhà đầu tư nước ngoài

Để các nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam theo quy định  của pháp luật thì cần phải tuân thủ các thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020.

Hồ sơ cần thiết

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật đầu tư năm 2020 thì trước hết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 33, Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Mẫu giấy chứng nhận đầu tưMẫu giấy chứng nhận đầu tư

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp căn cứ theo Điều 21, 22 Luật Doanh nghiệp 2020 được hướng dẫn tại Điều 23, 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Thứ hai, điều lệ công ty.

Thứ ba, danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (trừ trường hợp Công ty TNHH Một thành viên)

Thứ tư, Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với Công ty TNHH Một Thành viên thì, bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, để quá trình đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được diễn ra suôn sẻ hơn thì nhà đầu tư cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ các giấy tờ cần thiết.

>>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền

Căn cứ theo Điều 39 của Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại các cơ quan đăng ký đầu tư, gồm các cơ quan sau:

Thứ nhất, ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Thứ hai, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Thứ ba, Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thứ tư, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đầu tư 2020.

Tùy thuộc vào phạm vi đầu tư mà thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hay Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

>>> Xem thêm: Điều kiện hưởng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài được thực hiện theo trình tự thủ tục sau đây:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung quy định nêu trên cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư khi dự án đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư tiến hành đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua các phương thức sau đây như sau:

 • Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thông qua dịch vụ bưu chính (bưu điện);
 • Thông qua Cổng dịch vụ Công Quốc gia.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu hồ sơ đáp ứng được các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố với cơ quan nhà nước về việc nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia và nộp phí theo quy định.

CSPL: Điều 22 Luật Đầu tư 2020; Điều 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Điều 26, 27. 32 Luật Doanh nghiệp 2020.

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn

Thành lập công ty có vốn nước ngoài hiện nay đang là một sự lựa chọn hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư khi đầu tư tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy rằng đây là hình thức đầu tư khá phổ biến và mang lại nhiều thuận lợi. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư còn băn khoăn về chi phí thành lập công ty vốn nước ngoài, để giải đáp niềm băn khoăn đó Luật Long Phan xin cung cấp cho khách hàng dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty có vốn nước ngoài như sau:

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tư vấn lựa chọn các hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài;
 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức thực hiện thủ tục góp vốn khi thành lập công ty có nước ngoài;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên tham gia góp vốn trong công ty;
 • Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;
 • Tư vấn các chính sách thuế, các thủ tục thuế cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoàiDịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài

Soạn thảo hồ sơ

Luật Long Phan hỗ trợ quý khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, soạn thảo các văn bản pháp lý theo quy định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật Đầu tư 2020, gồm các nội dung như:

 • Hỗ trợ soạn thảo tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, Giấy phép kinh doanh;
 • Soạn thảo văn bản cam kết thỏa thuận giữa các nhà đầu tư để thành lập công ty tại Việt Nam;
 • Soạn thảo các tài liệu khác liên quan theo yêu cầu khách hàng trong giai đoạn trước và sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Đại diện thực hiện

Ngoài dịch vụ tư vấn, soạn thảo hồ sơ nêu trên, Luật Long Phan còn hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý trong thành lập công ty vốn nước ngoài như: Đại diện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (ví dụ như: xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài,..). Đồng thời, Luật Long Phan cũng có những gọi dịch vụ pháp lý khác được xây dựng phù hợp với từng nhu cầu mục đích của khách hàng các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn Việt Nam là địa điểm đáng tin cậy để thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư. Vì vậy, những thông tin được cung cấp trong bài viết này nhằm giúp các khách hàng quốc tế hiểu rõ hơn quy định pháp luật Việt Nam về việc thành lập doanh nghiệp. Nếu khách hàng đang gặp khó khăn và cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với Luật Long Phan hoặc thông qua số hotline 1900.63.63.87 để tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng, uy tín, chuyên nghiệp.

Scores: 5 (69 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8