Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Trong thực tế, hợp đồng thương mại là một hợp đồng rất dễ nảy sinh tranh chấp và đây cũng là một loại tranh chấp chiếm số lượng lớn trong các vụ án dân sự. Để đảm bảo tốt nhất lợi ích cho mình, các thương nhân cũng như các doanh nghiệp nên lựa chọn Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại thực hiện bởi những luật sư có kinh nghiệm chuyên môn cao. Trong phạm vi bài viết dưới đây, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc các dịch vụ pháp lý của Luật Long Phan và các quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp hợp đồng thương mại.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Căn cứ giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Bản chất của hợp đồng thương mại trước hết là sự thỏa thuận của các bên. Do đó, để giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại, các bên cần căn cứ vào những gì mình đã thỏa thuận với đối tác và được thể hiện trong nội dung của hợp đồng. Ngoài ra, sau khi phát sinh tranh chấp, các bên cũng có thể tự giải quyết dựa trên sự thỏa thuận.

Nếu các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải thì căn cứ theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại.

Nếu các bên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng TRỌNG TÀI thì thủ tục được thực hiện theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Nếu các bên lựa chọn Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại thì trình tự, thủ tục được tiến hành theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

Về nội dung, để đảm bảo về mặt lợi ích của các bên cũng như giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật, các bên cần căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005.

>>Xem thêm: Người thứ ba có phụ thuộc vào thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong hợp đồng thương mại?

Phương thức và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Thương lượng

Các bên tranh chấp gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận để giải quyết những bất đồng, đi đến thống nhất chung. Nếu các bên đạt được sự thoả thuận thì coi như giải quyết được tranh chấp.

Hòa giải

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng con đường hòa giải

Trình tự, thủ tục hòa giải được quy định cụ thể tại các quy định của Chương III Nghị định số 22/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải. Thỏa thuận này cần được lập thành văn bản (có thể ghi nhận dưới hình thức điều khoảnhòa giải trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng) – Điều 11 Nghị định 22/2017/NĐ-CP.
 • Các bên lựa chọn hòa giải viên thương mại từ danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại hoặc từ danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố – Điều 12 Nghị định 22/2017/NĐ-CP.
 • Các bên có quyền lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại để tiến hành hòa giải hoặc tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về trình tự, thủ tục hòa giải thì hòa giải viên thương mại tiến hành hòa giải theo trình tự, thủ tục mà hòa giải viên thương mại thấy phù hợp với tình tiết vụ việc, nguyện vọng của các bên và được các bên chấp thuận – Điều 14 Nghị định 22/2017/NĐ-CP.
 • Tranh chấp có thể do một hoặc nhiều hòa giải viên thương mại tiến hành theo thỏa thuận của các bên.
 • Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hòa giải, hòa giải viên thương mại đều có quyền đưa ra đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp.
 • Địa điểm, thời gian hòa giải được thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo lựa chọn của hòa giải viên thương mại trong trường hợp các bên không có thỏa thuận.

Trọng tài

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài hiện được quy định cụ thể trong Luật Trọng tài thương mại 2010 như sau:

 • Bước 1: KHỞI KIỆN và tự bảo vệ

Nguyên đơn gửi Đơn khởi kiện kèm theo thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan tới Trung tâm trọng tài.

Trung tâm gửi Đơn khởi kiện và tài liệu liên quan cho Bị đơn.

Bị đơn gửi Bản tự bảo vệ và Đơn kiện lại (nếu có) cho Trung tâm (Điều 35 Luật Trọng tài thương mại 2010).

 • Bước 2: Thành lập hội đồng trọng tài (Điều 39 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Thành phần Hội đồng trọng tài gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.

 • Bước 3: Hòa giải (Điều 58 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Hội đồng trọng tài sẽ tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận. Khi các bên thỏa thuận được với nhau, Hội đồng trọng tài lập Biên bản hòa giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của Trọng tài viên và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các bên.

 • Bước 4: Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp (Theo Điều 55 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Trừ khi các bên có thoả thuận khác, các cuộc họp giải quyết tranh chấp sẽ được tổ chức không công khai.

 • Bước 5: Ra phán quyết trọng tài (Điều 60 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Tòa án

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án

Bước 1: Khởi kiện

Bên có yêu cầu khởi kiện làm hồ sơ khởi kiện gửi lên Tòa án có thẩm quyền, hồ sơ gồm có:

 • Đơn khởi kiện (Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015);
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo (Điều 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015);
 • Giấy tờ nhân thân của người khởi kiện.

Bước 2: Tòa án thụ lý đơn khởi kiện và chuẩn bị xét xử

Nếu không thuộc trường hợp bị trả lại đơn hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thì Tòa án sẽ thụ lý đơn khởi kiện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án (khoản 1 Điều 196 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án (Điều 197 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015). Thẩm phán tiến hành chuẩn bị xét xử trong thời hạn 2 tháng, đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì có thể kéo dài nhưng thời hạn kéo dài thêm không quá 1 tháng (Điểm b khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015).

Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm:

 • Tranh chấp về hợp đồng thương mại thuộc loại tranh chấp được quy định tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Do đó, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 203 thì thời hạn chuẩn bị xét xử cho tranhchấp về hợp đồng thương mại là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Sở dĩ thời hạn chuẩn bị xét xử dành cho các tranh chấp này ngắn hơn các loại tranh chấp khác là bởi các vấn đề phát sinh trong kinh doanh thương mại thường có giá trị lớn nên cần được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các bên.

 • Đối với vụ án về hợp đồng thương mại có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 01 tháng.

Như vậy, thời hạn chuẩn bị xét xử tối đa cho một vụ tranh chấp hợp đồng thương mại là 03 tháng, kể từ khi vụ án được thụ lý và bao gồm cả thời gian được gia hạn

Bước 3: Đưa vụ án ra xét xử Sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng (khoản 4 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử Phúc thẩm

Xét xử phúc thẩm chỉ được tiến hành dựa trên căn cứ có kháng cáo của đương sự hoặc có kháng nghị của Viện kiểm sát. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị (Điều 293 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

>> Xem thêm: Hướng Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

 • Bên khởi kiện tranh chấp thương mại ra Tòa án cần đặc biệt lưu tâm đến thời hiệu khởi kiện và cần yêu cầu Tòa án áp dụng yêu cầu khởi kiện trước khi Tòa ra Bản án. Khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định:

“Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc”.

 • Nếu lựa chọn giải quyết bằng hình thức trọng tài thì cần đáp ứng các điều kiện về thỏa thuận trọng tài. Theo đó, chỉ khi có thỏa thuận trọng tài thì trọng tài thương mại mới có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
 • Khi giải quyết bằng hình thức hòa giải hay thương lượng thì cần xác lập văn bản ghi nhận việc giải quyết tranh chấp giữa các bên. Đối với phương thức hòa giải thì việc lập văn bản là bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại cũng nên lập thành văn bản để ghi nhận việc giải quyết thành hay không thành để tránh lại phát sinh thêm các tranh chấp về sau.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Công ty luật Long Phan PMT

Phạm vi công việc

Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Các luật sư uy tín, kinh nghiệm của Long Phan PMT sẽ tiến hành các công việc tư vấn như sau:

 • Tư vấn phương án hòa giải, thương lượng trong trường hợp còn khả năng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí;
 • Tư vấn lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết phù hợp theo thỏa thuận trong hợp đồng thương mại;
 • Tư vấn thu thập tài liệu chứng cứ hỗ trợ quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn phương án tố tụng tại cơ quan giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại, tố cáo nếu cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết không đúng pháp luật;
 • Tư vấn giải pháp pháp lý tối ưu, hiệu quả khi phát sinh vấn đề không mong muốn trong hợp đồng thương mại.

Soạn thảo văn bản tố tụng

Để phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp, các luật sư của chúng tôi sẽ giúp khách hàng soạn thảo các văn bản sau:

 • Soạn thảo đơn khởi kiện gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp
 • Soạn thảo đơn từ liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo bản tự khai các văn bản khác theo đúng quy định;
 • Soạn thảo đơn từ cần thiết trong quá trình tố tụng tùy vào từng tranh chấp cụ thể;
 • Soạn thảo bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại cơ quan giải quyết tranh chấp.

Đại diện doanh nghiệp giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Để đảm bảo cho quyền lợi cũng như giúp khách hàng tiết kiệm được quỹ thời gian quý báu, chúng tôi cung cấp dịch vụ đại diện cho doanh nghiệp để tham gia vào việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại:

 • Luật sư bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong quá trình thương lượng, hòa giải với bên tranh chấp;
 • Nhận ủy quyền đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tại cơ quan tố tụng;
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án/Trọng tài.

>> Xem thêm: Dịch Vụ Tư Vấn Soạn Thảo Đàm Phán Ký Kết Hợp Đồng

Trên đây là bài viết về dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Long Phan PMT. Nếu Quý khách có nhu cầu cần được hỗ trợ gửi tài liệu, đặt lịch gặp LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG trao đổi qua tổng đài vui lòng liên hệ chúng tôi theo số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời. Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với các nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau.

Scores: 4.5 (58 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88